Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn Hoạt động trải nghiệm Lớp 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Phụ lục I - Năm học 2021-2022

docx 7 trang thanhhuong 18/10/2022 28810
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn Hoạt động trải nghiệm Lớp 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Phụ lục I - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxke_hoach_day_hoc_cua_to_chuyen_mon_hoat_dong_trai_nghiem_lop.docx

Nội dung text: Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn Hoạt động trải nghiệm Lớp 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Phụ lục I - Năm học 2021-2022

  1. Phụ lục I KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC (Kèm theo Công văn số 5512 /BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT) TRƯỜNG THCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: HĐ TRẢI NGHIỆM LỚP 6 (Năm học 2021 - 2022) I. Đặc điểm tình hình 1. Số lớp: 8; Số học sinh: ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: Đại học: ; Trên đại học: Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 1: Tốt: ; Khá: ; Đạt: ; Chưa đạt: không 3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị giáo dục có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục và theo phê duyệt về thiết bị dạy học tối thiểu - HĐTN, HN lớp 6 2) STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí nghiệm/thực hành Ghi chú Bộ tranh về thiên tai, biến đổi 8 bộ/GV Hoạt động hướng đến bản thân 1 khí hậu HS nhận diện về dấu hiệu của thiên tai để có thể tự bảo vệ bản thân 1 Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 1
  2. Video clip về cảnh quan thiên 01 bộ/ GV Hoạt động hướng đến tự nhiên Giáo dục tình yêu quê 2 nhiên Việt Nam hương đất nước và có ý thức bảo tồn cảnh quan thiên nhiên Bộ thẻ nghề truyền thống 08 bộ/ GV Hoạt động hướng nghiệp HS nhận biết và làm quen 3 với các nghề truyền thống Bộ dụng cụ lao động sân 05 bộ/ trường HS trải nghiệm với lao trường động 4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) STT Tên phòng Số lượng Phạm vi và nội dung sử dụng Ghi chú Tổ chức các câu lạc bộ: Câu lạc bộ hướng nghiệp 1 Phòng sinh hoạt câu lạc bộ 01 2 II. Kế hoạch dạy học3 1. Phân phối chương trình. Cả năm: 35 tuần x 03 tiết/tuần = 105 tiết Học kỳ 1: 18 tuần x 03 tiết/tuần = 54 tiết Học kỳ 2: 17 tuần x 03 tiết/tuần = 51 tiết (Trong đó: SH dưới cờ 1 tiết/tuần; SH lớp 1tiết/tuần; HĐGD theo chủ đề 1 tiết/tuần) Bài học: Sinh hoạt Chủ đề Hoạt động giáo Sinh hoạt lớp Số tiết Yêu cầu cần đạt STT dưới cờ dục theo chủ đề (35 tiết) (35 tiết) (35 tiết) 3 Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn 2
  3. 1 Tháng 9: 1.Truyền thống 1. Lễ khai 1. Xây dựng nội 4 - Giới thiệu được những nét nổi bật của nhà Em với nhà nhà trường giảng năm quy lớp học trường và chủ động, tự giác tham gia xây dựng trường 2. Lớp học của em học 2. Giới thiệu truyền truyền thống nhà trường. 3. Điều chỉnh bản 2. Tìm hiểu thống nhà trường Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của thân phù hợp với truyền thống 3. Xây dựng cam Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, của môi trường học nhà trường kết thi đua của tổ, nhà trường. tập mới 3. Đăng kí lớp 4. Em và các bạn tuần học tốt, 4. XD quy tắc ứng tháng học tốt xử để tạo môi 4.Phòng trường lớp học thân chống bạo thiện, an toàn lực học đường 2 Tháng 10: 1. Em đã lớn hơn 1. Chăm 1. Em đã lớn hơn 3 - Nhận ra được sự thay đổi tích cực của bản thân, Khám phá 2. Đức tính đặc ngoan học 2.