Kế hoạch giáo dục môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Lớp 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Năm học 2021-2022

doc 5 trang thanhhuong 19/10/2022 19462
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giáo dục môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Lớp 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docke_hoach_giao_duc_mon_hoat_dong_trai_nghiem_huong_nghiep_lop.doc

Nội dung text: Kế hoạch giáo dục môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Lớp 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Năm học 2021-2022

  1. PHÒNG GD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS Độc lập – Tự do – Hạnh phúc , ngày 26 tháng 7 năm 2021 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN : HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP LỚP 6 Năm học 2021-2022 (Kèm theo Kế hoạch số 117 /KH- THCS ngày 24 /7/2021 của Hiệu trưởng trường THCS ) TT Tiết Bài dạy Yêu cầu cần đạt Nội dung bổ sung, PPCT điều chỉnh. 1 1 -12 Em với nhà trường - Nêu và thực hiện được những việc em nên làm để thiết lập được các mối quan hệ với bạn, thầy cô và gìn giữ tình bạn, tình thầy trò. - Giới thiệu được những nét nổi bật của nhà trường và tự giác tham gia xây dựng truyền thống nhà trường. - Nêu và thực hiện được những việc nên làm để điều chỉnh bản thân cho phù hợp với môi trường học tập mới. - Xác định và giải quyết được một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ bạn bè. - Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội TNTPHCM và nhà trường. - Rèn luyện năng lực giao tiếp và hợp tác, tự chủ, tự học, thích ứng với cuộc sống.
  2. 2 - Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 2 13- 24 Khám phá bản thân - Nêu được những thay đổi tích cực của bản thân. - Giới thiệu được đức tính đặc trưng của bản thân. - Phát hiện và nêu được sở thích, khả năng của bản thân; tự tin với sở thích, khả năng của mình. - Phát hiện được những giá trị của bản thân. - Rèn luyện năng lực giao tiếp và hợp tác, tự chủ, giải quyết vấn đề. - Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm 3 25-36 Trách nhiệm với bản thân - Nêu và thực hiện được những việc cần làm để chăm sóc bản thân. - Nhận biết được những dấu hiệu của thiên tai, biết cách tự bảo vệ trong 1 số tình huống thiên tai cụ thể. - Rèn luyện năng lực tự chủ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề. - Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm 4 37- 48 Rèn luyện bản thân - Sắp xếp được góc học tập, nới sinh hoạt cá nhân gọn gàng, ngăn nắp. - Điều chỉnh được bản thân phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. - Xác định được những khoản chi ưu tiên khi số tiền của mình hạn chế.
  3. 3 5 49- 60 Em với gia đình - Nên và thực hiện được những lời nói, hành động thể hiện sự động viên, chăm sóc người thân trong gia đình. - Nêu được những việc nhà cần chủ động, tự giác thực hiện trong giai đình. Thể hiện được sự chủ động, tự giác trong làm việc nhà. - Tham gia giải quyết được một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ gia đình. - Rèn luyện năng lực giao tiếp và hợp tác, tự chủ, giải quyết vấn đề. - Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm 6 61-72 Em với cộng đổng - Nêu và thực hiện được những việc cần làm để thiết lập các mối quan hệ với cộng đồng. - Thể hiện sự sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khắn. - Lập và thực hiện được các hoạt động thiện nguyện tại địa phương; biết vận động người thân và bạn bè tham gia các hoạt động thiện nguyện ở nơi cư trú. - Thể hiện được hành vi văn hóa nơi công cộng. - Giới thiệu được 1 số truyền thống của địa phương. - Rèn luyện năng lực giao tiếp và hợp tác. - Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, trách nhiệm. 7 73- 84 Em với thiên nhiên và môi - Thể hiện được cảm xúc, hứng thú với khám phá trường cảnh quan thiên nhiên.
  4. 4 - Thể hiện được những việc làm cụ thể để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. - Chia ra được những tác động của biến đổi khí hậu đến sức khỏe con người. - Tuyên truyền vận động người thân, bạn bè có ý thức thực hiện các việc làm giảm thiểu biến đổi khí hậu. - Vận động người thân, bạn bè không sử dụng các đồ dùng có nguồn gốc từ động vật quý hiếm. - Rèn luyện năng lực giao tiếp và hợp tác, tự chủ, giải quyết vấn đề. - Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, trách nhiệm 8 85-96 Khám phá thế giới nghề - Trình bày được giá trị của nghề nghiệp trong xã nghiệp hội và có thái độ tôn trọng đối với lao động nghề nghiệp khác nhau. - Nêu được 1 số nghề truyền thống ở Việt Nam. - Nêu được hoạt động đặc trưng, những yêu cầu cơ bản, trang thiết bị của các nghề truyền thống. Nêu được yêu cầu về an toàn khi sử dụng dụng cụ lao động trong các nghề truyền thống. - Rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp và hợi tác. - Phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm. 9 96 - Hiểu bản thân – chọn đúng Nêu được 1 số đặc điểm của bản thân phù hợp hoặc chưa phù hợp với công việc của nghề truy- Rèn
  5. 5 105 nghề luyện năng lực giao tiếp và hợp tác, tự chủ, tự học. - Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ. HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN