Kế hoạch bài dạy Khoa học tự nhiên Lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo - Mở đầu môn khoa học tự nhiên

doc 28 trang thanhhuong 06/10/2022 6260
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy Khoa học tự nhiên Lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo - Mở đầu môn khoa học tự nhiên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docke_hoach_bai_day_khoa_hoc_tu_nhien_lop_6_sach_chan_troi_sang.doc

Nội dung text: Kế hoạch bài dạy Khoa học tự nhiên Lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo - Mở đầu môn khoa học tự nhiên

 1. CHỦ ĐỀ 1: MỞ ĐẦU MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN PPCT: 6 tiết(tiết 1,2,3,4,5,6) Bài 1. MỞ ĐẦU (tiết 1,2,3) Tên các Hoạt động của Kết quả của hs đạt được Hoạt động Dự kiến khó Đề xuất Phương hoạt động học sinh của giáo khăn của học cách giúp tiện dạy viên sinh hs vượt học qua khó khăn Hoạt động -Hoạt động cặp -Hình a: Làm TN trong phòng - Giao - Chưa quen - Hướng - Tài liệu khởi động đôi: chọn cụm từ TN nhiệm vụ, với cách hoạt dẫn hs cách hướng dẫn đặt dưới các hình - Hình b: Lấy mẫu nước bị ô theo dõi, động nhóm, làm việc học, giấy, vẽ sao cho phù nhiễm trên dòng kênh giúp đỡ các cách báo cáo nhóm, cách bút hợp - Hình c: Làm TN trong tàu vũ nhóm hoàn phần việc đã trình bày ý -Ghi vào vở theo trụ thành yêu hoàn thành kiến trước thứ tự - Hình d: Lau sàn nhà cầu nhóm - Hình đ: Đạp xe trên phố - Hình e: Điều khiễn máy gặt lúa - Hình g: Hát mừng Giáng sinh - Hình h: Theo dõi nuôi cấy mô cây trồng trong phòng kính. - Làm việc cá - Hoạt động con người chủ động - Theo dõi, - Không đưa - Gợi ý cho - Tài liệu 1 Khoa học tự nhiên 6
 2. nhân: trả lời 3 câu tìm tòi, khám phá ra cái mới: nghe báo ra được thuật hs hướng dẫn hỏi/trang 6 Làm TN trong phòng TN, Làm cáo và giúp ngữ: nghiên học, giấy, - Thảo luận nhóm TN trong tàu vũ trụ, Theo dõi hs trình bày cứu khoa học bút thống nhất câu trả nuôi cấy mô cây trồng trong ý kiến lời phòng kính - Những hoạt động mà con người chủ động tìm tòi, khám phá ra cái mới gọi là nghiên cứu khoa học Hoạt động -HS làm việc cá - Đọc thông tin trong tài liệu -GV giao - Giấy, bút, hình thành nhân: nghiên cứu nhiệm vụ tài liệ kiến thức thông tin hướng dẫn - Dự đoán hiện -Dự đoán hiện tượng xảy ra ở -Theo dõi, -Chưa hiểu -Giải thích -Dụng cụ tượng xảy ra khi TN1,2 hỗ trợ hs cụm từ”một đó là lượng TN: 2 cốc làm TN(ghi vào lượng khí xác khí chứa thủy tinh, 1 vở) định” trong bình lọ mực, 1 - Thảo luận, đưa -Bố trí TN như Hình 1.2 -Cung cấp -Hs chưa làm -Hướng ống hút, 1 ra phương án bố dụng cụ TN TN, chưa dẫn HS chai, 1 trí và làm TN quen với các cách sử bong bóng, - Tiến hành TN và -Hs làm Tn và ghi kết quả -Theo dõi dụng cụ TN, dụng một 1 cái chậu, ghi lại kết quả hs khi đang cách sử dụng số dụng cụ phích nước - So sánh kết quả -So sánh với dự đoán làm TN TN nóng, nước với dự đoán ban lạnh. đầu - Thảo luận tìm từ -Từ cần điền: (1) nhanh, (2)nóng, -Lắng nghe -Kết quả TN -Giúp HS điền vào chỗ trống (3) tăng, (4)tăng; (5) giả thuyết báo cáo chưa chính làm Tn /trang 7 xác->điền từ chính xác 2 Khoa học tự nhiên 6
 3. - Mô tả công việc -Bảng 1.1 -GV giao chứa chính ghi vào vở theo Quy trình Mô tả công nhiệm vụ xác gơi ý ở bảng 1.1 nghiên cứu việc em làm và hướng -Không thể -Gợi ý dựa B.1: Xác định Đưa ra vấn đề, dẫn, gợi ý mô tả công vào các vấn đề(câu hỏi thắc mắc, câu cho hs hoàn việc trong quy công việc nghiên cứu) hỏi thành bảng trình đã làm B.2: Đề xuất Đưa ra dự 1.1 giả thuyết đoán -Nghe báo B.3: Thiết kế Bố trí TN và cáo và tiến hành tiến hành làm TN kiểm TN chứng giả thuyết B.4: thu thập, Ghi chép kết phân tích số quả Tn và sá liệu sánh với dự đoán B.5: Thảo Trả lới câu luận rút ra kết hỏi, vấn đề đặt luận ra B.6: Báo cáo Báo cáo với kết quả GV(người hướng dẫn) - Thảo luận nhóm, -Theo dõi -Xác định các -Hướng đặt tương ứng các và giúp đỡ bước chưa dẫn HS bước trong quy HS tương ứng với điều chỉnh trình nghiên cứu biểu tượng các bước 3 Khoa học tự nhiên 6
