Bài giảng Hình học Lớp 6 - Tia phân giác của một góc - Lê Văn Phương

pptx 32 trang minhanh17 10/06/2024 660
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hình học Lớp 6 - Tia phân giác của một góc - Lê Văn Phương", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_hinh_hoc_lop_6_tia_phan_giac_cua_mot_goc_le_van_ph.pptx

Nội dung text: Bài giảng Hình học Lớp 6 - Tia phân giác của một góc - Lê Văn Phương

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỸ LAURENCE S’TING Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử e-Learning lần thứ 4 Bài giảng TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC Hình học 6 Giáo viên Số điện thoại Email Lê Văn Phương 0914387096 vanphuong.vp@gmail.com Trần Thị Bích Ngọc 01698487095 Thongoc.com@gmail.com Trường THCS Thiện Kế Xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 10/2016
 2. MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến Kiến thức Học sinh hiểu thế nào là tia phân giác của góc. Học sinh hiểu đường phân giác của góc là gì? Kĩ năng Kĩ Học sinh nhận biết được một tia là tia phân giác của một góc. Biết cách vẽ tia phân giác của góc,vận dụng giải bài tập. Thái Thái độ Rèn tính cẩn thận, chính xác khi vẽ, đo đạc, gấp giấy
 3. 1 MỤC TIÊU BÀI HỌC 2 CẤU KIỂM TRA BÀI CŨ 3 TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC LÀ GÌ? TRÚC 4 CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC BÀI 5 CHÚ Ý HỌC 6 LUYỆN TẬP - CỦNG CỐ 7 MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ VỀ TIA PHÂN GIÁC
 4. Kiểm tra bài cũ Bài 1: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox, vẽxOy = 500 , xOz= 250 a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại, vì sao? b) So sánh yOz, xOz Nối cột A với cột B để được câu trả lời chính xác cột A cột B B 1 A. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox: A 2 B. 00 F 3 Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy vì xOz xOy(25 50 ) 0 0 o E 4 C. yOz= xOy − xOz = 50 − 25 = 25 C 5 D. xOz== zOy( 250 ) D 6 E. xOz+= zOy xOy F. Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy nên ta có: Trả lời Xóa Câu trả lời của em là: Sai rồi - bấm bất kỳ đâu hoặc Em chưa hoàn thành các câu nhấn phím Y để tiếp tục Em làm đúng rôi! CâuEm trả phải lời đúng trảhỏi! lời là: các câu hỏi trước khi tiếp tục Đúng rồi - bấm bất kỳ đâu hoặc nhấn phím Y để tiếp tục
 5. Kiểm tra bài cũ Điểm đạt được {score} Điểm tối đa {max-score} Số lần làm bài {total-attempts} Xem lại Tiếp tục
 6. Tiết 22 - Bài 6
 7. 1. Tia phân giác cua một góc là gì? a) Tia Oz là tia phân Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy giác của góc xOy xOz= zOy y z Tia phân giác của một góc là tia nằmnằm giữagiữa hai O cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy haihai góc bằng nhau x
 8. b) Tính chất tia phân giác y Tia Oz là tia phân giác của góc xOy z TiaxOz Oz+= nằm zOy giữa xOy hai(1) tia Ox và Oy xOz= zOy(2) O x xOy Từ (1) và (2) xOz== zOy 2 *TÝnh chÊt: xOy Oz là tia phân giác của góc xOy xOz== zOy 2
