Bài giảng Tin học 6 (Kết nối tri thức) - Bài 17: Chương trình máy tính

pptx 32 trang thanhhuong 11/10/2022 8463
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học 6 (Kết nối tri thức) - Bài 17: Chương trình máy tính", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tin_hoc_6_ket_noi_tri_thuc_bai_17_chuong_trinh_may.pptx
 • mp4Đồng hồ đếm ngược 3 phút có âm thanh.mp4
 • mp4Đồng hồ đếm ngược 5 phút có âm thanh.mp4
 • mp4Đồng hồ đếm ngược 10 phút - 10 minute countdown.mp4
 • mp4Đồng hồ đếm ngược 30 phút - 30 minute countdown.mp4

Nội dung text: Bài giảng Tin học 6 (Kết nối tri thức) - Bài 17: Chương trình máy tính

 1. TRƯỜNG THCS . MÔN: TIN HỌC 6 Năm học: 2021-2022
 2. CÁCH CHƠI: LUẬT CHƠI: -Một bạn quan sát tranh và từ khóa của bức 1.Chỉ dùng ngôn ngữ tự nhiên (Tiếng Việt) để CHUẨNtranhĐỘI ,CHIẾNmột BỊ:bạn Mỗi THẮNG:thựcđội hànhmột LàtờtheogiấyđộichỉchỉA4,dẫndẫn bút. chínhvà chỉ dẫn. thướcCHIA-xácKhivàbạn ĐỘI:cóquansản Mỗiphẩmsátbàntranhđúng(2 họcquanvớisinhsảnsát), phẩmmộtbạnđộicònđã 2.Khi chỉ dẫn không được nhắc đến từ khóa lạiđượcquayquanmặtsátvề phía cuối lớp. 3.Khi bạn quan sát thực hiện quan sát thì bạn -PHẦNSau khi THƯỞNG:quan sát Làhaimộtbạnmónquayquàlạiđặc, bạnbiệt còn lại phải quay về phía cuối lớp sauquankhisátkếtchỉthúcdẫntròbằngchơingôn ngữ tự nhiên Nếu vi phạm một trong 3 điều trên đội bạn để bạn còn lại thực hiện “làm theo chỉ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi dẫn”.
 3. Em hãy dùng ngôn ngữ tự nhiên để “chỉ dẫn” giúp bạn em vẽ hình sau: 10 cm 90o 10 10 cm 10 cm QUAN SÁT 90o 90o 10 cm TỪ KHÓA: “HÌNH VUÔNG”
 4. CÁC BẠN CÓ 3 PHÚT THỰC HIỆN LÀM THEO CHỈ DẪN
 5. MỜI CÁC BẠN CÔNG BỐ KẾT QUẢ!
 6. 10 cm KẾT QUẢ HÌNH VUÔNG
 7. 10 cm B1: Vẽ một đoạn thẳng 10cm 0 90o B2: Quay thước về phía phải 1 góc 90 10 10 cm 10 10 cm B3: Vẽ một đoạn thẳng 10cm B4: Quay thước về phía phải 1 góc 900 90o B5: Vẽ một đoạn thẳng 10cm 90o B6: Quay thước về phía phải 1 góc 900 B7: Vẽ một đoạn thẳng 10cm
 8. PHẦN THƯỞNG GIÀNH CHO ĐỘI CHIẾN THẮNG
 9. THUẬT TOÁN VẼ HÌNH VUÔNG CÓ CẠNH 10CM B1: Vẽ một đoạn thẳng 10cm B2: QuayVậy thướcnếu thuật về phíatoán phải được1 góc 900 B3: chuyểnVẽ một đoạngiao thẳngcho 10cmmáy tính B4: thựcQuay hiệnthước thìvề phíatheo phảiem 1, góclàm 900 B5: Vẽthế mộtnào đoạnđể thẳngmáy 10cmtính hiểu B6: Quay thước về phía phải 1 góc 900 B7: Vẽ mộtvà thựcđoạn thẳnghiện 10cmđược?