 4. khóa học và dưới trong quy cho chi`nh các biểu tượng sao trình xác cho phù hợp H1.3 Hoạt động -Hoạt động cặp -Hoạt động nghiên cứu khoa học: -Giao -Tài liệu luyện tập đôi, hoàn thành làm TN, phân loại sản phẩm nhiệm vụ hướng dẫn luyện tập /9(ghi nghiên cứu tự học vào vở) -Kĩ năng vẽ -Cho hs về KHTN - HS tự vẽ tóm tắt hình còn hạn nhà vẽ quy trình nhiên chế cứu khoa học vào vở - Thảo luận nhóm -Đưa ra phương án trên lí thuyết -Hướng -Chưa biết - Hướng xây dựng phương dẫn hs dựa cách thiết kế 1 dẫn hs án nghiên cứu vào quy TN khoa học: Loại trình giấy nào hút được nghiên cứu nhiều nước nhất KH để đưa ra phương 4 Khoa học tự nhiên 6
 5. án Hoạt động -Tìm kiếm trên -1 bài viết tóm tắt về thành tựu -Giao -Không có -Hướng vận dụng mạng Internet nghiên cứu KH nhiệm vụ máy tính và dẫn hs cách những thành tựu mạng Internet tìm thông nhờ nghiên cứu -Chưa biệt tin trên khoa học cách tìm mạng thông tin trên mạng Hoạt động -Tìm hiểu 1 kết - 1 bài viết ngắn -Giao - Không có -Gợi ý, tìm tìm tòi mở quả nghiên cứu nhiệm vụ máy tính bài mẫu để rộng KH đang được -Gia đình hs đọc ứng dụng hằng chưa quan ngày ở gia đình tâm đến vấn em đề của các em -Chọn 1 trong 3 -1 quy trình nghiên cứu khoa học hiện tượng để đưa ra quy trình nghiên cứu khoa học The end 5 Khoa học tự nhiên 6
 6. Bài 2. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM VÀ AN TOÀN THÍ NGHIỆM (tiết 4,5,6) Tên các Hoạt động của Kết quả của hs đạt được Hoạt động Dự kiến khó Đề xuất Phương hoạt động học sinh của giáo khăn của học cách giúp tiện dạy viên sinh hs vượt học qua khó khăn Hoạt động -Hoạt động cặp - Những dụng cụ TN có tên là: -Giao -Hs chưa - Giúp hs - Tài liệu khởi động đôi: nghiên cứu cốc thủy tinh, ống nhỏ giọt nhiệm vụ, phân biệt phân biệt hướng dẫn thông tin, hoàn -Những vật liệu có tên là: bong theo dõi và được dụng cụ, dụng cụ, học, giấy, thành yêu cầu: kể bóng,lọ thủy tinh hướng dẫn vật liệu, hóa vật liệu, bút tên những dụng cụ -Những hóa chất có tên là: lọ hs làm việc chất hóa chất TN, vật liệu, hóa mực, nước nóng, nước lạnh chất trong các TN - Ngoài ra còn có những thứ mà các em đã làm khác: cái chậu, khăn bông ở bài trước(ghi vào vở) -Thảo luận nhóm thống nhất ý kiến -Báo cáo kết quả -Ghi chép Hoạt động -Thảo luận cặp -Quan sát hình, ghi vào vở -Giao -Tài liệu hình thành đôi: quan sát nhiệm vụ, hướng dẫn kiến thức H2.1,2.2, kể tên theo dõi và tự học một số dụng cụ mà hướng dẫn -Một số em biết, ghi vào hs dụng cụ TN vở 6 Khoa học tự nhiên 6
 7. -Thảo luận nhóm: +Những dụng cụ +Những dụng cụ mà nhóm biết: mà nhóm biết cái nhíp, cái kéo, cái búa, cái +Những dụng cụ kìm,phễu, nhiệt kế, cốc thủy mà nhóm chưa tinh, lò xo biết +Những dụng cụ mà nhóm chưa -Báo cáo kết quả biết: những bộ TN, lực kế, đèn -Nghe các cốn, kẹp ống nghiệm, bình tam nhóm báo giác cáo -Thảo luận nhóm: -Kính lúp cầm tay gồm: tấm kính -Giao -Hs chưa từng -Hướng -10 kính chỉ ra các bộ phận rìa mỏng, khung kim loại, tay nhiệm vụ, làm việc với dẫn kĩ cách lúp cầm tay của kính lúp cầm cầm theo dõi và kính lúp dùng kính tay, cách sử -Cách cầm kính quan sát: cấm hướng dẫn lúp quan dụng kính lúp kính bằng tay trái, đặt kính gần các nhóm sát vật từ từ di chuyển về phía mắt - Thảo luận nhóm: -Các bộ phận của kính hiển vi -Giao -Hs chưa từng -Hướng -5 kính ghi chú thích cho quang học:(1)thị kính, (2)ốc to, nhiệm vụ, làm việc với dẫn kĩ cách hiển vi, 5 từng bộ phận của (3) ốc nhỏ,(4)vật kính,(5)bàn theo dõi và kính hiển vi dùng kính tiêu bản kính hiển vi trong kính,(6)gương phản chiếu ánh hướng dẫn hiển vi làm sẵn H2.5 sáng các nhóm quan sát -Thảo luận nhóm -Thực hiện -Hs chưa từng Hướng dẫn -5 kính -Các bước sử dụng kính hiển vi: 7 Khoa học tự nhiên 6
