Bài giảng Tin học Lớp 6 - Bài 18: Trình bày trang văn bản và in - Nguyễn Thị Phương Linh

pptx 31 trang minhanh17 10/06/2024 400
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 6 - Bài 18: Trình bày trang văn bản và in - Nguyễn Thị Phương Linh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_6_bai_18_trinh_bay_trang_van_ban_va_in.pptx
 • docbang thuyet minh.doc
 • mp3BTVIOET.mp3
 • mp4gioithieulinhmoi_388_1_42197.mp4
 • mp4phim2007_348_1_93951.mp4

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 6 - Bài 18: Trình bày trang văn bản và in - Nguyễn Thị Phương Linh

 1. BỘB GIÁOÀI 18 DỤC. TR VÀÌNH ĐÀO BÀ YTẠO TRANG QUỸVĂN LAWRENCE BẢN VÀ S.TINGIN Cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4 Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Môn: Tin học / Lớp: 6 Giáo viên: Nguyễn Thị Phương Linh Đồng Thị Hằng Nga ntplinh.c2lt.pl@hue.edu.vn Điện thoại di động: 0984704470 Trường THCS Lộc Trì Xã Lộc Trì/Huyện Phú Lộc/Tỉnh Thừa Thiên Huế CC-BY Tháng 12/2016 1
 2. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 2
 3. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Mục tiêu 1. Kiến thức 3. Thái độ - Biết được một số khả năng trình bày văn bản của hệ soạn thảo văn bản. - Có ý thức ứng dụng tin học trong học tập và cuộc sống. - Biết cách đặt lề trang văn bản. 4. Năng lực hướng tới - Biết cách thực hiện việc chọn hướng trang in, xem văn bản trước khi in và in văn- bản Biết lựa chọn các cách trình bày trang văn bản phù hợp với từng nội dung. 2. Kĩ năng - Biết cách trình bày một trang văn bản hành chính. - Rèn kĩ năng trình bày văn bản hợp lí. - Biết cách in văn bản - Thực hiện được việc đặt lề trang văn bản. - Thực hiện được việc chọn hướng trang in. - Thực hiện được việc xem văn bản trước khi in và in văn bản
 4. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Cấu trúc bài học 1.Trình bày trang văn bản 2. Bài tập củng cố phần 1 3. Chọn hướng trang và đặt lề trang 4. Bài tập củng cố phần 2 5. In văn bản 6. Bài tập củng cố phần 3 7. Bài tập tổng hợp 8. Củng cố 9.Tài liệu tham khảo 4
 5. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 1. Trình bày trang văn bản Đầu trang - ChọnLề đoạn hướng văn trang: Trang đứng Lề trên - Đặt lề trang: Trang nằm ngang Lề trang Lề đoạn văn Lề trái Lề phải “thò” ra ngoài lề trang Số trang Lề dưới 5
 6. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 1. Trình bày trang văn bản * Lưu ý: Theo thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Ban hành ngày 19/01/2011 của Bộ Nội Vụ + Văn bản hành chính được trình bày theo chiều dài của trang giấy (hướng đứng) + Trường hợp nội dung văn bản có bảng, biểu có thể được trình bày theo chiều rộng của trang giấy (hướng nằm ngang) 6
 7. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Kéo thả đối tượng Bạn trảBạn lời trả đúng lời chưa - Xin đúng chúc -mừngCố gắng lại Bạn phải trả lời câu hỏi này trước Click Clickbất cứ bất nơi cứ đâu nơi đểđâu tiếp để tụctiếp tục Bạn chưaBạnkhi đãhoàn có trả thể thànhlời tiếp đúng câutục hỏi Chấp nhận Làm lại 7
 8. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Kéo thả đối tượng BạnBạnBạn Bạn phảitrả chưalờitrả Bạntrả đúnglời lời đãhoàn chưa câutrả - Xin thành lời hỏiđúng chúc đúng này câu- Cốmừng trước hỏigắng lại Chấp nhận Làm lại ClickClick bấtkhi cứbất có nơi thểcứ đâunơi tiếp đâuđể tục tiếp để tiếptục tục 8
 9. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Củng cố phần 1 Điểm của bạn {score} Điểm tối đa {max-score} Number of Quiz Attempts {total-attempts} Question Feedback/Review Information Will Appear Here Tiếp tục Xem lại câu hỏi 9
 10. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 2. Chọn hướng trang và đặt lề trang * Đối với Word 2003: - Bước 1: File → Page Setup →Margin - Bước 2: Orientation +Portrait: trang đứng +Landscape: trang nằm ngang - Bước 3: Margins + Top: lề trên + Bottom: lề dưới + Left: lề trái + Right: lề phải - Bước 4: Chọn OK
 11. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 2. Chọn hướng trang và đặt lề trang * Đối với Word 2007, 2010, 2013, -Bước 1: Page Layout - Bước 2: Orientation + Portrait: trang đứng + Landscape: trang nằm ngang -Bước 3: Margins →Custom Margins + Top: lề trên + Bottom: lề dưới + Left: lề trái + Right: lề phải - Bước 4: Chọn OK
 12. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 2. Chọn hướng trang và đặt lề trang * Lưu ý: Theo thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Ban hành ngày 19/01/2011 của Bộ Nội Vụ + Lề trên: 2→2,5 cm + Lề dưới: 2→2,5 cm + Lề trái: 3→3,5 cm + Lề phải: 1,5→2 cm
 13. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Hướng dẫn làm bài tập 13
 14. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Nháy chọn ô nào để: Đặt lề dưới Hot Spot 1 Hot Spot 2 Hot Spot 7 Hot Spot 4 Hot Spot 5 Hot Spot 6 Bạn trảBạn lời trảBạn Youđúng lời phảidid chưa- notXin trả answerchúcđúnglời câu mừng- Cốhỏithis gắngnày question Click trước lại bất Click cứ Chấp nhận Làm lại bấtnơi cứ đâukhi nơi completelycó để đâuthể tiếp tiếpđể tục tiếptục tục 14
