Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 - Tiết 52: Số từ và lượng từ - Nguyễn Thị Tố Uyên

pptx 56 trang minhanh17 10/06/2024 580
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 - Tiết 52: Số từ và lượng từ - Nguyễn Thị Tố Uyên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_ngu_van_lop_6_tiet_52_so_tu_va_luong_tu_nguyen_thi.pptx
 • mp4Đồ Rê Mí 2010 - Nổi trống lên các bạn ơi - Nhóm Đôrêmí 00_00_25-00_01_20~1.mp4
 • mp3GoinhoquehuongSaoTranhBau-Dangc_h9mm.mp3
 • mp4stvaluong chuan.mp4

Nội dung text: Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 - Tiết 52: Số từ và lượng từ - Nguyễn Thị Tố Uyên

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỸ LAWRENCE S.TING Cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e- learning lần thứ 4 Bài giảng: Tiết 52: SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ Môn: Ngữ văn, lớp 6 Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Uyên nguyenthitouyen.dtnttamdao@vinhphuc.edu.vn Điện thoại di động: 0975328117 Trường THCS DTNT Tam Đảo Xã Hồ Sơn - Huyện Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 10/2016
 2. VIDEO GIỚI THIỆU BÀI GIẢNG
 3. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức Giúp HS nắm được khái niệm số từ và lượng từ. - Nghĩa khái quát của số từ và lượng từ. - Đặc điểm ngữ pháp của số từ và lượng từ. + Khả năng kết hợp của số từ và lượng từ. + Chức vụ ngữ pháp của số từ và lượng từ. 2. Kỹ năng - Nhận diện được số từ và lượng từ. - Phân biệt được số từ với danh từ chỉ đơn vị. - Vận dụng số từ và lượng từ khi nói viết. 3. Thái độ - Yêu thích môn học.
 4. ĐỀ CƯƠNG BÀI HỌC Phần I: Giới thiệu bài học Phần II: Phần nội dung A/ Kiểm tra bài cũ B/ Bài mới I - Số từ 1. Bài tập 2. Ghi nhớ II - Lượng từ 1. Bài tập 2. Ghi nhớ III - Luyện tập IV - Củng cố Phần III: Lời chào tạm biệt
 5. Cụm danh từ là gì? A) Là những từ chỉ người, vật, khái niệm hoặc đơn vị B) là một tổ hợp từ gồm danh từ và những từ phụ thuộc nó tạo thành C) Là những từ chỉ hành động, trạng thái D) Là những từ chỉ đặc điểm hay tính chất Đúng rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào Sai rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào để tiếpCâu tục trả lời của em là: để tiếp tục Em chưahànthànhEm đã trả lời câuđúng hỏi này CâuEm trả phải lời đúngEm hoàn hãy là thành làm lại câu hỏi này Trả lời Làm lại trước khi có thể tiếp tục
 6. Trong các cụm từ sau đâu là cụm danh từ? A) Vẫn sống với nhau thân thiết B) Lâu nay vất vả nhiều rồi C) Rất lấy làm ngạc nhiên D) Một ngày Đúng rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào Sai rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào để tiếpCâu tục trả lời của em là: để tiếp tục Em chưahànthànhEm đã trả lời câuđúng hỏi này CâuEm trả phải lời đúngEm hoàn hãy là thành làm lại câu hỏi này Trả lời Làm lại trước khi có thể tiếp tục
 7. Kết quả kiểm tra bài cũ Điểm của em {score} Điểm tối đa của bài {max-score} Số lần trả lời {total-attempts} Question Feedback/Review Information Will Appear Here Tiếp tục Xem lại
 8. TIẾT 52 : SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ I - Số từ 1) Bài tập Em hãy đọc đoạn ngữ liệu sau: a) Hai chàng tâu hỏi đồ sính lễ cần sắm những gì, vua bảo: “ Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi”. ( Sơn Tinh-Thuỷ Tinh) b) Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức. (Thánh Gióng)