 8. chỉ ra các bước sử +Đặt và cố định tấm kính các thao tác làm việc với kĩ cách hiển vi, 5 dụng kính hiển vi +Điều chỉnh gương phản chiếu quan sát kính hiển vi dùng kính tiêu bản như thế nào? ánh sáng bằng kính hiển vi làm sẵn +Điều chỉnh ốc to, ốc nhỏ cho hiển vi để quan sát đến khi nhìn rõ vật hs rút ra các bước -Thảo luận cặp -Để an toàn trong khi làm TN: - GV gợi ý -Hs chưa tiến -Giúp HS -Bảng nội đôi: Để an toàn +Đọc kĩ các bước tiến hành ở tài hành TN, đưa ra các quy của cho mình và các liệu hướng dẫn chưa quen với quy tắc an phòng bạn, trong quá +Cẩn thận trong quá trình làm nội quy phòng toàn TH-TN trình sử dụng dụng TN, tránh đổ, vỡ TH-TN cụ làm TN, ta phải +Nghe theo hướng dẫn của giáo làm gì? Ghi ý kiến viên vào vở +Chấp hành nội quy của phòng TH-TN -HS tự đọc thông -Độ dài, thể tích, khối lượng là tin và ghi lại tóm các đại lượng của vật. Dụng cụ tắt vào vở 2 khung dùng để đo các đại lượng của ghi nhớ/trang vật gọi là dụng cụ đo. 17,18 Nói chung, khi sử dụng bất kì dụng cụ đo nào cũng cần biết giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của nó. Tập hợp những vạch và số ghi trên dụng cụ đo là thang đo của dụng cụ đo. GHĐ là giá trị lớn nhất mà dụng 8 Khoa học tự nhiên 6
 9. cụ đo được. ĐCNN là giá trị nhỏ nhất mà dụng cụ đo được. Hoạt động -Hoạt động nhóm: - Bảng 2.1. bảng các dụng cụ đo -Giao việc -HS chưa hiểu -Hướng -Tài liệu Luyện tập tìm hiểu các dụng ST Tên dụng GHĐ ĐCNN Đại và hướng khái niệm dẫn trực hướng dẫn T cụ đo lượng cụ đo ở H2.13, cần đo dẫn hs xác GHĐ và tiếp trên 1 tự học hoàn thành bảng 1 Thước 1m 1cm Độ địng GHĐ, ĐCNN số dụng cụ KH-TN 2.1, ghi vào vở thẳng dài ĐCNN đo 2 Thước 1,5m 1cm Độ cuộn dài 3 Bình chia 100 1ml Thễ độ ml tích 4 Cân tạ 100 100g Khối kg lượng 5 Đồng hồ 12 h 1 phút Thời kim gian Hoạt động -Hs tự nêu cấu tạo - Cấu tạo cân đồng hồ: đĩa cân - GV giao -HS không có -Mượn ở - Cân đồng Vận dụng của cân đồng hồ, hình tròn, mặt kính đồng hồ, giá nhiệm vụ cân đồng hồ người xung hồ Cách sử dụng cân nâng quanh, và thực hành đo -Cách sử dụng: đặt vật cần xác hoặc quan khối lượng của 1 định khối lượng lên đĩa cân và sát người vật đọc kết quả trên mặt đồng hồ bán hàng - Tập đo khối lượng 1 hộp sữa, 1 chai nước giải khát -Xem các kí hiệu 1.Chất độc (T)và chất rất - GV giao -HS chưa thấy -Quan sát Tài liệu trên H2.14, chỉ ra độc(T+) nhiệm vụ các kí hiệu hình ảnh hướng dẫn và ghi vào vở nội 2.Chất dễ cháy(F) và rất dễ này ở ngoài tự học dung các kí hiệu cháy(F+) thực tế đó nói gi 3.Chất dễ bắt lửa(Xi) và độc(Xn) 9 Khoa học tự nhiên 6
 10. 4. Chất gây nổ(E) 5. Chất oxi hóa mạnh(O) 6. Chất ăn mòn(C) 7. Chất gây nguy hiểm với môi trường(N) Hoạt động -Trao đổi với tìm tòi mở người thân tìm rộng hiểu về an toàn cháy nổ, an toàn điện, sơ cứu bỏng hóa chất, vệ sinh môi trường trong phòng TN The end 10 Khoa học tự nhiên 6
