Bài giảng Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 6: Places - Lesson 3B: In the city - Trần Thị Ánh

pptx 31 trang minhanh17 10/06/2024 540
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 6: Places - Lesson 3B: In the city - Trần Thị Ánh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_6_unit_6_places_lesson_3b_in_the_cit.pptx
 • mp433a7de06.mp4

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 6: Places - Lesson 3B: In the city - Trần Thị Ánh

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỸ LAWRENCE S.TING Cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng E-Learning lần thứ 4 Unit 6: PLACES Lesson 3: B- In The City MÔN HỌC: TIẾNG ANH, LỚP 6A1 GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ ÁNH EMAIL: tranthianh.cdanh08a@gmail.com ĐT: 01692537631 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC: TRƯỜNG TH-THCS AN LỘC Địa chỉ: 90 Chu Văn An, Khóm 3, P. An Thạnh, Tx Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp Giấy phép: CC-BY THÁNG 11/2016
 2. Unit 6: PLACES Lesson 3: B – In The City I. The Aims: By the end of the lesson, students will be able to read the text about Minh’s house II. Objectives: a. Vocabulary: Some words about the places around the house in the city b. Skill: reading, listening skill. III. Teaching aid: Textbook, projector, microphone, laptop Software: Microsoft Power point, ISpring Suite 8
 3. Quiz Click the Quiz button to edit this object
 4. Where is this? Is it in the city or in the country? It is in the city
 5. Unit 6: PLACES Lesson 3 B – In The City
 6. UNIT 6: B. In the city I. Vocabulary: - Store (n): cửa hàng - Bookstore (n): hiệu sách - Restaurant (n): nhà hàng - Temple (n): đình, đền, miếu - Hospital (n): bệnh viện - Stadium (n): sân vận động - Factory (n): nhà máy It’s a bookstore - Museum (n) : viện bảo tàng It’sIt’sItIt’sIt’sIt’sIt’ sa ’ a asarestauranta museum a hospitalstadiumfactorytemple store - Neighborhood (n): khu vực lân cận - Next to (pre): kế bên
 7. Unit 6: PLACES Lesson 3: B – In The City
 8. Quiz Click the Quiz button to edit this object
 9. UNIT 6: B. In the city Answer Key Matching a stadium a temple a factory a restaurant a museum a bookstore a hospital
 10. What places are around Minh’s house? Who is this? This is Minh
 11. Unit 6: PLACES Lesson 3: B – In The City
 12. Quiz Click the Quiz button to edit this object
 13. Unit 6: PLACES Lesson 3: B – In The City Minh lives in the city with his mother, father and sister. Their house is next to a store. On the street, there is a restaurant, a bookstore and a temple. In the neighborhood, there is a hospital, a factory, a museum and a stadium. Minh’s father works in the factory. His mother works in the hospital.
 14. Unit 6: PLACES Lesson 3: B – In The City Answer Key True/ False: STATEMENTS GUESS CHECK a. Minh lives in the country.city. F b. There are four people in his family. T F c. Their house is next to a bookstore.store. d. There is a museum near their house. T f. Minh’s father works in a hospital.factory. F e. Minh’s mother works in a factory.hospital. F
 15. Unit 6: PLACES Lesson 3: B – In The City
 16. Quiz Click the Quiz button to edit this object
 17. Unit 6: PLACES Lesson 3: B – In The City
 18. Quiz Click the Quiz button to edit this object
 19. Unit 6: PLACES Lesson 3: B – In The City
 20. Quiz Click the Quiz button to edit this object
 21. II. Model sentences: Revision about present simple tense and prepositions of places
 22. Unit 6: PLACES Lesson 3: B – In The City
 23. Quiz Click the Quiz button to edit this object
 24. Unit 6: PLACES Lesson 3: B – In The City
 25. Quiz Click the Quiz button to edit this object
 26. Unit 6: PLACES Lesson 3: B – In The City
 27. CITY next (to) CITY CITY CITY
 28. Unit 6: PLACES Lesson 3: B – In The City
 29. Quiz Click the Quiz button to edit this object
 30. Unit 6: PLACES Lesson 3: B – In The City Homework ➢ Learn the new words by heart. ➢ Write the answer in exercise book. ➢Write the short paragraph about your house ➢ Review the structure ➢Prepare new lesson Unit 6 – C1,2
 31. REFERENCES -Software: Ispring Suite 7, Format Factory, Power Point - Text book (English 6), Standardize One’s Knowledge Skills - Oxford Advanced Learner’s Dictionary (8th edition) -The songs: Lemon tree, Proud of you, GoodeBye my love, More Than I Can Say, Little girl - The pictures: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