Kế hoạch giáo dục của giáo viên môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Lớp 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

doc 6 trang thanhhuong 17/10/2022 11641
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giáo dục của giáo viên môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Lớp 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docke_hoach_giao_duc_cua_giao_vien_mon_hoat_dong_trai_nghiem_hu.doc

Nội dung text: Kế hoạch giáo dục của giáo viên môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Lớp 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

  1. TRƯỜNG THCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP - LỚP 6 Bộ sách: Kêt nối tri thức với cuộc sống (Kèm theo Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Bộ GDĐT) Cả năm: 35 tuần x 03 tiết/tuần = 105 tiết Học kỳ 1: 18 tuần x 03 tiết/tuần = 54 tiết Học kỳ 2: 17 tuần x 03 tiết/tuần = 51 tiết (Trong đó: SH dưới cờ 1 tiết/tuần; SH lớp 1tiết/tuần; HĐGD theo chủ đề 1 tiết/tuần) HỌC KỲ I Chủ Thời điểm Số Stt đề/ bài Tiết Nội dung thực hiện tiết Tuần học PPCT SHDC: Khai giảng năm học mới 1 HĐGD theo chủ đề: Lớp học mới của em 3 1 2 SHL: Xây dựng nội quy lớp học. 3 SHDC: Truyền thống trường em 4 HĐGD theo chủ đề: Tìm hiểu truyền thống 3 2 5 nhà trường Em với 6 SHL: Giới thiệu truyền thống nhà trường nhà 1 trường SHDC: Tuần học tốt, tháng học tốt 7 HĐGD theo chủ đề: Điều chỉnh bản thân 3 3 8 cho phù hợp với môi trường học tập mới 9 SHL: Xây dựng cam kết thi đua của lớp SHDC: Phòng chống bạo lực học đường 10 HĐGD theo chủ đề: Em và các bạn 3 4 11 SHL: Xây dựng quy tắc ứng xử để tạo môi 12 trường lớp học thân thiện, an toàn ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 1 Khám SHDC: Chăm ngoan, học giỏi 13 phá HĐGD theo chủ đề: Em đã lớn hơn 2 3 5 14 bản SHL: Em đã lớn hơn 15 thân 3 6 16 SHDC: Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ 1
  2. 17 Chí Minh 18 HĐGD theo chủ đề: Đức tính đặc trưng của em SHL: Đức tính đặc trưng của bạn, của tôi SHDC: Chúng ta cùng tài giỏi 19 HĐGD theo chủ đề: Sở thích và khả năng 3 7 20 của em 21 SHL: Thể hiện sở thích, khả năng của bản thân. SHDC: Tình bạn 22 HĐGD theo chủ đề: Những giá trị của bản 3 8 23 thân 24 SHL: Giá trị của tôi, giá trị của bạn ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 2 SHDC: Khỏe và đẹp 25 HĐGD theo chủ đề: Tự chăm sóc bản thân 3 9 26 SHL: Chia sẻ về việc tự chăm sóc bản thân 27 Kiểm tra đánh giá giữa kì 1 SHDC: Vì sức khỏe học đường HĐGD theo chủ đề: Tự chăm sóc bản thân ( 28 tiếp) 3 10 29 SHL: Chia sẻ về việc thực hiện kế hoạch tự Trách 30 chăm sóc bản thân nhiệm với bản 3 SHDC: Tham gia giao thông an toàn thân 31 HĐGD theo chủ đề: Ứng phó với thiên tai 3 11 32 SHL: Chia sẻ về việc tự bảo vệ bản thân 33 trong một số tình huống thiên tai cụ thể SHDC: Ứng phó với các tình huống nguy hiểm 34 HĐGD theo chủ đề: Ứng phó với thiên tai ( 3 12 35 tiếp) 36 SHL: Đảm bảo an toàn trong một số tình huống thiên tai ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 3 SHDC: Nhiệm vụ Đội viên. Rèn 37 HĐGD theo chủ đề: Góc học tập của em 4 luyện 3 13 38 SHL: Chia sẻ về việc sắp xếp góc học tập bản 39 gọn gàng, ngăn nắp thân SHDC: Vẻ đẹp Đội viên 40 HĐGD theo chủ đề: Sắp xếp nơi ở của em 3 14 41 SHL: Chia sẻ về việc sắp xếp nơi ở gọn 42 gàng, ngăn nắp 2