 11. Bài 3. ĐO ĐỘ DÀI, THỂ TÍCH, KHỐI LƯỢNG (tiết 7,8,9,10) Tên các Hoạt động của Kết quả của hs đạt được Hoạt động Dự kiến khó Đề xuất Phương hoạt động học sinh của giáo khăn của học cách giúp tiện dạy viên sinh hs vượt học qua khó khăn Hoạt động -Hoạt động cặp -Để đo kích thước ta dùng thước -Giao -Chưa hiểu -Giải tích -Hộp bút, khởi động đôi tìm hiểu bài thẳng đo, để đo thể tích ta lấy nhiệm vụ cụm từ “giá những cụm hộp sữa, toán: Hai vật kim chiều dài x chiều rộng x chiều -theo dõi và trị ước lượng” từ khó hiểu, viên gạch, loại hình hộp chữ cao, để đo khối lượng ta dùng hướng dẫn -Xác định hướng dẫn hoạc những nhật có kích thước cân. hs hoàn GHĐ và hs xác định vật dụng có khác nhau. Làm thành yêu ĐCNN GHĐ và hình hộp thế nào để đo cầu ĐCNN của chữ nhật được kích thước, -Nghe báo một số thể tích, khối cáo của các dụng cụ lượng của nó? nhóm, nhận Đại lượng đo Giá Dụn GH ĐC Các -Đưa ra phương án trị g cụ Đ NN h đo xét đo đối với vật A ước đo như lượn thế hoặc B. Ghi vào g nào vở theo bảng 3.1 1.K Dài ích Rộ thư ng ớc Ca của o vật 2.Thể tích của vật 3.Khối lượng của vật 11 Khoa học tự nhiên 6
 12. Hoạt động 1. Đo độ dài hình thành -Thảo luận nhóm -Đưa ra phương án đo -Giao -Lúng túng -Theo dõi -Hộp bút, kiến thức để lựa chọn thước -Chuẩn bị nhiệm vụ trong khi đo kĩ trong khi hộp sữa, và phương án đo -Đo kích thước vật -Kiểm tra các kích hs thực viên gạch, kích thước của vật -Bảng 3.2 sự chuẩn bị thước hành đo để hoạc những -Chuẩn bị vật có của hs hướng dẫn vật dụng có hình hộp, thước đo -Theo dõi kịp thời hình hộp -Tiến hành đo và hướng chữ nhật -Ghi kết quả vào dẫn hs đo bảng 3.2 và ghi kết quả -Nghe báo cáo và nhận xét 2. Đo thể tích -Giải thích -Bình chia -Thảo luận nhóm -Đưa ra phương án đo -Giao -Chưa biết thể thể tích độ và vật để đưa ra phương -Chuẩn bị nhiệm vụ tích nước nước dâng rắn nhỏ án đo thể tích -Đo kích thước vật -Kiểm tra dâng lên là lên là thể hơn bình, của vật rắn không -Bảng 3.3 sự chuẩn bị thể tích của tích của vật khăn lông, thấm nước của hs vật chìm chìm trong dây buộc -Chuẩn bị bình -Theo dõi trong nước nước chia độ và vật rắn và hướng nhỏ hơn bình, dẫn hs đo khăn lông, dây và ghi kết buộc quả -Tiến hành đo -Nghe báo -Ghi kết quả vào cáo và nhận 12 Khoa học tự nhiên 6
 13. bảng 3.3 xét -Tính thể tích của -Thể tích của vật: V=V2 – V1 vật 3. Đo khối lượng -Giao -Xác định -GV hướng Cân đồng -Chuẩn bị: cân -Chuẩn bị nhiệm vụ GHĐ và dẫn xác hồ, vật rắn đồng hồ, vật rắn -Đưa ra phương án đo -Kiểm tra ĐCNN của định GHĐ có dạng có dạng hình hộp -Tiến hành đo sự chuẩn bị cân đồng hồ và ĐCNN hình hộp chữ nhật -Bảng 3.4 của hs chữ nhật -Thảo luận nhóm -Theo dõi đưa ra phương án và hướng đo dẫn hs đo -Tiến hành đo và ghi kết -Ghi kết quả, báo quả cáo -Nghe báo cáo và nhận xét 1. Hệ thống đo lường hợp pháp và khối lượng riêng -HS đọc thông và -Đơn vị đo độ dài -Kiểm tra -Quên một số -Nhắc lại Bảng ghi tóm tắt vào vở -Đơn vị đo thể tích kiến thức kiến thức ở nếu hs quên 3.6/trang -Đơn vị đo khối lượng bằng các tiểu học 31 -Khối lượng riêng: khối lượng câu hỏi vấn của cùng một đơn vị thể tích. đáp D = m/V -Hướng -Đây là kiến -Hướng Trong đó: D: khối lượng riêng dẫn hs thức mới dẫn hs cách (g/cm3) hoặc (kg/m3) đưa ra công xây dựng m: khối lượng (g hoặc kg) thức tính công thức V: thể tích (cm3, m3) 13 Khoa học tự nhiên 6
 14. -Đổi các đại ượng đo được ở các khối lượng -Tra cứu bảng 3.6, bảng riêng thực hiện: -Giao -Chưa biết -Hướng +Đổi đơn vị chiều nhiệm vụ vận dụng dẫn hs vận dài, chiều rộng, công thức tính dụng công chiều cao của vật khối lượng thức ra mét riêng +Đổi đơn vị khối lượng của vật ra Kg, thể tích ra m3 +Tính khối lượng riêng của vật 2. Quy trình đo Bảng 3.5 -Giao -Thứ tự các -Gợi ý hs -Tài liệu -Ghép các nội nhiệm vụ bước sai xem lại hướng dẫn Quy trình đo dung ở cột bên -Theo dõi phướng án tự học B.1: Ước lượng đại lượng cần phải sang cột bên và hướng đo ở các đo trái để có quy trình dẫn phần trên B.2: Xác định dụng cụ đo, đo đúng nhất -Nghe báo thang đo, điều chỉnh dụng cụ cáo và nhận đo về vạch số 0 xét B.3: Tiến hành đo các đại lượng B.4: Thông báo kết quả 3. Cách đặt vật, đặt bình và đặt mắt khi đo -Quan sát H3.2 v2 -H3.2: câu c, câu c -Giao -Có thể hs -Gợi ý -Tài liệu -H3.3: hình thứ 2 14 Khoa học tự nhiên 6