 9. Câu 1: Em hãy nối các từ ở cột 1 với các danh từ mà nó bổ sung ý nghĩa ở cột 2 để tạo thành các cụm danh từ Cột 1 Cột 2 B Hai A. Ván cơn nếp A Một trăm B. Chàng D Chín C. Nệp bánh chưng C Một trăm D. Ngà F Chín E. Cựa G Một F. Hồng mao E Chín G. Đôi H Thứ sáu H. Hùng Vương Đúng rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào Sai rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào để tiếpCâu tục trả lời của em là để tiếp tục Em chưaEm hoàn đã trả thành lời đúng câu hỏi này CâuEm trả phải lời đúng hoàn là thành câu hỏi này Trả lời Làm lại trước khi có thể tiếp tục
 10. Câu 2: Hãy nối các từ ở cột A với nội dung ý nghiã tương ứng ở cột B. Cột A Cột B B Hai, một, chín A. Chỉ ý nghĩa số thứ tự một trăm A Thứ sáu B. Chỉ ý nghĩa số lượng Đúng rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào Sai rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào để tiếpCâu tục trả lời của em là để tiếp tục Em chưaEm hoàn đã trả thành lời đúng câu hỏi này CâuEm trả phải lời đúng hoàn là thành câu hỏi này Trả lời Làm lại trước khi có thể tiếp tục
 11. Câu 3: Những từ: hai, một, chín, thứ sáu chỉ ý nghĩa về số lượng và số thứ tự và được gọi chung là số từ. Vậy số từ là những từ như thế nào? A) Là những từ chỉ số lượng và số thứ tự B) Là những từ chỉ số lượng C) Là những từ chỉ số thứ tự Đúng rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào Sai rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào để tiếpCâu tục trả lời của em là để tiếp tục Em chưaEm hoàn đã trả thành lời đúng câu hỏi này CâuEm trả phải lời đúng hoàn là thành câu hỏi này Trả lời Làm lại trước khi có thể tiếp tục
 12. Câu 4: Em hãy nhận xét vị trí của các số từ trong cụm danh từ: hai chàng, chín ngà, Hùng Vương thứ sáu rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau: Số từ chỉ số lượng đứng danh từ; số từ chỉ số thứ tự đứng danh từ. Đúng rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào Sai rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào để tiếpCâu tục trả lời của em là để tiếp tục Em chưaEm hoàn đã trả thành lời đúng câu hỏi này CâuEm trả phải lời đúng hoàn là thành câu hỏi này Trả lời Làm lại trước khi có thể tiếp tục
 13. Câu 5: Cách nói nào sau đây là đúng? A) Một đôi gà B) Một đôi con gà Đúng rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào Sai rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào để tiếpCâu tục trả lời của em là để tiếp tục Em chưaEm hoàn đã trả thành lời đúng câu hỏi này CâuEm trả phải lời đúng hoàn là thành câu hỏi này Trả lời Làm lại trước khi có thể tiếp tục
 14. Câu 6: Hãy nối từ ở cột 1 với từ loại tương ứng ở cột 2 Cột 1 Cột 2 C Một A. Danh từ chỉ đơn vị A Đôi B. Danh từ chỉ sự vật B Gà C. Số từ Đúng rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào Sai rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào để tiếpCâu tục trả lời của em là để tiếp tục Em chưaEm hoàn đã trả thành lời đúng câu hỏi này CâuEm trả phải lời đúng hoàn là thành câu hỏi này Trả lời Làm lại trước khi có thể tiếp tục
 15. Kết quả trả lời câu hỏi tìm hiểu số từ Điểm của em {score} Điểm của bài {max-score} Số lần trả lời {total-attempts} Question Feedback/Review Information Will Appear Here Tiếp tục Xem lại
 16. TIẾT 52 : SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ I - Số từ 1) Bài tập Phân tích ngữ liệu: a) Hai chàng tâu hỏi đồ sính lễ cần sắm những gì, vua bảo: “ Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa , ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi”.