  3. SHDC: Giao tiếp trên mạng xã hội 43 HĐGD theo chủ đề: Giao tiếp phù hợp 3 15 44 SHL: Giao tiếp trên mạng xã hội và giao 45 tiếp phù hợp SHDC: Người tiêu dùng thông minh 46 HĐGD theo chủ đề: Chi tiêu hợp lí 3 16 47 SHL: Chia sẻ về việc thay đổi thói quen chi 48 tiêu chưa hợp lí ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 4 SHDC: Yêu thương và chia sẻ 49 HĐGD theo chủ đề: Động viên chăm sóc 3 17 50 người thân trong gia đình Em với 51 SHL: Tình cảm gia đình gia đình SHDC: Giải quyết một số vấn đề thường 5 gặp trong gia đình 52 HĐGD theo chủ đề: Giải quyết một số vấn 3 18 53 đề nảy sinh trong gia đình 54 SHL: Kĩ năng giải quyết một số vấn đề thường gặp trong gia đình Kiểm tra đánh giá cuối kì 1 HỌC KỲ II Chủ Thời điểm Số Stt đề/ bài Tiết Nội dung thực hiện tiết Tuần học PPCT SHDC: Hội chợ quê 55 HĐGD theo chủ đề: Em làm việc nhà 3 19 56 SHL: Chủ động tự giác làm việc nhà 57 Em với gia SHDC: Khéo tay hay làm 1 đình HĐGD theo chủ đề: Em làm việc nhà ( (tt) 58 tiếp) 3 20 59 SHL: Thể hiện khéo tay hay làm. Những 60 việc nhà đã chủ động tự giác thực hiện ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 5 Em với 61 SHDC: Mừng Đảng, mừng xuân 2 3 21 cộng 62 HĐGD theo chủ đề: Thiết lập quan hệ với 3
  4. đồng 63 cộng đồng SHL: : Mừng Đảng, mừng xuân SHDC: Hưởng ứng chương trình nhân đạo” Lá lành đùm lá rách” 64 3 22 65 HĐGD theo chủ đề: Em tham gia hoạt 66 động thiện nguyện SHL: : Tham gia hoạt động thiện nguyện SHDC: Vẽ tranh tuyên truyền “ Vì một cộng đồng văn minh” 67 HĐGD theo chủ đề: Hành vi có văn hóa 3 23 68 nơi công cộng 69 SHL: : Thực hiện hành vi có văn hóa nơi công cộng SHDC: Ngày hội văn hóa dân gian 70 HĐGD theo chủ đề: Truyền thống quê em 3 24 71 SHL: : Giới thiệu lễ hội hoặc phong tục tốt 72 đẹp của quê em ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 6 SHDC: Giới thiệu di sản thế giới tại Việt nam 73 3 25 74 HĐGD theo chủ đề: Khám phá cảnh quan 75 thiên nhiên SHL: Giới thiệu cảnh quan thiên nhiên của quê hương, đất nước SHDC: Làm sản phẩm sáng tạo từ vật liệu tái chế 76 HĐGD theo chủ đề: Bảo tồn cảnh quan Em với 3 26 77 thiên nhiên thiên 78 SHL: Triển lãm và giới thiệu sản phẩm 3 nhiên sáng tạo từ vật liệu tái chế và môi Kiểm tra đánh giá giữa kì 2 trường SHDC: Chung tay giảm thiểu biến đổi khí hậu 79 HĐGD theo chủ đề: Ứng phó với biến đổi 3 27 80 khí hậu 81 SHL: Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe con người 4
  5. SHDC: Chung tay bảo vệ động vật quý hiếm 82 HĐGD theo chủ đề: Ứng phó với biến đổi 3 28 83 khí hậu ( tiếp) 84 SHL: Tuyên truyền bảo vệ động vật quý hiếm và giảm thiểu biến đổi khí hậu ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 7 SHDC: Tìm hiểu thế giới nghề nghiệp 85 HĐGD theo chủ đề: Thế giới nghề nghiệp 3 29 86 quanh ta 87 SHL Tìm hiểu thế giới nghề nghiệp SHDC: Tìm hiểu làng nghề truyền thống 88 HĐGD theo chủ đề: Khám phá nghề truyền Khám 3 30 89 thống ở nước ta phá thế 90 SHL: Tìm hiểu về nghề truyền thống giới nghề SHDC: Ngày hội trải nghiệm hướng nghiệp 4 nghiệp HĐGD theo chủ đề: Trải nghiệm nghề 91 truyền thống 3 31 92 SHL: Thu hoạch về trải nghiệm nghề 93 truyền thống SHDC: Ngày hội tư vấn hướng nghiệp HĐGD theo chủ đề: Trải nghiệm nghề 94 truyền thống ( tiếp) 3 32 95 SHL Phát triển nghề truyền thống ở dịa 96 phương ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 8 SHDC: Hiểu bản thân- chọn đúng nghề HĐGD theo chủ đề: Em với nghề truyền 97 thống 3 33 98 SHL Kế hoạch rèn luyện bản thân theo yêu 99 Hiểu cầu của nghề truyền thống bản thân- SHDC: Hành trang vì ngày mai lập nghiệp chọn HĐGD theo chủ đề: Em tập làm nghề 5 đúng 100 truyền thống nghề 3 34 101 SHL Tham quan, giới thiệu sản phẩm nghề 102 truyền thống Kiểm tra đánh giá cuối kì 2 103 SHDC: Tổng kết năm hoc 3 35 104 HĐGD theo chủ đề: Trổ tài chế biến món 105 ăn truyền thống 5
  6. SHL Tổng kết năm học. Cam kết thực hiện hè vui, bổ ích ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 9 , ngày tháng năm 2021 Phê duyệt của BGH Người lập 6