 15. 3.3 chọn cách đặt nhiệm vụ chọn sai hướng dẫn vật, đặt bình và và nghe tự học đặt mắt khi đo báo cáo đúng nhất 4. Cách tính giá trị trung bình và cách ghi kết quả đo -Những giá trị đo được thông -Giao -Hs chưa -Đưa ra câu -Tài liệu -Đọc thông tin thường bị sai lệch với giá trị thực nhiệm vụ chọn được nội hỏi sau khi hướng dẫn trong khung và ghi của nó một lượng nhỏ, người ta -Theo dõi dung cần ghi hs đọc tự học tóm tắt vào vở gọi là độ sai lệch của phép đo và hướng vào vở xong thông hay sai số của phép đo. dẫn tin: -Quy ước viết kết quả đo : -Nghe báo +Sai số là Giá trị đại lượng đo = Trung cáo và nhận gì? bình cộng các kết quả các lần xét +Nguyên đo ± sai số nhân dẫn Trong chương trình THCS ta bỏ đến sai số qua sai số, và quy ước giá trị đại +Quy ước lượng đo bằng trung bình cộng viết kết quả các kết quả của các lần đo, lấy đo? sau dấu phảy một chữ số thập phân. Hoạt động -Thảo luận cặp đôi -Đưa ra được phương án đo và -Giao -Không đưa -Hướng -Thước mét luyện tập xây dựng phướng tiến hành đo theo quy trình đã nhiệm vụ ra phương án dẫn hs đưa hoặc thước án thực hiện: xây dựng -Theo dõi đo vật rắn ra phương dây +Đo kích thước và hướng không thấm án -Vật rắn của chiếc bàn học dẫn nước trong không có +Đo thể tích vật -Nghe báo trường hợp dạng hình 15 Khoa học tự nhiên 6
 16. rắn không thấm cáo và nhận vật rắn có hộp nước trong trường xét kích thước -Ống đong, hợp vật rắn có lớn hơn bình ca lớn, kích thước lớn hơn chia độ chậu, khăn bình chia độ bông Hoạt động -Suy nghĩ, trao đổi -Mô tả phương án để biết mình -Giao - Xác định -Gợi ý hs -Tài liệu vận dụng với người thân, thấp hay cao hơn người bên cạnh nhiệm vụ khối lượng dùng ống hướng dẫn bạn bè để trả lời -Tư vấn cho bố mẹ về kích thước riêng của đong để tự học các tình huống đặt của chiếc tủ chiếc nhẫn xác định ra -Đo và vẽ đường bao quanh khu thể tích; đất hoặc mặt sàn nhà em ở dùng cân -Xác định khối lượng riêng của điện tử để chiếc nhẫn cân. Từ đó tính khối lượng riêng Hoạt động -Tìm hiểu trên +Những đơn vị đo độ dài khác -Giao -Hs chưa có -Hướng -Tài liệu tìm tòi, mở internet, trao đổi được sử dụng ở nước Anh. nhiệm vụ máy tính và dẫn hs cách hướng dẫn rộng mạng internet dùng tự học với người thân để +Đơn vị đo khoảng cách trong tìm hiểu : intrenet để -Máy tính vũ trụ : năm ánh sáng (n.a.s). 1 tìm thông có kết nối n.a.s bằng bao nhiêu km ? tin internet +Cách tính thể tích của các vật có hình dạng đối xứng trong toán học. +Câu chuyện “Cân voi to, đo giấy mỏng” ngày xưa người ta làm như thế nào ? 16 Khoa học tự nhiên 6
 17. 2. Xây dựng phương án đo thể tích của bể nước có dạng hình hộp chữ nhật. 3. Viết một báo cáo để nộp cho thầy (cô) giáo về những điều em đã tìm hiểu được ở trên để chia sẻ với các bạn trong lớp. 4. Đọc bảng 3.6, thực hành cách tra cứu, tìm hiểu đơn vị, đổi đơn vị của các đại lượng. Đơn vị nào không biết thì nhờ người thân trợ giúp. The end 17 Khoa học tự nhiên 6