 17. TIẾT 52 : SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ I- Số từ 1) Bài tập Em hãy đọc đoạn ngữ liệu sau: b) Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức. (Thánh Gióng)
 18. TIẾT 52 : SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ I - Số từ 1) Bài tập Hai chàng Hai, một Một trăm ván cơm nếp trăm, chín, Thứ sáu Một trăm nệp bánh chưng một Chín ngà Chín cựa Chỉ Chỉ số Chín hồng mao số lượng thứ tự Một đôi Đời Hùng Vương thứ sáu SỐ TỪ
 19. TIẾT 52 : SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ MÔ HÌNH CẤU TẠO CỤM DANH TỪ I- Số từ: SỐ TỪ 1) Bài tập: PhầnHai chàngtrước Phần trung tâm Phần sau Hai, một Một trăm ván cơm trăm. chín, thứ sáu t 2 t1 T1 T2 s1 s2 nếpmột trăm nệp bánh chưng một chín ngà Số từ Danh từ Danh từ Số từ chín cựa đơn vị sự vật chỉ số chỉ số một đôi Số từ Chỉ Số từ chỉ lượng thứ tự chín hồng mao số lượng số thứ tự đời Hùng Vương thứ sáu Đứng Đứng sau trước danh từ danh từ
 20. TIẾT 52 : SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ I - Số từ: 1) Bài tập * Nhận xét : - Số từ: + Ý nghĩa: Số từ: là những từ chỉ số lượng và số thứ tự của sự vật. + Vị trí: Khi biểu thị số lượng số từ đứng trước danh từ. Khi biểu thị thứ tự số từ đứng sau danh từ.
 21. TIẾT 52 : SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ I- Số từ: 1) Bài tập: Nhận xét hai cách nói: MộtMột Một đôi con đôi đôigà conMột con đôi gà gàgà DT chỉ Số từ DT chỉ DT chỉ đơn vị đơn vị sự vật “Đôi” không phải là số từ, mà là danh từ đơn vị, vì nó không thể kết hợp với danh từ chỉ đơn vị khác nên: - Không thể nói: Một đôi con gà - Mà phải nói là: Một đôi gà.
 22. TIẾT 52 : SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ I- Số từ: 1) Bài tập: * Nhận xét : - Số từ: - Ý nghĩa: - Số từ: là những từ chỉ số lượng và số thứ tự của sự vật - Vị trí: + Khi biểu thị số lượng số từ đứng trước danh từ. + Khi biểu thị thứ tự số từ đứng sau danh từ. - Cần phân biệt số từ với những danh từ chỉ đơn vị : đôi, cặp, chục,tá
 23. TIẾT 52 : SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ I - Số từ 1) Bài tập 2. Ghi nhớ: - Khái niệm: Số từ là: Những từ chỉ số lượng và số thứ tự của sự vật. - Vị trí: + Khi biểu thị số lượng số từ đứng trước danh từ. + Khi biểu thị thứ tự số từ đứng sau danh từ. - Chú ý: Cần phân biệt số từ với những danh từ chỉ đơn vị gắn với ý nghĩa số lượng.
 24. TIẾT 52 : SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ I - Số từ II - Lượng từ 1. Bài tập * Nhận xét : [ ] Các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng. Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ cho dọn ra vẻn vẹn có một niêu cơm tí xíu, bĩu môi, không muốn cầm đũa. (Thạch Sanh)
 25. Câu 1: Dựa vào đoạn ngữ liệu trên em hãy nối từ ở cột 1 với từ mà nó bổ sung ý nghĩa ở cột 2, để tạo thành cụm danh từ. Cột 1 Cột 2 C Những A. Hoàng tử A Các B. Vạn tướng lĩnh, quân sĩ B Cả mấy C. Kẻ Đúng rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào Sai rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào để tiếpCâu tục trả lời của em là để tiếp tục Em phảiEm hoàn đã trả thành lời đúng bìa tập này CâuEm trả phải lời đúng hoàn là thành câu hỏi này Trả lời Làm lại trước khi có thể tiếp tục
 26. Câu 2: Các từ được bổ sung ý nghĩa: hoàng tử, kẻ, tướng lĩnh, quân sĩ thuộc từ loại nào? A) Động từ B) Danh từ C) Số từ D) Tính từ Đúng rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào Sai rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào để tiếpCâu tục trả lời của em là để tiếp tục Em phảiEm hoàn đã trả thành lời đúng bìa tập này CâuEm trả phải lời đúng hoàn là thành câu hỏi này Trả lời Làm lại trước khi có thể tiếp tục
