Giáo án Khoa học tự nhiên Khối 6 - Bài 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào - Lê Thị Bạch Huệ

pptx 22 trang Mẫn Nguyệt 21/07/2023 420
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Khoa học tự nhiên Khối 6 - Bài 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào - Lê Thị Bạch Huệ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxgiao_an_khoa_hoc_tu_nhien_khoi_6_bai_19_co_the_don_bao_va_co.pptx

Nội dung text: Giáo án Khoa học tự nhiên Khối 6 - Bài 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào - Lê Thị Bạch Huệ

 1. TRƯỜNG THCS THUẬN ĐIỀN CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6 GV: LÊ THỊ BẠCH HUỆ 24/07/2023 1
 2. KHỞI ĐỘNG: Quan sát clip, các em hãy ghi nhận tên và so sánh kích thước của các sinh vật với nhau? 24/07/2023 2
 3. Nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về kích thước của các sinh vật trên là gì? CƠ THỂ CÓ 1 TẾ BÀO VÀ CƠ THỂ CÓ NHIỀU TẾ BÀO 24/07/2023 3
 4. CHỦ ĐỀ: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ BÀI 19: CƠ THỂ ĐƠN BÀO VÀ CƠ THỂ ĐA BÀO 4
 5. BÀI 19: CƠ THỂ ĐƠN BÀO VÀ CƠ THỂ ĐA BÀO MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Phân biệt được cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. - Nhận biết được cơ thể đơn bào Lấy ví dụ minh hoạ (cơ thể đơn bào: vi khuẩn, tảo đơn bào ) - Nhận biết được cơ thể đa bào thông qua hình ảnh. Lấy ví dụ minh hoạ (cơ thể đa bào: thực vật, động vật ) 24/07/2023 5
 6. BÀI 19: CƠ THỂ ĐƠN BÀO VÀ CƠ THỂ ĐA BÀO NỘI DUNG BÀI HỌC: I. CƠ THỂ ĐƠN BÀO II. CƠ THỂ ĐA BÀO 24/07/2023 6
 7. BÀI 19: CƠ THỂ ĐƠN BÀO VÀ CƠ THỂ ĐA BÀO I. CƠ THỂ ĐƠN BÀO Xem clip, kết hợp hình 19.1, trả lời câu hỏi 1, 2 trong PHT. 24/07/2023 7
 8. BÀI 19: CƠ THỂ ĐƠN BÀO VÀ CƠ THỂ ĐA BÀO I. CƠ THỂ ĐƠN BÀO 1. Cơ thể trùng roi có đặc điểm 2. Thế nào là cơ thể đơn bào? như thế nào? Cơ thể có cấu tạo từ 1 tế bào, thực hiện chức năng của 1 cơ thể sống. Ví dụ: Trùng giày, trùng roi, trùng biến hình, tảo lục, tảo - Cấu tạo từ 1 tế bào. silic; vi khuẩn E. coli, - Màng tế bào bao bên ngoài. - Bên trong: Chất tế bào, chứa nhân tế bào và bào quan. - Kích thước nhỏ. 24/07/2023 8
 9. BÀI 19: CƠ THỂ ĐƠN BÀO VÀ CƠ THỂ ĐA BÀO I. CƠ THỂ ĐƠN BÀO MỘT SỐ CƠ THỂ ĐƠN BÀO 24/07/2023 9
 10. CHỦ ĐỀ: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ BÀI 19: CƠ THỂ ĐƠN BÀO VÀ CƠ THỂ ĐA BÀO I. CƠ THỂ ĐƠN BÀO Cơ thể đơn bào là cơ thể có cấu tạo từ 1 tế bào, thực hiện chức năng của 1 cơ thể sống. Ví dụ: Trùng giày, trùng roi, trùng biến hình, tảo lục, tảo silic; vi khuẩn E. coli, 10
 11. BÀI 19: CƠ THỂ ĐƠN BÀO VÀ CƠ THỂ ĐA BÀO II. CƠ THỂ ĐA BÀO Quan sát hình và clip, trả lời câu hỏi 3, 4 trên PHT. 24/07/2023 11
 12. BÀI 19: CƠ THỂ ĐƠN BÀO VÀ CƠ THỂ ĐA BÀO II. CƠ THỂ ĐA BÀO 3. Cơ thể TV có đặc điểm như thế nào? Kể tên một số loại tế bào cấu tạo nên cơ thể TV? Chức năng của các loại TB trên? - Kích thước lớn. - VD: Tế bào biểu bì bảo vệ Tế bào mạch dẫn thân dẫn nước và các chất hòa tan Tế bào lông hút rễ hút nước và chất khoáng hòa tan 24/07/2023 12
 13. BÀI 19: CƠ THỂ ĐƠN BÀO VÀ CƠ THỂ ĐA BÀO II. CƠ THỂ ĐA BÀO 2. Cơ thể ĐV có đặc điểm như thế nào? Kể tên một số loại tế bào cấu tạo nên cơ thể ĐV? Chức năng của các loại TB trên? - Kích thước lớn. - Cơ thể ĐV được cấu tạo từ nhiều loại tế bào khác nhau. - VD: Tế bào thần kinh truyền tín hiệu Cơ thể TV, ĐV được cấu tạo từ nhiều loại tế bào khác nhau. 24/07/2023 13
 14. BÀI 19: CƠ THỂ ĐƠN BÀO VÀ CƠ THỂ ĐA BÀO II. CƠ THỂ ĐA BÀO - Là cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào thực hiện các chức năng khác nhau trong cơ thể. - VD: Cây phượng, cây hoa hồng, con giun đất, con ếch đồng 24/07/2023 14
 15. BÀI 19: CƠ THỂ ĐƠN BÀO VÀ CƠ THỂ ĐA BÀO III. PHÂN BIỆT CƠ THỂ ĐƠN BÀO VÀ CƠ THỂ ĐA BÀO Cơ thể đơn bào Cơ thể đa bào Cấu tạo từ Cấu tạo từ một tế bào. nhiều tế bào. 24/07/2023 15
 16. LUYỆN TẬP * Các nhóm thảo luận 1 phút, luân phiên cử từng người lên bảng viết tên sinh vật vào đúng cấu tạo cơ thể, thực hiện trong 2 phút. * Đội chiến thắng là đội ghi nhiều tên sinh vật đúng nhóm nhất và nhanh nhất. Cơ thể đơn bào Cơ thể đa bào 24/07/2023 16
 17. Câu 1: Sắp xếp các đại diện sau vào hai nhóm cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào: Trùng roi Cây bắp cải Trùng giày Cây dương Con cua xỉ đồng Virus Con ngựa Cây lúa Vi khuẩn 24/07/2023 Tảo lam17 Corona vằn nước E.Coli
 18. LUYỆN TẬP Cơ thể đơn bào Cơ thể đa bào 24/07/2023 18
 19. Câu 1: Sắp xếp các đại diện sau vào hai nhóm cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào: Cơ thể đơn bào Trùng roi Trùng giày Vi khuẩn E.Coli Tảo lam Cơ thể đa bào 24/07/2023 19 Cây bắp cải Con ngựa Cây lúa nước Cây dương Con cua vằn xỉ đồng
 20. Câu 2: Hoàn thành đoạn thông tin sau: Cơ thể sinh vật được tạo thành từ (1)___một tế bào hay (2)___.nhiều tế bào (3)___Cơ thể đơn bào như trùng roi, trùng biến hình, (4)___vi khuẩn, có kích thước hiển vi và số lượng cá thể nhiều. (5)___Cơ thể đa bào có cấu tạo nhiều hơn một tế bào như: động vật, thực vật, 24/07/2023 20
 21. VẬN DỤNG Quan sát cơ thể đơn bào và cơ thể đa vào dưới kính hiểu vi quang học, sau đó vẽ lại tế bào/mẫu quan sát được trên phiếu học tập. 24/07/2023 21
 22. DẶN DÒ - Học bài - Làm bài tập câu 1, 2 sách giáo khoa trang 93 - Chuẩn bị bài 20: “Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào” 24/07/2023 22