 18. Bài 4.LÀM QUEN VỚI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH KHOA HỌC(tiết 11,12,13,14) Tên các Hoạt động của Kết quả của hs đạt được Hoạt động Dự kiến khó Đề xuất Phương hoạt động học sinh của giáo khăn của học cách giúp tiện dạy viên sinh hs vượt học qua khó khăn Hoạt động -Thảo luận cặp -Giao - Ước lượng -Hướng -Tài liệu khởi động đôi: nhiệm vụ đường kính dẫn hướng dẫn +Quan sát H4.1, -Quan sát và vẽ lại được hình -Theo dõi một sợi tóc tự học 4.2, 4.3; vẽ hình huy hiệu đội và hướng -Làm thế nào quan sát được dẫn để đo đường +Ước lượng - Ước lượng đường kính một sợi -Nghe báo kính một sợi đường kính một tóc cáo và nhận tóc của em? sợi tóc của em là xét bao nhiêu? +Thiết bị nào giúp -Kính lúp và kính hiển vi em quan sát những hình ảnh trên dễ dàng hơn? +Làm thế nào để -Quan sát và đo dưới kính hiển đo đường kính vi một sợi tóc của em? -Thảo luận nhóm: -Giao -Bấm đồng hồ -Có thể cho -3 tờ giấy +Khảo sát quá -Chuẩn bị và bố trí TN như hình nhiệm vụ chưa chính hs làm A4 như trình rơi của vật: vẽ, lập bảng ghi lại kết quả TN -Theo dõi xác nhiều lần hướng dẫn đo thời gian rơi và bảng 4.1 và hướng -Đồng hồ của các vật khác dẫn bấm giây 18 Khoa học tự nhiên 6
 19. nhau(chuẩn bị và -Nghe báo -Ghế ngồi bố trí TN như hình cáo và nhận hs vẽ, lập bảng ghi xét lại kết quả TN) +Thảo luận: -Khi bắt đầu thả vật thì bấm nút .Em và các bạn đã bắt đầu, khi vật vừa chạm đất thí sử dụng đồng hồ bấm ngưng bấm giây như thế nào? .Cách quan sát và -Do hình dáng của vật khác nhau đo thời gian như dẫn đến thời gian rơi khác nhau thế nào? Tại sao có sự khác nhau về thời gian của cùng một tờ giấy khi để phẳng, khi vo tròn, khi cắt tua? Hoạt động 1. Làm tiêu bản quan sát hình thành đường kính của 1 sợi tóc kiến thức -Đọc kĩ các bước -Làm được tiêu bản sợi tóc theo -Giao -Chưa biết sử -Hướng 5 bộ dụng hướng dẫn hướng dẫn nhiệm vụ dụng các dẫn cách sử cụ thí -Nhận dụng cụ -Quan sát bằng kính hiễn vi -Phát dụng dụng cụ làm dụng các nghiệm -Tiến hành làm -Vẽ hình quan sát được vào vở cụ tiêu bản dụng cụ thí gồm: tiêu bản và quan -Dự đoán đường kính một sợi tóc -Theo dõi, nghiệm -1 kính sát hướng dẫn hiển vi 19 Khoa học tự nhiên 6
 20. và giúp đỡ -lam kính, lamen, kéo, ống nhỏ giọt, cốc 2.Làm thế nào so sánh mức Oxi trong khí hít vào và khí thở ra của em (Do không có bộ dụng cụ nên không hướng dẫn hs thực hiện thí nghiệm) Hoạt động -Thực hành theo 1. Thực hành quan sát bằng -Giao -Thao tác -Điều chỉnh -Mỗi nhóm luyện tập nhóm quan sát kính lúp nhiệm vụ dùng kính lúp cách cầm 3 kính lúp bằng kính lúp vỏ Dùng kính lúp để quan sát rồi -Theo dõi chưa đúng và quan sát và 1 gói nhãn gói sữa Milo viết lại kết quả quan sát và hướng -Quan sát bằng kính Milo dẫn chưa đúng lúp của hs mặt cần quan sát trên gói Milo -Thực hành quan 2.Thực hành quan sát vi khuẩn -Giao -Do vi khuẩn -Dùng kính -1 hộp sữa sát vi khuẩn trong trong sữa chua nhiệm vụ quá nhỏ nên hiển vi điện chua sữa chua -Làm tiêu bản mẫu sữa chua -Theo dõi rất khó quan để quan sát -tấm kính, +Đọc kĩ hướng -Dùng kính hiển vi quan sát và hướng sát -Giáo viên lamen, ống dẫn trong tài liệu -Vẽ hình quan sát được dẫn -Một số kính sẽ điều nhỏ giọt, +Thực hành quan hiển vi kjo6ng chỉnh kính cốc sát còn vật kính quan sát -1 kính +Thảo luận trả lời có độ phóng trước rồi hiển vi điện 20 Khoa học tự nhiên 6
 21. câu hỏi đại lớn cho hs quan sát kết quả Hoạt động -Đọc kĩ hướng dẫn 1. Tự làm kính lúp -Giao vận dụng ở tài liệu và tự làm Hs làm được 1 kính lúp cầm tay nhiệm vụ một kính lúp cầm tại nhà và hướng tay ở nhà dẫn về nhà -Tìm hiểu cách 2.Bảo quản kính hiển vi, kính bảo quản kính lúp hiển vi, kính lúp Hoạt động -Tự tìm hiểu theo - An toàn khi làm thí nghiệm -Hướng tìm tòi, mở những gợi ý trong -Vệ sinh môi trường trong phòng dẫn tự học rộng tài liệu hướng dẫn thí nghiệm ở nhà -Quan sát nước được lấy từ ao, hồ nơi em sinh sống để quan sát The end 21 Khoa học tự nhiên 6