 15. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Nháy chọn ô nào để: Chọn hướng trang đứng Hot Spot 1 Hot Spot 2 Hot Spot 7 Hot Spot 4 Hot Spot 5 Hot Spot 6 You did not answer this question Bạn Bạntrả lờitrả đúng lời chưa completely- Xin đúng chúc - Cốmừng gắng Click lại ClickBạn bấtphải cứ trả nơi lời câuđâu hỏi để này tiếp trước tục Chấp nhận Làm lại bất cứ nơikhi cóđâu thể để tiếp tiếp tục tục 15
 16. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Nháy chọn ô nào để: Đặt lề trái Hot Spot 1 Hot Spot 2 Hot Spot 7 Hot Spot 4 Hot Spot 5 Hot Spot 6 You did not answer this question BạnBạn trả Bạntrả lời lờiphải đúng chưa trảcompletely lời - đúngXin câu chúc hỏi-Cố này gắngmừng trước lại Chấp nhận Làm lại ClickClick bất bất cứ cứkhi nơi nơi có đâuthể đâu tiếpđể để tiếptục tiếp tục tục 16
 17. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Nháy chọn ô nào để: Chọn trang nằm ngang Hot Spot 1 Hot Spot 2 Hot Spot 7 Hot Spot 4 Hot Spot 5 Hot Spot 6 You did not answer this question BạnBạn trả trảlời lờiđúng chưa - Xin đúng chúc -Cố mừng gắng Click lại Bạn phải trảcompletely lời câu hỏi này trước Chấp nhận Làm lại Clickbất bấtcứ nơicứkhi nơiđâucó thể đâu để tiếp tiếpđể tục tiếp tục tục 17
 18. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Nháy chọn ô nào để: Đặt lề phải Hot Spot 1 Hot Spot 2 Hot Spot 7 Hot Spot 4 Hot Spot 5 Hot Spot 6 You did not answer this question Bạn trả lời chưa đúng -Cố gắng lại Click Bạn trảBạn lời phải đúng trảcompletely -lờiXin câu chúc hỏi nàymừng trước Click Chấp nhận Làm lại bấtbất cứ cứ nơikhi nơi cóđâu đâu thể để đểtiếp tiếp tiếp tục tục tục 18
 19. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Nút lệnh dùng để: Đặt lề trên Hot Spot 1 Hot Spot 2 Hot Spot 7 Hot Spot 4 Hot Spot 5 Hot Spot 6 YouBạn did trả not lời answer đúng - thisXin questionchúc completely BạnmừngBạn trả phải Clicklời chưa trả bất lời cứđúng câu nơi hỏi - Cốđâu này gắng đểtrước lại Chấp nhận Làm lại Click bất khicứtiếp cónơi thểtục đâu tiếp để tục tiếp tục 19
 20. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN củng cố phần 2 Điểm của bạn {score} Điểm tối đa {max-score} Number of Quiz Attempts {total-attempts} Question Feedback/Review Information Will Appear Here Tiếp tục Câu hỏi 20
 21. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 3. In văn bản a. Xem trước khi in: Nháy (Print Preview) trên thanh công cụ. Trong chế độ xem trước khi in: (Previous Page) xem trang trước (Next Page) xem trang sau (Close Preview Đóng cửa sổ Preview (Close Preview) Previous Page Đóng cửa sổ Preview xem trang trước Next Page xem trang sau
 22. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 3. In văn bản b. In văn bản * Đối với Word 2003: 22
 23. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 3. In văn bản b. In văn bản * Đối với Word 2007, 2010, 2013, 23
 24. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Nối các chức năng tương ứng với nút lệnh Nút lệnh Chức năng C Print A. Số bản in E Print Preview B. In trang hiện thời F Print All Pages C. In văn bản A Copies D.Xem trang sau B Print Current Page E. Xem trước khi in F. D Next Page In tất cả các trang BạnBạnBạn trả trảphải lờilời trả chưađúng lời đúngcâu- Xin hỏi chúc-Cố này gắng mừng trước lại Chấp nhận Làm lại YouClickClickYou did answeredbấtbất khinot cứcứ cóanswer nơinơi thể this đâuđâu tiếp thiscorrectly! đểđể tục questiontiếptiếp tụctục completely 24
 25. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Củng cố phần 3 Điểm của bạn {score} Điểm tối đa {max-score} Number of Quiz {total-attempts} Attempts Question Feedback/Review Information Will Appear Here Tiếp tục Câu hỏi 25
 26. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Drag Drop You did not answer this question BạnBạnYou trảphảitrả answered lờilời trả chưacompletelyđúng lời câu đúng this- Xin hỏi correctly! chúc-Cố này gắng mừng trước lại Chấp nhận Làm lại Click bấtkhi cứ có nơi thể đâu tiếp để tục tiếp tục 26
 27. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN cung co Điểm của bạn {score} Điểm tối đa {max-score} Number of Quiz {total-attempts} Attempts Question Feedback/Review Information Will Appear Here Tiếp tục Câu hỏi 27
 28. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Bài tập củng cố Click chuột để làm
 29. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
 30. BÀI 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Tài liệu tham khảo 1. Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter của thầy Nguyễn Minh Thiên Hoàng (Sở GD&ĐT TPHCM) 2. Sách giáo khoa, sách giáo viên THCS quyển 1- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 3. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn Tin học THCS tập 1 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 30
 31. Chân thành cảm ơn! 31