Đức tính đặc giới thiệu được đức tính đặc trưng của bản thân. bản thân trưng của em giỏi trưng của bạn, của - Phát hiện được sở thích, khả năng và những 3. Sở thích, khả 2. Kể truyện tôi giá trị khác của bản thân, tự tin với sở thích, khả năng của em về tấm 3.Thể hiện sở thích, năng của mình. 4. Những giá trị gương đạo khả năng của bản Thiết lập được các mối quan hệ với cộng đồng, của bản thân đức HCM thân thể hiện được sự sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với 3. Chúng ta 4. Giá trị của tôi, những hoàn cảnh khó khăn. cùng tài giỏi giá trị của bạn 4. Tình bạn 3 Tháng 11: 1. Tự chăm sóc 1. Khỏe và 1. Tự chăm sóc 3 - Thiết lập được các mối quan hệ với bạn, thầy Trách nhiệm bản thân đẹp bản thân cô và biết giữ gìn tình bạn, tình thầy trò. với bản thân 2. Ứng phó với 2. Vì sức 2. Chia sẻ và thực Xác định và giải quyết được một số vấn đề nảy thiên tai khỏe học hiện kế hoạch sinh trong quan hệ bạn bè, thầy cô. đường chăm sóc bản thân 3.Tham gia 3. Tự hào về bản giao thông thân trong 1 số an toàn tình huống thiên 4. Ứng phó tai với các tình 4. Đảm bảo an huống nguy toàn trong 1 số hiểm tình huống thiên tai. 3
  4. 4 Tháng 12: 1. Góc học tập của 1. Nhiệm Vụ 1. Sắp xếp góc học 3 - Biết chăm sóc bản thân và điều chỉnh bản thân Rèn luyện bản em Đội Viên tập gọn gàng phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. thân 2. Sắp xếp nơi ở 2. Vẻ Đẹp 2. Sắp xếp nơi ở - Sắp xếp được góc học tập, nơi sinh hoạt cá của em đội viên gọn gàng ngăn nắp nhân gọn gàng, ngăn nắp. 3. Giao tiếp phù 3. Giao tiếp 3. Biết cách giao - Nhận biết được những dấu hiệu của thiên tai và hợp trên mạng xã tiếp phù hợp biết cách tự bảo vệ trong một số tình huống thiên 4. Chi tiêu hợp lý hội 4. Thay đổi những tai cụ thể. 4. Người thói quen chi tiêu Xác định được các khoản chi ưu tiên khi số tiền tiêu dùng chưa hợp lí của mình hạn chế thông minh 5 Tháng 1: 1. Động viên 1. Yêu 1. Tình cảm gia 4 - Thể hiện được sự động viên, chăm sóc người Em với gia chăm sóc người thương và đình thân trong gia đình bằng lời nói và hành động cụ đình thân trong gia chia sẻ 2. Kỹ năng giải thể. đình 2. Giải quyết quyết vấn đề Thể hiện được sự chủ động, tự giác thực hiện 2. Giải quyết một một số vấn 3. Chủ động tự giác một số công việc trong gia đình. số khúc mắc trong đề thường làm việc nhà - Tham gia giải quyết một số van đê nảy sinh gia đình gặp trong 4. Thể hiện những trong quan hệ gia đình. 3. Em làm việc gia đình kỹ năng khéo léo Biết cách cân đối nhu cầu tiêu dùng của mọi nhà của mình người trong gia đình để tiết kiệm chi tiêu. 6 Tháng 2: 1. Thiết lập quan 1. Mừng 1. 1, Mừng đảng, 4 - Thể hiện được hành vi văn hoá nơi công cộng. Em với cộng hệ với cộng đồng đảng, Mừng Mừng xuân. Những - Lập và thực hiện được kế hoạch hoạt động đồng 2. Em tham gia xuân hoạt động chung thiện nguyện tại địa phương; biết vận động hoạt động thiện 2. Hưởng với thôn xóm người thân và bạn bè tham gia các hoạt động nguyện ứng chương 2. Tham gia hoạt 3 thiện nguyện ở nơi cư trú. 3. Hành vi có văn trình nhân động thiện nguyện Giới thiệu được một số truyền thống của địa hóa nơi công cộng đạo ( lá lành 3. Thực hiện hành phương. 4. Truyền thống đùm lá rách) vị có văn hóa nơi quê em 3. Vẽ tranh công cộng tuyên truyền 4. Giới thiệu lễ hội “ Vì một và phong tục văn cộng đồng hóa quê em văn minh” 4. Ngày hội văn hóa dân gian 4
