Giáo án Khoa học tự nhiên Khối 6 - Ôn tập chủ đề 7: Từ tế bào đến cơ thể - Nguyễn Thị Hoàng Nguyệt

pptx 27 trang Mẫn Nguyệt 21/07/2023 440
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Khoa học tự nhiên Khối 6 - Ôn tập chủ đề 7: Từ tế bào đến cơ thể - Nguyễn Thị Hoàng Nguyệt", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxgiao_an_khoa_hoc_tu_nhien_khoi_6_on_tap_chu_de_7_tu_te_bao_d.pptx

Nội dung text: Giáo án Khoa học tự nhiên Khối 6 - Ôn tập chủ đề 7: Từ tế bào đến cơ thể - Nguyễn Thị Hoàng Nguyệt

 1. MERRY CHRISTMASMERRY CHRISTMAS Nguyễn Thị Hoàng Nguyệt THCS Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
 2. Khoa Hoc tỰ NHIÊN 6
 3. Cơ thể có những chức năng sống nào? Sinh trưởng, cảm ứng và vận động, dinh dưỡng, hô hấp, bài tiết, sinh sản
 4. Điền tiếp vào chổ trống: Cơ thể sinh vật được tạo thành từ hay . Một tế bào hay nhiều tế bào
 5. Sự khác nhau giữa cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào? - Cơ thể đơn bào: Cấu tạo từ 1 tế bào - Cơ thể đa bào: cấu tạo từ nhiều tế bào khác nhau.
 6. Kể tên một số sinh vật đơn bào? Trùng roi, tảo lam, vi khuẩn, virus corona
 7. Con rắn, tảo silic, cây ổi, vi khuẩn, con ốc sên, trùng giày Sắp xếp các sinh vật trên thành hai nhóm cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào? - Cơ thể đơn bào: Tảo silic, vi khuẩn, trùng giày - Cơ thể đa bào: Con rắn, cây ổi, con ốc sên.
 8. Ô may mắn Bạn sẽ được 2 điểm cộng
 9. 1. CƠ THỂ ĐƠN BÀO VÀ CƠ THỂ ĐA BÀO
 10. FISHING GAME GO
 11. Câu 1. Trong cơ thể đa bào, tập hợp các tế bào D. Mô giống nhau cùng thực hiện một chức năng nhất định được gọi là gì? A. Tế bào B. Hệ cơ quan C. Cơ quan D. Mô
 12. Câu 2: Đơn vị cấu tạo và chức năng cơ bản của C. Tế bào mọi cơ thể sống là? A.Mô D. Hệ cơ quan C.Tế bào B. Cơ quan
 13. Câu 3. đa bào được cấu tạoC. từ Cơ nhiều thể cơ quan và hệ cơ quan hoạt động thống nhất nhịp nhàng, để thực hiện chức năng sống. A. Mô thần kinh D. Đơn bào C. Cơ thể B. Cơ quan
 14. Câu 4. Lá cây thuộc cấp độ tổ chức nào?A. Cơ quan A. Cơ quan D. Tế bào C. Mô B. Cơ thể
 15. Câu 5: Tập hợp một số cơ quan, cùng hoạt D. Hệ cơ quan động để thực hiện một chưc năng nhất định t gọi là: B. Cơ thể A. Tế bào biểu bì D. Hệ cơ quan C. Cơ quan
 16. 1. CƠ THỂ ĐƠN BÀO VÀ CƠ THỂ ĐA BÀO 2. CÁC CẤP ĐỘ TỔ CHỨC TRONG CƠ THỂ ĐA BÀO
 17. Luyện tập: Here is where your template begins
 18. KỂ TÊN CÁC CƠ QUAN DƯỚI ĐÂY? 1 PHỔI 2 TIM 3 GAN 4 DẠ DÀY 5 RUỘT
 19. Gọi tên các cơ quan, hệ cơ quan tương ứng với mỗi hình. 1. Cơ quan não thuộc Hệ thần kinh 2. Cơ quan tim thuộc Hệ tuần hoàn. 3. Cơ quan dạ dày thuộc Hệ tiêu hoá. 4. Cơ quan phổi thuộc Hệ hô hấp 5. Cơ quan thận thuộc Hệ bài tiết 6. Cơ quan ruột thuộc Hệ tiêu hoá.
 20. Nối các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào ở cột A với các định nghĩa tương ứng ở cột B. Cột A Cột B A. bao gồm các tổ chức hoạt động thống 1. Mô nhất và phối hợp nhịp nhàng. B. là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện 2. Hệ cơ một chức năng trong cơ thể. quan C. gồm một số cơ quan cùng hoạt động để thực hiện một chức năng nhất định 3. Cơ quan D. là đơn vị cấu trúc và đơn vị chức năng của cơ thể sống. 4. Cơ thể E. là tập hợp một nhóm tế bào giống nhau về hình dạng và cùng thực hiện một chức 5. Tế bào năng nhất định.
 21. a) Kể tên các cơ quan của cây lạc. Hình ảnh cây lạc. b) Xác định các hệ cơ quan của cây lạc. c)Theo em, gọi củ lạc là đúng hay sai? Giải thích. a) (1) Rễ, (2) Thân, (3) Lá, (4) Hoa, (5) Củ, (6) Hạt. b) Hệ rễ: rễ; Hệ chồi: lá, thân, hoa. c) Gọi “củ lạc” là chưa chính xác, gọi “quả lạc” là đúng. Giải thích: Thực chất “quả lạc” do hoa biến đổi thành nhưng vì nó nằm dưới mặt đất nên dễ nhầm là củ, vì thế “củ lạc” theo cách gọi dân gian chính là “quả lạc”.
 22. Khi em tập thể dục, các hệ cơ quan nào trong cơ thể tham gia phối hợp hoạt động? Khi em tập thể dục, những hệ cơ quan cùng phối hợp hoạt động là: hệ vận động, hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ tuần hoàn.
 23. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1 Tìm hiểu chủ đề 8. 2 Đọc bài 22: phân loại thế giới sống (sgk/101,102,103)
 24. 1. Nêu các cấp tổ chức sống được đánh số tương ứng trong hình (SGK). (1) Tế bào (2) Mô (3) Cơ quan (4) Hệ cơ quan (5) Cơ thể 2. Khi em tập thể Ạdục, các hệ cơ quan nào Ệ trong cơ thểT tham gia phốiM hợp hoạt BI động? T - Hệ vận động, hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ tuần hoàn.V￿ HẸN GẶP LẠI