 10. 1. Chương trình máy tính: Vậy nếu thuật toán được chuyển giao cho máy tính thực hiện thì theo em, làm B1: Vẽ một đoạn thẳng 10cm thế nào để máy tính hiểu B2: Quay thước về phía phải 1 góc 900 B3: Vẽ một đoạn thẳng 10cm và thực hiện được? B4: Quay thước về phía phải 1 góc 900 B5: Vẽ một đoạn thẳng 10cm B6: Quay thước về phía phải 1 góc 900 B7: Vẽ một đoạn thẳng 10cm
 11. 1. Chương trình máy tính: NHIỆM VỤ HỌC TẬP 1: (Hoàn thành nhiệm vụ vào bảng nhóm)
 12. 1. Chương trình máy tính: Thảo luận: 5 phút 1Câu. Máyhỏitính: thực hiện công việc như thế nào? 1. MáyMáytính tínhthực thựchiện hiện côngcông việc theonhư chươngthế nào trình.? 2.2. ChươngChươngtrìnhtrìnhlàlàgìgì? ? 3. ChươngChươngtrình trình dựalà môvào tả thuậtđâu vàtoántiến để hànhmáy tínhlàm "hiểu"gì để vàcho thựcta kếthiệnquả được? . 3. Chương trình dựa vào đâu và tiến hành làm gì để cho ta kết quả?  Chương trình dựa trên các dữ liệu đầu vào, tiến hành các bước xử lí để trả lại kết quả đầu ra.
 13. 1. Chương trình máy tính: NHIỆM VỤ HỌC TÂP 2: (Hoàn thành phiếu học tập)
 14. 1. Chương trình máy tính: THẢO LUẬN:5 phút Phiếu học tập Dựa vào chương trình tính tổng hai số bằng ngôn ngữ tự nhiên và chương trình Scratch ở Hình 6.13 để hoàn thành các dấu “?” Mô tả thuật toán bằng Chương trình máy tính viết ngôn ngữ tự nhiên bằng Scratch (số thứ tự Công việc của câu lệnh) Nhập dữ liệu đầu vào Nhập hai số? a và b 3, 4, 5, 6? Xử lí Tổng a+b? 7 ? Thông báo đầu ra Thông báo giá? trị của tổng 8 ?
 15. 1. Chương trình máy tính: 2. Thực hành: Tạo chương trình máy tính Nhiệm vụ Ba bạn An, Minh, KhoaEm đã làmhãy nhữngnêu tnhiệmấm thiệp chúc mừng để bán vụ phần thực hành! lấy tiền mua sách tặng các bạn học sinh vùng khó khăn. Gọi số tiền bán được là a, số tiền mua vật liệu là b, cần tính toán số tiền lãi thu được hoặc số tiền bị lỗ. Em hãy mô tả thuật toán giải quyết yêu cầu trên bẳng sơ đồ khối và chương trình Scratch.
 16. 1. Chương trình máy tính: 2. Thực hành: Tạo chương trình máy tính a. Xác định bài toán Ba bạn An, Minh, Khoa đã làm những tấm thiệp chúc mừng để bán lấy tiền mua sách tặng các bạn học sinh vùng khó khăn. Gọi số tiền bán được là a, số tiền mua vật liệu là b, cần tính toán số tiền lãi thu được hoặc số tiền bị lỗ. Em hãy mô tả thuật toán giải quyết yêu cầu trên bẳng sơ đồ khối và chương trinh Scratch.  + Đầu vào hai số: a, b + Đầu ra: Số tiền lãi hoặc số tiền bị lỗ
 17. 1. Chương trình máy tính: 2. Thực hành: Tạo chương trình máy tính Bắt đầu a. Xác định bài toán Nhập số tiền bán được(a) b. Trình bày thuật toán bằng sơ đồ khối: Nhập số tiền mua vật liệu (b) Đúng Sai a ≥ b Tiền lãi = a-b Tiền lỗ = b-a Thông báo tiền Thông báo tiền lỗ lãi Kết thúc
 18. 1. Chương trình máy tính: 2. Thực hành: Tạo chương trình máy tính a. Xác định bài toán b. Trình bày thuật toán bằng sơ đồ khối: c. Chương trình Scratch tính tiền lãi lỗ của việc bán thiệp: NHIỆM VỤ: Khởi động máy tính, tham khảo SGK, thảo luận và hoàn thành chương trình “Tính tiền lãi, lỗ của việc bán thiệp” bằng ngôn ngữ lập trình Scratch. (THỜI GIAN: 10 phút)
