Bài giảng Tin học 6 (Kết nối tri thức) - Bài 8: Thư điện tử (Tiết 2)

pptx 16 trang thanhhuong 11/10/2022 5861
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học 6 (Kết nối tri thức) - Bài 8: Thư điện tử (Tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tin_hoc_6_ket_noi_tri_thuc_bai_8_thu_dien_tu_tiet.pptx
 • mp4Đăng nhập thư điện tử.mp4
 • mp4Đăng xuất thư điên tử.mp4
 • mp4soan thu va gui.mp4
 • mp4tạo tài khoản gmail.mp4

Nội dung text: Bài giảng Tin học 6 (Kết nối tri thức) - Bài 8: Thư điện tử (Tiết 2)

 1. PPT KNTT_ CHỦ ĐỀ 3 BÀI 8. THƯ ĐIỆN TỬ_TIẾT 2: THỰC HÀNH GVSB: NGUYỄN NGỌC THỦY
 2. KHỞI ĐỘNG Hãy quan sát những bức ảnh sau và hoàn thành bảng? Phương Truyền Điện thức thống tử gửi thư Ảnh 1, 3, 6 Ảnh 2, 4, 5 Ảnh 1 Ảnh 2 - Gửi, nhận - Gửi, nhận nhanh, kịp mất nhiều thời. thời gian. - Có thể gửi thư cùng - Không gửi lúc cho nhiều người; cùng lúc cho - Có thể gửi kèm được Nhận nhiều người. các tệp thông tin khác Ảnh 3 Ảnh 4 xét - Khi gửi kèm nhau như văn bản, âm tệp gặp khó thanh, hình ảnh, khăn. - Chi phí thấp, có - Chi phí tốn nhiều dịch vụ thư điện kém. tử miễn phí; - Lưu trữ, tìm - Lưu trữ và tìm kiếm Ảnh 5 Ảnh 6 kiếm khó thư dễ dàng khăn.
 3. BÀI 8: THƯ ĐIỆN TỬ (TIẾT 2) 3. Thực hành: đăng kí tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và gửi thư điện tử Em hãy cho biết nhiệm vụ học tập phần này Nhiệm vụ: Tạo một làtàigìkhoản? thư điện tử mới trên website mail.google.com (hay gmail.com). Đăng nhập hộp thư, xem nội dung, soạn thư mới và gửi thư.
 4. BÀI 8: THƯ ĐIỆN TỬ (TIẾT 2) 3. Thực hành: đăng kí tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và gửi thư điện tử * Nhiệm vụ:(SGK-Trang 34) a) Tạo tài khoản thư điện tử (video 1) Em hãy xem đoạn video, rồi sắp xếp các câu sau theo thứ tự để tạo tài khoản thư điện tử ?
 5. BÀI 8: THƯ ĐIỆN TỬ (TIẾT 2) 3. Thực hành: đăng kí tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và gửi thư điện tử * Nhiệm vụ:(SGK-Trang 34) Em hãy xem đoạn video, rồi sắp a) Tạo tài khoản thư điện tử xếp các câu sau theo thứ tự để tạo tài khoản thư điện tử ? 1. Xác nhận số điện thoại (nếu có). 2. Cuối cùng xuất hiện thông báo Chào mừng bạn. 3. Nháy chuột vào nút Tạo tài khoản. 4. Thực hiện theo hướng dẫn. 5. Truy cập trang mail.google.com. Nhập đầy đủ thông tin vào các dòng trên cửa sổ 6. theo hướng dẫn. 7. Nháy chuột vào nút Tiếp theo.
 6. BÀI 8: THƯ ĐIỆN TỬ (TIẾT 2) 3. Thực hành: đăng kí tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và gửi thư điện tử * Nhiệm vụ:(SGK-Trang 34) a) Tạo tài khoản thư điện tử 1. Truy cập trang mail.google.com. 2. Nháy chuột vào nút Tạo tài khoản. 3. Nhập đầy đủ thông tin vào các dòng trên cửa sổ theo hướng dẫn. 4. Nháy chuột vào nút Tiếp theo. 5. Xác nhận số điện thoại (nếu có). 6. Thực hiện theo hướng dẫn. 7. Cuối cùng xuất hiện thông báo Chào mừng bạn.
 7. BÀI 8: THƯ ĐIỆN TỬ (TIẾT 2) 3. Thực hành: đăng kí tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và gửi thư điện tử Khi tạo tài khoản thư * Nhiệm vụ:(SGK-Trang 34) điện tử em cần lưu ý a) Tạo tài khoản thư điện tử điều gì? 1. Truy cập trang mail.google.com. 2. Nháy chuột vào nút Tạo tài khoản. 3. Nhập đầy đủ thông tin vào các dòng trên cửa sổ theo hướng dẫn. 4. Nháy chuột vào nút Tiếp theo. 5. Xác nhận số điện thoại (nếu có). 6. Thực hiện theo hướng dẫn. 7. Cuối cùng xuất hiện thông báo Chào mừng bạn. + Lưu ý: Em cần ghi nhớ mật khẩu và tên đăng nhập.