 9. Bài 1: Em hãy chọn đáp án đúng hoặc sai cho các khẳng định sau On là tia phân giác của góc mOp oB là tia phân giác góc aOc của OE là tia giác của góc phân COD Đúng rồi - bấm bất kỳ đâu hoặc nhấn phím Y để tiếp tục Sai rồi - bấm bất kỳ đâu hoặc Câu trả lời của em là: nhấn phím Y để tiếp tục Em chưaEm trảhoàn lời thànhđúng rồicâu hỏi CâuEm trả phải lờiLàm đúng trả lại lời là: nào! các câu hỏi Trả lời Xóa trước khi tiếp tục
 10. Bài 2: Chọn đáp án thích hợp điền vào ô trống a, Tia OC là tia phân giác của gọc AOB khi tia OC hai tia OA và OB và AOC bằng góc BOC vàgóc bằng góc AOC/2 b, là của góc mon Tia ot mOn mOt== nOt khi 2 Đúng rồi - bấm bất kỳ đâu Sai rồi - bấm bất kỳ đâu hoặc hoặc nhấn phímCâu Y đểtrả tiếplời củatục em là: nhấn phím Y để tiếp tục Em chưaEm trảhoàn lời thànhđúng rồicâu hỏi CâuEm trả phải lời đúng trả lời là: các câu hỏi Trả lời Xóa trước khi tiếp tục
 11. Kết quả củng cố phần 1 Điểm đạt được {score} Điểm tối đa {max-score} Số lần làm bài {total-attempts} Làm lại Tiếp tục
 12. 2. Cách vẽ tia phân giác của một góc Ví dụ: Cho xOy = 6 40 . Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy Cách 1: Dùng thước đo góc - Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy -vẽ góc xOz bằng góc yOz
 13. 2. Cách vẽ tia phân giác của một góc Ví dụ: Cho xOy = 6 40 . Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy Cách 1: Dùng thước đo góc Giải Vì Oz là tia phân giác của góc xOy nên: y xOz + zOy = xOy xOz = zOy z o xOy 64 xOz = yOz = 32o 2 32o 64 ° x = = 32° O 2 Vẽ tia Oz nằm giữa Ox, Oy sao cho: xOz = 320
 14. 2. Cách vẽ tia phân giác của một góc Cách 1 Dùng thước đo góc Bước 1: Vẽ góc xOy Bước 2: Tính số đo góc xOz hoặc góc yOz Bước 3: Vẽ tia Oz
 15. Cách 2: Gấp giấy O 64320 0 320 Bước 1: Vẽ góc xOy có số đo 640 vào giấy trong Bước 2: Gấp giấy sao cho cạnh Ox trùng với cạnh Oy. Bước 3: Vẽ tia phân giác theo nếp gấp đó. Nếp gấp cho ta vị trí tia phân giác của góc xoy
 16. 5.CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT CÁC CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC: 1/ BẰNG COM PA: O B 1 y 2 C A z x Back
 17. 5.CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT CÁC CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC: 2/ BẰNG Ê KE: y z B C A x O 1 2 3 4 5 6
 18. 5.CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT CÁC CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC: 3/ BẰNG THƯỚC HAI LỀ y z A 1 2 3 4 5 6 x O Back
 19. ? Em hãy vẽ tia phân giác của một góc trong các trường hợp sau: a) Góc xOy là góc nhọn b) Góc mOn là góc vuông c) Góc aOb là góc tù d) Góc xOy là góc bẹt x m a O O c y O x y O n
 20. x m t a b O z 45o y O n O c t x O y t’ Hai tia Ot và Ot’ là tia phân Nhận xét giác của góc xOy - Mỗi góc (không phải là góc bẹt) chỉ có một tia phân giác - Góc bẹt có hai tia phân giác là hai tia đối nhau
 21. 3. Chú ý: Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc là đường phân giác của góc đó. y z o z 32 32o y O x O x z’ Z’ Đường thẳng zz’ là đường phân giác của góc xOy.