  5. 7 Tháng 3: 1. Khám phá cảnh 1. Giới thiệu 1. Giới thiệu cảnh 3 - Thể hiện được cảm xúc, hứng thú với Em với thiên quan thiên nhiên di sản thế quan thiên nhiên khám phá cảnh quan thiên nhiên. nhiên và môi 2. Bảo tồn cảnh giới tại việt của quê hương đất - Thực hiện được những việc làm cụ thể trường quan thiên nhiên nam nước để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. 3. Ứng phó với 2. Làm sản 2. Triển lãm và giới - Chỉ ra được những tác động của biến đổi biến đổi khí hậu phẩm sáng thiệu sáng tạo từ khí hậu đến sức khoẻ con người. tạo từ phế vật liệu tái chế - Tuyên truyền, vận động người thân, bạn liệu 3. Tác động của bè có ý thức thực hiện các việc làm giảm thiểu 3. Chung tay biến đổi khí hậu đối biến đổi khí hậu. làm giảm với sức khỏe con - Vận động người thân, bạn bè không sử dụng biến đổi khí người các đồ dùng có nguồn gốc từ những động vật quý hậu 4. Tuyên truyền và hiếm. 4. Chung tay bảo vệ các loài bảo vệ động động vật vật quý hiếm 8 Tháng 4: 1. Thế giới nghề 1. Tìm hiểu 1. Tìm hiểu thế giới 4 - Tìm hiểu được một số nghề truyền thống ở Việt Khám phá thế nghiệp quang ta thế giới nghề nghiệp Nam. giới nghề 2. Khám phá nghề nghề nghiệp 2. Tìm hiểu về - Nêu được hoạt động đặc trưng, những yêu cầu nghiệp truyền thống của 2. Tìm hiểu nghề truyền thống cơ bản, trang thiết bị, dụng cụ lao động của các nước ta làng nghề 3. Thu hoạch về nghề truyền thống. 3. Trải nghiệm truyền thống hoạt động trải - Nhận biết được về an toàn sử dụng công cụ lao nghề truyền thống 3. Ngày hội nghiệm nghề động trong các nghề truyền thống. trải nghiệm truyền thống hường 4. Phát triển làng nghiệp nghề truyền thống 4.Ngày hội ở địa phương tư vấn hướng nghiệp 9 Tháng 5: 1. Em với nghề 1. Hiểu bản 1. Kế hoạch rèn 3 - Nhận biết được về an toàn khi sử dụng công Hiểu bản thân truyền thống thân – chọn luyện bản thân theo cụ lao động trong các nghề truyền thống. chọn đúng 2. Em tập làm đúng nghề yêu cầu của nghề - Nhận diện được giá trị của các nghề trong xã nghề nghề truyền thống 2. Hành truyền thống hội và có thái độ tôn trọng đối với lao động nghề 3. Trổ tài chế biến trang vì 2. Tham quan và nghiệp khác nhau. món ăn truyền ngày mai lập giới thiệu một số thống nghiệp 5
  6. 3. Tổng kết sản phẩm nghề Nhận biết được một số đặc điểm của bản thân năm học truyền thống phù hợp hoặc chư phù hợp với công việc của 3. Tổng kết năm nghề truyền thống. học. Cam kết thực hiện kì nghỉ hè bổ ích, vui vẻ, an toàn. 3. Đánh giá định kì Thời gian Thời điểm Yêu cầu cần đạt Hình thức Bài kiểm tra, đánh giá (1) (2) (3) (4) Đáp ứng yêu cầu cần đạt của chủ Sản phẩm hoạt động của HS Bảng kiểm và Giữa kì I 45p Trong tuần 8 đề 1,2 phiếu tự đánh giá 45p Đáp ứng yêu cầu cần đạt của chủ Sản phẩm hoạt động của HS Bảng kiểm và Cuồi học kì 1 Trong tuần 18 đề trong học kì 1 phiếu tự đánh giá 45p Đáp ứng yêu cầu cần đạt của chủ Sản phẩm hoạt động của HS Bảng kiểm và Giữa kì II Trong tuần 26 đề 6,7. phiếu tự đánh giá 45p Đáp ứng yêu cầu cần đạt của chủ Sản phẩm hoạt động của HS Bảng kiểm và Cuối Học kì 2 Trong tuần 35 đề trong học kì 2 phiếu tự đánh giá (1) Tên chủ đề tham quan, cắm trại, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng. (2) Yêu cầu (mức độ) cần đạt của hoạt động giáo dục đối với các đối tượng tham gia. (3) Số tiết được sử dụng để thực hiện hoạt động. (4) Thời điểm thực hiện hoạt động (tuần/tháng/năm). (5) Địa điểm tổ chức hoạt động (phòng thí nghiệm, thực hành, phòng đa năng, sân chơi, bãi tập, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản, tại thực địa ). (6) Đơn vị, cá nhân chủ trì tổ chức hoạt động. (7) Đơn vị, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động. (8) Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, học liệu TỔ TRƯỞNG , ngày tháng năm 2021 (Ký và ghi rõ họ tên) 6
  7. HIỆU TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên) 7