 22. CHỦ ĐỀ 3: TRẠNG THÁI CỦA VẬT CHẤT (PPCT TỪ TIẾT 15->22) Bài 5.CHẤT VÀ TÍNH CHẤT CỦA CHẤT (TIẾT 15,16,17,18) Tên các Hoạt động của Kết quả của hs đạt được Hoạt động Dự kiến khó Đề xuất Phương hoạt động học sinh của giáo khăn của học cách giúp tiện dạy viên sinh hs vượt học qua khó khăn Hoạt động -Thảo luận nhóm -Bát được làm bằng: sành, sứ -Giao -Hs không -Gợi ý cho -Tài liệu khởi động làm bài tập điền từ (đất sét) nhiệm vụ biết trong hs bằng hướng dẫn vào chỗn trống -Bàn ghế được làm bằng gỗ -Theo dõi thân cây mía những câu tự học bên dưới các hình -Cốc được làm bằng thủy tinh và hướng có chứa hỏi gợi mở ảnh -Thân cây mía có chứa: đường, dẫn những chất gì, nước, muối khoáng, xenlulozo. núi đá vôi -Núi đá vôi được tạo thành từ đá được tạo vôi thành từ chất -Trong nước biển có hòa tan gì muối Hoạt động I.Chất hình thành -Thảo luận cặp Tên Thành Tên Được -Giao -Cần tìm và -Yêu cầu -tài liệu kiến thức đôi: đọc thông tin các phần các làm nhiệm vụ quan sát bao khoảng 3 hướng dẫn và kể tên một số vật chính vật từ vật -Theo dõi nhiêu vật thể vật thể tự tự học vật thể xung thể tự gồm thể liệu và hướng -Chưa phân nhiên, 3 vật quanh ta và phân nhiên các nhân dẫn biệt được vật thể nhân loại theo bảng 5.1 chất tạo thể tự nhiên tạo 22 Khoa học tự nhiên 6
 23. -Trả lời: Vật thể và vật thể có ở đâu? Chất có nhân tạo ở đâu? -Vật thể có ở xung quanh chúng -Khó để xác -Ghi vào vở và ta định thành báo cáo -Ở đâu có vật thể, ở đó có chất phần chính của vật thể tự nhiên II. Ba trạng thái của chất -Cá nhân đọc thông tin Khi chất ở trạng thái rắn, các -GV làm -Khoảng cách -Dùng mô -Tài liệu -Quan sát mô hình hạt sắp xếp khít nhau và dao thí nghiệm và chuyễn hình mô hướng dẫn -Trao đổi nhóm để động tại chỗ, ở trạng thái lỏng mô phỏng 3 động của các phỏng 3 tự học trả lời câu hỏi: các hạt ở gần sát nhau và chuyển trạng thái hạt ở mỗi trạng thái -Mô hình +Khoảng cách động trượt lên nhau, còn ở trạng của chất trạng thái của chất để gồm: 1 giữa các hạt ở mỗi thái khí, các hạt rất xa nhau và -Giao hs dễ hình khay nhựa trạng thái? chuyển động nhanh hơn về nhiều nhiệm vụ, dung và khoảng +Các hạt ở mỗi phía (hỗn độn) theo dõi và khoảng vài chục trạng thái chuyển hướng dẫn cách và sự viên bi động như thế nào? chuyển -Làm vào vở bài động của tập điền từ/43 các hạt III. Tính chất của chất -Cá nhân hs đọc 1.Đọc thông tin -Giao -Hs có thể chỉ -Gởi ý hs -Tài liệu thông tin và trả lời -Khi quan sát, biết được trạng nhiệm vụ, nêu được: Khi bằng các hướng dẫn câu hỏi thái, màu theo dõi và quan sát, biết câu hỏi tự học -Đại diện nhóm -Dùng dụng cụ đo, biết được hướng dẫn được trạng KH-TN báo cáo nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, -Nghe các thái, màu 23 Khoa học tự nhiên 6
 24. khối lượng riêng nhóm báo -Làm thí nghiệm, biết được tính cáo tan, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, khả năng biến đổi thành chất khác 2.Quan sát hình và làm BT điền từ -Thảo luận nhóm -Chậu nhôm: TT: rắn, màu: bạc -Giao -Nước lỏng, -Gợi ý để -Tài liệu làm BT điền từ -Ống đồng: TT: rắn, màu: nâu đỏ nhiệm vụ, nước đá và hs phát hướng dẫn -Vàng khối: TT: rắn, màu: vàng theo dõi và hơi nước hs hiện kiến tự học -Nước lỏng: TT: lỏng, màu : hướng dẫn có thể xác thức KH-TN không màu -Nghe các định màu sắc -Nước đá: TT: rắn, màu: không nhóm báo chưa chính màu cáo xác -Hơi nước: TT: hơi, màu: không màu -Đường trước khi đun nóng: TT: rắn, màu: trắng -Đường sau khi đun nóng: TT: lỏng, màu: vàng nâu -Thảo luận nhóm 3.Thảo luận -Nghe các Nội dung d) -Gợi ý để -Tài liệu trả lời 4 cấu hỏi ở a)Quan sát nhóm báo hs chứa nêu hs phát hướng dẫn phần 3. b)Dùng dụng cụ đo cáo, nhận được hiện kiến tự học c)Làm thí nghiệm xét thức KH-TN d)Khả năng biến đổi thành chất khác -Thảo luận tìm từ 4.Điền các từ/cụm từ thích hợp điền vào (1) hình dạng bề ngoài, màu sắc, -Nghe các -Tài liệu 24 Khoa học tự nhiên 6