 27. Câu 3: Những từ: cả, các, những, mấy chỉ ý nghĩa nào dưới đây? A) Chỉ tên người, vật, hiện tượng, khái niệm B) Chỉ số lượng và số thứ tự C) Chỉ đặc điểm và chỉ tính chất D) Chỉ lượng nhiều hay ít của sự vật Đúng rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào Sai rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào để tiếpCâu tục trả lời của em là để tiếp tục Em phảiEm hoàn đã trả thành lời đúng bìa tập này CâuEm trả phải lời đúngEm hoàn hãy là thành làm lại câu hỏi này Trả lời Làm lại trước khi có thể tiếp tục
 28. Câu 4: Những từ: cả, các, những, mấy đều chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật và được gọi chung là lượng từ. Vậy lượng từ là những từ như thế nào? Đúng rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào Sai rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào để tiếpCâu tục trả lời của em là để tiếp tục Em phảiEm hoàn đã trả thành lời đúng bìa tập này CâuEm trả phải lời đúngEm hoàn hãy là thành làm lại câu hỏi này Trả lời Làm lại trước khi có thể tiếp tục
 29. Câu 5: Hãy nối các từ ở cột 1 với ý nghĩa tương ứng ở cột 2. Cột 1 Cột 2 B Những, các, mấy A. Ý nghĩa toàn thể C Mọi, mỗi, từng B. Ý nghiã tập hợp A Cả, tất cả, toàn thể C. Ý nghĩa phân phối Đúng rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào Sai rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào để tiếpCâu tục trả lời của em là để tiếp tục Em phảiEm hoàn đã trả thành lời đúng bìa tập này CâuEm trả phải lời đúngEm hoàn hãy là thành làm lại câu hỏi này Trả lời Làm lại trước khi có thể tiếp tục
 30. Kết quả trả lời câu hỏi tìm hiểu lượng từ Điểm của em {score} Điểm tối đa của bài {max-score} Số lần trả lời {total-attempts} Question Feedback/Review Information Will Appear Here Tiếp tục Xemlại
 31. TIẾT 52 : SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ I - Số từ II - Lượng từ 1. Bài tập * Nhận xét : [ ] Các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng. Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ cho dọn ra vẻn vẹn có một niêu cơm tí xíu, bĩu môi, không muốn cầm đũa. (Thạch Sanh)
 32. TIẾT 52 : SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ I- Số từ II- Lượng từ 1. Bài tập * Nhận xét : - Các hoàng tử - Những kẻ thua trận - Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ Ý nghĩa các từ : các, những, cả mấy chỉ lượng nhiều hay ít của sự vật. LƯỢNG TỪ
 33. TIẾT 52 : SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ Mô hình cấu tạo cụm danh từ Phần trước Phần trung tâm PhÇn sau t 2 t1 T1 T2 s1 s2 Sốcác từ hoàng tử Số từ mấy tướng lĩnh, cả Số từ SốSốvạn từ từ quân sĩ những kẻ thua Số từ Số từ trận
 34. Mô hình cấu tạo cụm danh từ Phần trước Phần trung tâm Phần sau tt 22 tt1 1 T1 T2 s1 s2 cả, những, tất cả, các, tất thảy, mấy, cả thảy, mọi, toàn thể, mỗi, toàn bộ từng
 35. Mô hình cấu tạo cụm danh từ Phần trước Phần trung Phần sau tâm t 2 t1 T1 T2 s1 s2 cả, tất cả, những, mọi, tất thảy, cả các, mỗi, thảy, toàn mấy, từng thể, toàn bộ Chỉ ý Chỉ ý Chỉ ý nghĩa nghĩa nghĩa tổng thể tập phân hợp phối
 36. TIẾT 52 : SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ II - Lượng từ 1. Bài tập LƯỢNG TỪ *Nhận xét Chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật Đứng ở VT Đứng ở VT phần trước (t2) phần trước (t1) Chỉ ý nghĩa Chỉ ý nghĩa tập hợp, hay tổng thể phân phối
 37. TIẾT 52 : SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ I - Số từ II - Lượng từ 1. Bài tập 2. Ghi nhớ 2 - SGK/129 - Lượng từ: Là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật. - Dựa vào vị trí trong cụm danh từ, có thể chia lượng từ thành hai nhóm: + Nhóm chỉ ý nghĩa toàn thể. + Nhóm chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối.
 38. TIẾT 52 : SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ I - Số từ II - Lượng từ III - Luyện tập 1. Bài tập 1 2. Bài tập 2 3. Bài tập 3
 39. Câu gợi ý bài tập 1: Dòng nào sau đây chỉ đúng các số từ trong bài tập 1? A) Một, hai, ba, bốn, năm B) một, hai, ba,(canh) bốn, (canh ) năm, năm ( cánh) C) canh bốn, canh năm, năm cánh D) một canh, hai canh, ba canh,canh bốn, canh năm, năm cánh Đúng rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào Sai rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào để tiếpCâu tục trả lời của em là: để tiếp tục Em chưaEm hoàn đã trả thành lời đúng câu hỏi này CâuEm trả phải lời đúngEm hoàn hãy là: thành làm lại câu hỏi này Trả lời Làm lại trước khi có thể tiếp tục
 40. Câu hỏi gợi ý bài tập 2: Các từ trăm (trăm núi), ngàn (ngàn khe), muôn ( muôn nỗi) chỉ ý nghiã nào sau đây? A) Chỉ ra số lượng cụ thể là một trăm, một nghìn B) Chỉ số lượng nhiều, rất nhiều C) Chỉ số lượng ít, hoặc rất ít Đúng rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào Sai rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào để tiếpCâu tục trả lời của em là: để tiếp tục Em chưaEm hoàn đã trả thành lời đúng câu hỏi này CâuEm trả phải lời đúngEm hoàn hãy là: thành làm lại câu hỏi này Trả lời Làm lại trước khi có thể tiếp tục
 41. Câu hỏi gợi ý bài tập 3: Hãy các từ ở cột 1 với ý nghĩa tương ứng ở cột 2 Cột 1 Cột 2 A Mỗi A. Chỉ có ý nghĩa tách riêng từng sự B Từng vật để nhấn mạnh chứ không có ý nghĩa lần lượt theo trình tự B. Vừa có ý nghĩa tách riêng từng sự vật vừa mang ý nghĩa lần lượt theo trình tự Đúng rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào Sai rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào để tiếpCâu tục trả lời của em là: để tiếp tục Em chưaEm hoàn đã trả thành lời đúng câu hỏi này CâuEm trả phải lời đúng hoàn là: thành câu hỏi này Trả lời Làm lại trước khi có thể tiếp tục
 42. Câu hỏi gợi ý bài tập 1: hãy nối các số từ ở cột 1 với ý nghĩa tương ứng ở cột 2? Cột 1 Cột 2 B Một, hai, ba, năm A. Chỉ số thứ tự A Bốn (canh bốn), năm B. Chỉ số lượng (canh năm) Đúng rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào Sai rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào để tiếpCâu tục trả lời của em là: để tiếp tục Em chưaEm hoàn đã trả thành lời đúng câu hỏi này CâuEm trả phải lời đúng hoàn là: thành câu hỏi này Trả lời Làm lại trước khi có thể tiếp tục
 43. Kết quả trả lời câu hỏi luyện tập Điểm của em {score} Điểm tối đacủa bài {max-score} Số lần làm bài {total-attempts} Question Feedback/Review Information Will Appear Here Tiếp tục Xem lại
 44. TIẾT 52 : SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ III1-. LuyệnBT1- SGK/129:tập: 1. Bài tậpTìm 1 số từ trong bài thơ sau, xác định ý 2.nghĩa Bài tập các 2 số từ ấy ? 3. Bài tập 3 KHÔNG NGỦ ĐƯỢC Một canh hai canh lại ba canh, Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành; Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt, Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh. (Hồ Chí Minh) ĐÁP ÁN - Số từ chỉ lượng: một (canh), hai (canh), ba (canh), năm (cánh). - Số từ chỉ thứ tự: (canh) bốn, (canh) năm.
 45. TIẾT 52 : SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ 1. Bài tập 2: SGK/129: Các từ in đậm trong hai dòng thơ sau được dùng với ý nghĩa như thế nào? Con đi trăm núi ngàn khe Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm. (Tố Hữu) ĐÁP ÁN - Các từ “trăm,ngàn, muôn” là số từ chỉ lượng nhiều, rất nhiều.
 46. TIẾT 52 : SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ III - Luyện tập: 1. Bài tập 3: SGK/129: Qua hai ví dụ sau, em ĐÁP ÁN thấy nghĩa của các từ Giống nhau: Tách ra từng cá từng và mỗi có gì khác thể, từng sự vật. nhau? Khác nhau: Thần dùng phép lạ bốc + Từng: Vừa tách riêng từng cá từng quả đồi, dời từng dãy thể, từng sự vật vừa mang ý núi [ ]. nghĩa lần lượt theo trình tự hết ( Sơn Tinh Thuỷ Tinh) cá thể này đến cá thể khác, hết b. Một hôm, bị giặc đuổi, sự vật này đến sự vật khác. Lê Lợi và các tướng rút lui + Mỗi: Chỉ có ý nghĩa tách riêng mỗi người một ngả. để nhấn mạnh chứ không mang ( Sự tích Hồ Gươm) ý nghĩa lần lượt, trình tự.