 8. BÀI 8: THƯ ĐIỆN TỬ (TIẾT 2) 3. Thực hành: đăng kí tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và gửi thư điện tử * Nhiệm vụ:(SGK-Trang 34) a) Tạo tài khoản thư điện tử HOẠT ĐỘNG NHÓM b) Đăng nhập hộp thư điện tử, xem nội dung thư và đăng xuất (xem video 1) (video 2) Để đăng nhập hộp thư 1. Truy cập vào trang mail.google.com (video 3) điện tử và xem nội dung thư em làm thế nào? 2. Đăng nhập vào hộp thư. (xem vi deo 2) 3. Hộp thư mở ra với danh sách các thư trong Khi nào ta đăng xuất Hộp thư đến. khỏi hộp thư? 4. Nháy chuột vào Tên người gửi hoặc Tiêu đề thư để mở thư. 5. Nháy chuột vào nút Đăng xuất để ra khỏi hộp thư điện tử.
 9. BÀI 8: THƯ ĐIỆN TỬ (TIẾT 2) 3. Thực hành: đăng kí tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và gửi thư điện tử a) Tạo tài khoản thư điện tử b) Đăng nhập hộp thư điện tử, xem nội dung thư và đăng xuất. c) Soạn thư mới và gửi (video 4) THẢO LUẬN 1. Nháy chuột vào nút lệnh Soạn thư. Em hãy xem video sau, rồi nêu các bước cần 2. Nhập địa chỉ e-mail (gmail, yahoo, ) cần thực hiện để soạn thư gửi đến trong ô người nhận. mới và gửi thư? 3. Nhập tiêu đề thư trong ô Chủ đề 4. Nhập nội dung thư . 5. Gửi kèm tệp (nếu có) . 6. Nháy chuột vào nút lệnh Gửi để gửi thư.
 10. LUYỆN TẬP Trò chơi “Ai nhanh ai đúng” Câu 1. Địa chỉ thư điện tử có dạng: A. Tên đăng nhập @ Địa chỉ máy chủ thư điện tử. B. Tên đường phố @ Viết tắt của tên quốc gia. C. Tên người sử dụng & Tên máy chủ của thư điện tử. D. Tên đường phố # Viết tắt của tên quốc gia.
 11. LUYỆN TẬP Trò chơi “Ai nhanh ai đúng” Câu 2. Khi đăng kí thành công một tài khoản thư điện tử, em cần nhớ gì để có thể đăng nhập vào lần sau? A. Tên đăng nhập và mật khẩu hộp thư. B. Tên nhà cung cấp dịch vụ internet. C. Ngày tháng năm sinh đã khai báo. D. Địa chỉ thư của những người bạn.
 12. LUYỆN TẬP Trò chơi “Ai nhanh ai đúng” Câu 3. Một người có thể mở được nhiều tài khoản thư điện tử không? Đáp án Một người có thể mở được nhiều tài khoản thư điện tử với các tên khác nhau. Mỗi hộp thư sẽ có một địa chỉ riêng, không bao giờ trùng với địa chỉ thư điện tử khác.
 13. LUYỆN TẬP Trò chơi “Ai nhanh ai đúng” Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau: Phát biểu về thư điện tử Đúng (Đ) / Sai (S) a) Luôn đọc lại thư điện tử trước khi gửi đi. Đ b) Cần đăng xuất ra khỏi hộp thư điện tử sau khi sử dụng xong. Đ c) Thư điện tử có dòng tiêu đề mà thư tay không có. Đ d) Thời gian gửi thư điện tử rất ngắn gần như ngay lập tức. Đ e) Thư điện tử không thể gửi cho nhiều người cùng một lúc. S f) Cần mở tất cả các tập đính kèm được gửi cho bạn. S g) Hộp thư của bạn tuyệt đối riêng tư, không ai có thể xâm phạm được. S h) Chỉ mở tệp đính kèm từ những người bạn biết và tin Đ tưởng.
 14. VẬN DỤNG Em hãy soạn một bức thư điện tử có gửi kèm ảnh (hoặc tệp văn bản, thiệp chúc mừng ) cho bạn hoặc người thân của em. Yêu cầu Biểu điểm (điểm) Đăng nhập, soạn thư mới 1 Chủ đề 1 Nhập nội dung gõ đúng chính tả, ngôn từ rõ ràng, 3 lời lẽ lịch sự, văn minh. Kèm tệp (ảnh, văn bản, ) 2 Thẩm mỹ 1 Địa chỉ hộp thư người 1 nhận Gửi thư thành công 1
 15. KHÁI NIỆM NGƯỜI SỬ DỤNG - Gửi và nhận bằng phương diện - Người sử dụng cần đăng kí điện tử. tài khoản với nhà cung cấp - Địa chỉ thư điện tử có dạng: dịch vụ. @ đăng nhập và mật khẩu hộp - Mỗi địa chỉ thư điện tử là duy thư. nhất. THƯ ĐIỆN TỬ ƯU ĐIỂM Thời gian gửi và nhận nhanh, NHƯỢC ĐIỂM kịp thời. - Cần phải kết nối mạng. - Có thể gửi một lúc cho nhiều - Có thể nhiễm vu rút. người. - Gặp phiền phức với thư rác. - Có thể gửi kèm tệp. - Có thể bị lừa đảo bởi thư giả - Lưu trữ và tìm thư đã gửi, và mạo. nhận dễ dàng chi phí thấp.
 16. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học theo vở ghi và SGK. - Làm các bài tập còn lại trong SGK, SBT. - Tiếp tục thực hành các nội dung đã học trong bài, tìm hiểu về các phương thức trao đổi thông tin xưa và nay. - Chuẩn bị trước bài học sau: Bài 9. An toàn thông tin trên internet.