 25. khung ở phần 4. trạng thái nhóm báo hướng dẫn -Ghi lại vào vở (2)Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ cáo, nhận tự học -Đại diện báo cáo sôi, khối lượng riêng xét KH-TN (3)làm thí nghiệm IV. Hỗn hợp và chất tinh khiết 1.Thí nghiệm -Các nhóm tiến TN Hiện Nhận xét -Chuẩn bị -Lúng túng -Hướng -5 bộ dụng hành TN theo tượng về thành dụng cụ thí trong cách sử dẫn ha cách cụ gồm: 2 hướng dẫn phần nghiệm dụng đèn cồn sử dụng tấm kính, -Quan sát và điền Tấm Nước Trong -Cung cấp đèn cồn kẹp gỗ, đèn thông tin vào bảng kính 1: bay hơi nước cất dụng cụ cồn, ống 5.3 nước cất hết, trên chì có cho mỗi hút tấm kính nước nhóm -Hóa chất: không -Theo dõi 1 cốc nước còn gì và hướng cất và 1 cốc Tấm Sau khi Trong dẫn hs làm nước muối kính 2: nước nước TN nước bay hơi muối có -Nghe báo muối còn lại nước và cáo và nhận muối muối xét trên tấm kính Kết luận: ( 1 )một ( 2 )hai 2.Kết luận -Thảo luận nhóm Hỗn hợp gồm hai hay nhiều chất 25 Khoa học tự nhiên 6
 26. làm BT điền từ trộng lẫn với nhau -Ghi vào vở -Báo cáo 3.Đọc thông tin và trả lời câu -Cá nhân đọc hỏi -Giao -Không thể Gợi ý bằng -Tài liệu thông tin và trả lời -Nước tự nhiên là hỗn hợp nhiệm vụ trả lời câu hỏi các câu hỏi hướng dẫn câu hỏi -Nước thu được sau khi chưng và nghe như: tự học -Báo cáo với GV cất là nước cất. báo cáo, -Nước cất -Ghi kết quả vào -Chất có tính chất nhất định là nhận xét có những vở chất tinh khiết ti1nhc hất nhất định nào? -Nước cất có phải là chất tinh khiết không? V.Tách chất ra khỏi hỗn hợp 1. Thí nghiệm -Cung cấp -Thao tác làm -Gv theo 5 bộ dụng -Nhóm đọc kĩ Tách riêng các chất từ hỗn hợp dụng cụ TN chưa dõi và cụ gồm: 2 hướng dẫn muối ăn và cát cho mỗi chính xác, hướng dẫn cốc, đũa, -Tiến hành thí 2.Tường trình nhóm chứa biết cách tỉ mỉ thìa, phễu, nghiệm Bảng 5.4 -Theo dõi sử dụng giấy giấy lọc, -Quan sát hiện và hướng lọc, thìa, đũa chém sứ, tượng và ghi dẫn hs làm thủy tinh lưới đun, tường trình TN kiềng đun, -Nghe báo đèn cồn, 26 Khoa học tự nhiên 6
 27. cáo và nhận kẹp gỗ xét Hóa chất: cát sạch và muối Hoạt động -Cá nhânn hs làm -Hs hoàn thành tốt cả 6 bài tập -Giao -Bài tập 5 hs -Hướng -Tài liệu luyện tập 6 bài tập nhiệm vụ gặp khó khăn dẫn hs dựa hướng dẫn (về nhà) -Dại diện nhóm và nghe vào thành tự học báo cáo kết quả báo cáo, phần của -Chuẩn bị nhận xét nước thêm 1 vờ khoáng và bài tập nước cất để trả lời Hoạt động -Hs trao đổi với -Hoàn thành nội dung và ghi vào -Giao -Câu hỏi 4: hs -Gợi ý Tài liệu vận dụng người thân và làm vở bài tập nhiệm vụ gặp khó khăn hướng dẫn các công việc theo và nghe tự học gởi ý báo cáo, nhận xét Hoạt động -Đọc mục em có -Đọc nội dung ở nhà và liện hệ Tài liệu tìm tòi mở biết sang bài mới hướng dẫn rộng tự học The end 27 Khoa học tự nhiên 6
 28. Bài 6.NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ, ĐƠN CHẤT, HỢP CHẤT (TIẾT 19,20,21,22) Tên các Hoạt động của Kết quả của hs đạt được Hoạt Dự kiến khó Đề xuất Phương hoạt động học sinh động của khăn của học cách giúp tiện dạy giáo viên sinh hs vượt học qua khó khăn Hoạt động -Thảo luận nhóm: Bảng 6.1 -Giao -Đặc điểm -So sánh cả Tài liệu khởi động liệt kê 5 vật thể st Tên Chất Đặc Đặc nhiệm vụ riêng? Đặc 5 vật thể hướng dẫn xung quanh em và t vật tạo điểm điểm và nghe điểm chung? tìm điểm tự học cho biết chúng thể thành riêng chun báo cáo giống nhau được tạo nên từ g và khác những chất nào, 1 nhau đặc điểm chung và 2 đặc điểm riên của 3 mỗi vật thể 4 5 Hoạt động hình thành kiến thức Tài liệu này được chia sẻ tại: Group Thư Viện STEM-STEAM 28 Khoa học tự nhiên 6