 47. CỦNG CỐ * Vì có thể dựa vào số từ, lượng từ để xác định danh từ, nên số từ và lượng từ được coi là dấu hiệu để xác định danh từ. - Những suy nghĩ ấy. - Hành động LT DT ĐT - (Là) một hành động đẹp. - Suy nghĩ ST DT ĐT - Ước mơ của em DT - Những ước mơ của em LT DT - Một ước mơ của em ST DT
 48. CỦNG CỐ SỐ TỪ LƯỢNG TỪ Chỉ lượng nhiều hay ít Chỉ số 1 Thứ tự Đứng ở VT phần trước 3 (t2) Đứng trước danh từ 2 Chỉ ý nghĩa (t1) tập hợp, hay 4 phân phối
 49. Câu 1: Hãy ghép nối các ô số 1,2,3,4 với nôi dung cần điền để tạo thành sơ đồ đúng về số từ và lượng từ. Cột 1 Cột 2 A Ô số 1 A. Chỉ số lượng C Ô số 2 B. Đứng ở VT phần trước (t1) B Ô số 3 C. Đứng sau danh từ D Ô số 4 D. Chỉ số lượng tổng thể Đúng rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào Sai rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào để tiếpCâu tục trả lời của em là để tiếp tục Em chưaEm hoàn đã trả thành lời đúng bài tập này CâuEm trả phải lời đúngEm hoàn hãy là thành làm lại câu hỏi này Trả lời Làm lại trước khi có thể tiếp tục
 50. Câu hỏi 2: Lượng từ giống số từ ở điểm nào: A) Đều chỉ số lượng cụ thể họặc lượng nhiều hay ít của sự vật B) Đều chỉ số lượng hoặc số thứ tự C) Đều đi kèm và bổ sung ý nghĩa cho danh từ trong cụm danh từ D) Đều bổ sung ý nghĩa cho động từ Đúng rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào Sai rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào để tiếpCâu tục trả lời của em là để tiếp tục Em chưaEm hoàn đã trả thành lời đúng bài tập này CâuEm trả phải lời đúngEm hoàn hãy là thành làm lại câu hỏi này Trả lời Làm lại trước khi có thể tiếp tục
 51. Câu 3: Em hãy nối từ ở cột 1 với ý nghĩa tương ứng ở cột 2 để thấy được sự khác nhau của số từ và lượng từ? Cột 1 Cột 2 B Lượng từ A. Chỉ số lượng cụ thể hoặc số thứ tự A Số từ B. Không chỉ số lượng cụ thể, mà chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật Đúng rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào Sai rồi - Click vào bất kỳ chỗ nào để tiếpCâu tục trả lời của em là để tiếp tục Em chưaEm hoàn đã trả thành lời đúng bài tập này CâuEm trả phải lời đúng hoàn là thành câu hỏi này Trả lời Làm lại trước khi có thể tiếp tục
 52. Kết quả trả lời câu hỏi củng cố Điểm của em {score} Điểm tối đa của bài {max-score} Số lần trả lời {total-attempts} Question Feedback/Review Information Will Appear Here Tiếp tục Xem lại
 53. Hướng dẫn tự học • Học thuộc các ghi nhớ. • Viết đoạn văn tả giờ ra chơi có sử dụng số từ và lượng từ. • Soạn bài: Kể chuyện tưởng tượng. • Tìm các số từ và lượng từ có trong bài hát sau:
 54. Bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
 55. Chúc các em học bài tốt
 56. NGUỒN TÀI LIỆU 1. Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6- NXB Giáo dục. 2. Sách giáo viên Ngữ văn lớp 6.- NXB Giáo dục. 3. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng môn Ngữ văn THCS - Tập I – Phạm Thị Ngọc Châm chủ biên- NXB Giáo dục. 4. Các hình ảnh, video và bản nhạc từ google, youtube.