Giáo án Khoa học tự nhiên Khối 6 - Bài 33: Đa dạng sinh học - Năm học 2021-2022 - Sách Chân trời sáng tạo

pptx 77 trang Mẫn Nguyệt 21/07/2023 481
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Khoa học tự nhiên Khối 6 - Bài 33: Đa dạng sinh học - Năm học 2021-2022 - Sách Chân trời sáng tạo", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxgiao_an_khoa_hoc_tu_nhien_khoi_6_bai_33_da_dang_sinh_hoc_nam.pptx