Bài giảng Địa lí Lớp 6 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và bang hà

pptx 23 trang thanhhuong 07/10/2022 5900
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 6 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và bang hà", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_dia_li_lop_6_sach_ket_noi_tri_thuc_voi_cuoc_song_b.pptx

Nội dung text: Bài giảng Địa lí Lớp 6 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và bang hà

 1. Bài 20 Sông và hồ Nước ngầm và bang hà Giáo viên:Ngọc Nguyễn
 2. Nội dung chính 01.Sông và hồ 02.Nước ngầm 03.Băng hà
 3. Sông Hồng Hồ Tây 01.Sông và hồ
 4. 1.Sông và hồ Nội dung Sông Hồ Khái niệm Nguồn cung cấp Diện tích Cấu tạo
 5. 1.Sông và hồ Nội dung Sông Hồ Là vùng trũng chứa Là dòng chảy thường nước trên bề mặt Trái Khái niệm xuyên tương đối lớn trên Đất, không thông với bề mặt lục địa. biển. Nguồn cung Nước mưa, nước ngầm, Nước mưa cấp nước băng tuyết tan Thường không có Diện tích Có lưu vực xác định diện tích nhất định. Phức tạp:gồm chi lưu, phụ Cấu tạo lưu, sông chính tạo thành Có cấu tạo đơn giản hệ thống Sông.
 6. Cấu tạo của sông
 7. 1. Sông và hồ b. Vai trò của Sông và hồ
 8. 1. Sông và hồ b. Vai trò của Sông và hồ
 9. 1.Sông và hồ c.Sử dụng tổng hợp nước Sông và hồ
 10. 2.Nước ngầm
 11. 2.Nước ngầm
 12. 2.Nước ngầm
 13. 2.Nước ngầm
 14. Vai trò của nước ngầm
 15. 03.Băng hà
 16. 3.Băng hà
 17. 3.Băng hà
 18. 3.Băng hà
 19. 3.Băng hà
 20. Luyện tập
 21. Sự khác nhau giữa Sông và hồ Nội dung Sông Hồ Là dòng chảy tự nhiên thường Là những khoảng nước đọng Khái niệm xuyên và liên tục, tương đối ổn tương đối rộng và sâu trong đất định trên bề mặt lục địa. liền. Gồm nhiều bộ phận: lưu vực, hạ Cấu tạo đơn giản hơn. Cấu tạo lưu, chi lưu, tạo thành hệ thống song. Có lưu vực xác định Thường không có diện tích nhất Diện tích định
 22. Vận dụng
 23. Chuẩn bị ở nhà