 19. SƠ ĐỒ KHỐI CHƯƠNG TRÌNH SCRATCH Sự tương ứng giữa sơ đồ khối và chương trình Scratch
 20. 3. LUYỆN TẬP HOẠT ĐỘNG NHÓM Hoàn thành các bài tập 1,2,3 Thời gian: 30 phút
 21. 3. LUYỆN TẬP 1. Tìm câu sai a. Chương trình máy tính là một dãy các câu lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được. b.Chương trình máy tính được viết bằng ngôn ngữ lập trình c. Máy tính có thể thực hiện các lệnh trong chương trình theo trình tự tùy ý
 22. 3. LUYỆN TẬP 2. Cho chương trình Scratch như hình 6.15 Hướng dẫn: aa). ChươngEm hãy trìnhcho biếtScratchchương ở Hìnhtrình6.15đó thựcthựchiệnhiện thuậtthuậttoántoánnào?tính điểm trung bình ba môn Toán, b. VănHãy vàxácTiếngđịnhAnhđầu vào,để xétđầuxemraHScủa đượcthuậtthưởngtoán đóngôi. sao hay cần cố gắng hơn. c. Hãy cho ví dụ cụ thẻ giá trị dữ liệu đầu vào vàb)Đầuchovàobiết: kếtBa sốquảa,đầu b, cra (điểmtươngToánứng, .Văn và Tiếng d. HãyAnh).trinh bây thuật toán bằng sơ đồ khối. Đầu ra: Thông báo “Bạn được thưởng ngôi sao” hay “Bạn cố gắng lên nhé”
 23. 3. LUYỆN TẬP 2. Cho chương trình Scratch như hình 6.15 Hướng dẫn: c) Ví dụ: - HSHS12 cócó điểmđiểmToánToán: 9được, Văn7:,8điểm, TiếngVănAnhlà :610và. KhiđiểmđóTiếngdữ liệuAnhđầulà 8vào. Khilàđóa dữ= 9liệu, b =đầu8, vàoc = là10a, chương= 7, b = trình6, c =tính8, chươngĐTB =trình(9 +tính8 +ĐTB10)/3==(79,+vì6 ĐTB+ 8)/3>=87nên, vìchươngĐTB < trình8 nênthôngđầu rabáochương“Bạn đượctrình thưởngthông báosao“”Bạn cố gắng lên nhé”.
 24. 3. LUYỆN TẬP 2. Cho chương trình Scratch như hình 6.15 Bắt đầu Nhập điểm toán(a) Hướng dẫn: Nhập điểm Văn (b) Nhập điểm Tiếng anh (c) đtb ←(a+b+c)/3 Đúng Sai Đtb > 8 Thông báo “Bạn được thưởng Thông báo “Bạn cố gắng lên ngôi sao” nhe” Kết thúc
 25. 3. LUYỆN TẬP 3. Cho chương trình Scratch như ở hình 6.16. Em hãy trả lời các câu hỏi sau: a. Chương trình đó thực hiện công việc gì? b. Các cấu trúc điều khiển tuần tự, rẽ nhánh và lặp có được sử dụng trong chương trình không? Hãy nêu các câu lệnh trong chương trình thể hiện cấu trúc đó. c. Thực hành tạo chương trình bằng Scratch.
 26. 3. LUYỆN TẬP Hướng dẫn: cb a.Chương Thực- Cấuhànhtrúctrìnhtuầntạo chươngScratchtự được trìnhởthực hìnhtrênhiện6.16máyở thực việc tínhthựchiệnbằnghiệncôngphầnlầnviệclượtmềmsaucác:Scratchlệnh từ trên xuống dướiNhân. vật nói xin chào trong 2 giây, sau Víđódụlặp: Nhânlại 10vật lầnnóiviệc“xindi chàochuyển” sau10đó bướcmới dinếu chuyểnchạm biên thì quay lại. Trong quá - Cấutrìnhtrúcnhânrẽvậtnhánhdi chuyển: Lệnh “chươngnếu chạmtrìnhbiên, bậtphátlại”.âm thanh tiếng trống. - Cấu trúc lặp: Lặp lại 10 lần
 27. 4. VẬN DỤNG: HOẠT ĐỘNG NHÓM (Ngoài giờ) - Hoàn thành câu 1, 2 theo nhóm - Thời gian: đến trước tiết học sau 1 giờ - Kết quả gửi qua email: thcshhttin6@gmail.com
 28. 4. VẬN DỤNG: Câu 1: Em hãy vẽ sơ đồ khối mô tả thuật toán tìm số lớn hơn trong hai số a và b. ChươngSơ đồ khốitrình Từ sơ đồ khối, hãy viết chương trình Scratch thực hiện thuật toán.
 29. 4. VẬN DỤNG: Câu 2: Em hãy viết chương trình Scratch thực hiện ChươngSơ đồ trìnhkhối thuật toán tính trung bình cộng của ba số.