 22. TÓM TẮT KIẾN THỨC CẦN NHỚ Tia phân giác của góc Dùng thước đo góc Dùng giấy gấp *Tia Oz nằm giữa Dùng êke hai tia Ox và Oy * Dùng com pa Dùng thước hai lề
 23. Bài 1: Khi nào ta kết luận được tia ot là tia phân giác của góc xOy? Trong những câu trả lời sau, em hãy chọn những đáp án đúng. A) xOt= yOt B) xOt+= tOy xOy C) xOt+= tOy xOy vµ xOt= yOt xOy D) xOt== yOt 2 Đúng rồi - bấm bất kỳ đâu Sai rồi - bấm bất kỳ đâu hoặc hoặc nhấn phímCâu Y đểtrả tiếplời củatục em là: nhấn phím Y để tiếp tục Em chưa hoàn thành các câu Em trả lời đúng rồi CâuEm trả phải lời đúng trảhỏi lời là: các câu hỏi Trả lời Xóa trước khi tiếp tục
 24. Bài 2: Cho góc bẹt xOy, Om là tia phân giác của góc xOy. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOm, Ot’ là tia phân giác của góc mOy. Số đo góc tOt’ là bao nhiêu độ ? Đúng rồi - bấm bất kỳ đâu Sai rồi - bấm bất kỳ đâu hoặc hoặc nhấn phímCâu Y đểtrả tiếplời củatục em là: nhấn phím Y để tiếp tục Em chưa hoàn thành các câu Em trả lời đúng rồi CâuEm trả phải lời đúng trảhỏi lời là: các câu hỏi Trả lời Xóa trước khi tiếp tục
 25. Kết quả luyện tập củng cố Điểm đạt được {score} Điểm tối đa {max-score} Số lần làm bài {total-attempts} Tiếp tục Làm lại
 26. 6.MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TIA PHÂN GIÁC GẶP TRONG THỰC TẾ 1.Hình ảnh cân ở vị trí thăng bằng 3.5 Kg 3 Kg 3.5 Kg ? Khi cân thăng bằng thì kim ở vị trí nào? A B O Khi cân thăng bằng thì kim trùng với tia phân giác của góc AOB.
 27. 6.MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TIA PHÂN GIÁC GẶP TRONG THỰC TẾ 2.Trò chơi bi-a O B t A MuốnMuốn đẩyđẩy quảquả cầucầu AA vàovào điểmđiểm OO (trên(trên cạnhcạnh bàn)bàn) đểđể khikhi bắnbắn ra ratrúng trúng quả quả cầu cầu B(hình B(hình vẽ) vẽ) thì thì cần cần xác xác định định điểm điểm O ởO vịsao trí chonào tiatrên Ot cạnh (tia vuôngbàn? góc với mặt bàn tại O) phải là tia phân giác của góc AOB.
 28. 6.MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TIA PHÂN GIÁC GẶP TRONG THỰC TẾ 3.Hình ảnh chiếc diều Sườn đứng của diều đượcphải đặtđặt ởở vịvị trítrí saonào chođể sườn diều khicủa bay diều chínhkhông là tia bị phân đảo, giác củanghiêng hai cạnh ? của cánh diều
 29. DẶN DÒ - Học thuộc định nghĩa, tính chất về tia phân giác của một góc. Nắm vững các cách vẽ tia phân giác của một góc. - Làm các bài tập trong SGK toán 6 - Tìm hiểu thêm các hình ảnh thực tế về tia phân giác.
 30. CÁM ƠN CÁC EM ĐÃ THAM GIA BÀI HỌC CHÚC CÁC EM HỌC TỐT 31
 31. CÁC TÀI LIỆU SỬ DỤNG TRONG BÀI • *Các phần mềm sử dụng: - Phần mềm soạn bài giảng E-learning Adobe Presenter 11 - Phần mềm chỉnh sửa âm thanh Cool Edit Prosenter 2.1 - Phần mềm chụp ảnh - Phần mềm quay video • *Các tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa, sách giáo viên toán 6 tập 2 - Các sách tham khảo về môn toán - Tham khảo một số bài giảng E-learning trên Internet và tài liệu tập huấn bài giảng E-learning của Sở GD-ĐT tỉnh vĩnh phúc - Ảnh và một số tài nguyên chia sẻ từ Internet