Phân phối chương trình môn học cấp THCS môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Lớp 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

docx 8 trang thanhhuong 18/10/2022 10781
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn học cấp THCS môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Lớp 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxphan_phoi_chuong_trinh_mon_hoc_cap_thcs_mon_hoat_dong_trai_n.docx

Nội dung text: Phân phối chương trình môn học cấp THCS môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Lớp 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

  1. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CẤP THCS Môn: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP - Lớp 6 Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống (Kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT)). Cả năm 35 tuần (105 tiết): Học kì I: 18 tuần (54 tiết) Học kì 2: 17 tuần (51 tiết) 1. Phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 Học kì 1 Tuầ Chủ đề Loại hình HĐ Số tiết Nội dung thực hiện Yêu cầu cần đạt n SH dưới cờ 1 Lễ Khai giảng năm học. - Nêu và thực hiện được những 1 HĐGD theo CĐ 1 Lớp học mới của em. việc nên làm để thiết lập được SH lớp 1 Xây dựng nội quy lớp học. các mối quan hệ với bạn, thầy cô SH dưới cờ 1 Tìm hiểu truyền thống nhà trường. và giữ gìn tình bạn, tình thầy cô. - Giới thiệu được những nét nổi 2 HĐGD theo CĐ 1 Truyền thống trường em. bật của nhà trường và tự giác SH lớp 1 Giới thiệu về truyền thống nhà trường tham gia xây dựng truyền thống SH dưới cờ 1 Đăng kí tuần học tốt, tháng học tốt nhà trường. Em với Điều chỉnh bản thân cho phù hợp với - Nêu và thực hiện được những nhà HĐGD theo CĐ 1 môi trường học tập mới . công việc nên làm để điều chỉnh trường bant thân cho phù hợp với môi trường học tập mới. 3 - Xác định và giải quyết được một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ SH lớp 1 Xây dựng cam kết thi đua của tổ, lớp. bạn bè. - Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội TNTP Hồ Chí Minh và nhà trường.
  2. Diễn đàn “Phòng chống bạo lực học SH dưới cờ 1 đường”. 4 HĐGD theo CĐ 1 Em và các bạn. Xây dựng quy tắc ứng xử để tạo môi SH lớp 1 trường lớp học an toàn,thân thiện. SH dưới cờ 1 Diễn đàn “Chăm ngoan, học giỏi” - Nêu được những thay đổi tích HĐGD theo CĐ 1 Em đã lớn hơn . cực của bản thân. 5 Lập kế hoạch tổ chức và điều hành diễn - Giới thiệu được những đức tính SH lớp 1 đàn “Em đã lớn hơn”. đặc trưng của bản thân. Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ - Phát hiện và nêu được sở thích, SH dưới cờ 1 Chí Minh. khả năng của bản thân; tự tin với sở thích, khả năng của mình. 6 HĐGD theo CĐ 1 Đức tính đặc trưng của em . Tổ chức trò chơi “Đoán xem người đó là SH lớp 1 ai”. Đức tính đặc trưng của bạn, của tôi. Khám phá bản SH dưới cờ 1 Chúng ta cùng tài giỏi. thân HĐGD theo CĐ 1 Sở thích và khả năng của em. 7 Tổ chức những hoạt động thể hiện sở SH lớp 1 thích lành mạnh, phát huy khả năng của bản thân. SH dưới cờ 1 Tình bạn HĐGD theo CĐ 1 Những giá trị của bản thân. 8 Tổ chức diễn đàn “Giá trị của tôi, giá trị SH lớp 1 của bạn”. Trách SH dưới cờ 1 Giao lưu “Khỏe và đẹp”. - Nêu và thực hiện được những nhiệm 9 HĐGD theo CĐ 1 Tự chăm sóc bản thân. việc cần làm để chăm sọc bản với bản SH lớp 1 Chia sẻ về những điều em học được về thân.
  3. thân cách chăm sóc dáng vẻ bên ngoài, sức - Nhận biết được những dấu hiệu khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của của thiên tai; biết cách tự bảo vệ bản thân; trong một số tình huống thiên tai Tập dân vũ để tham gia biểu diễn trong cụ thể. tiết sinh hoạt dưới cờ tuần sau. SH dưới cờ 1 Rèn luyện sức khỏe học đường Tự chăm sóc bản thân . 10 HĐGD theo CĐ Chia sẻ về kế hoạch chăm sóc bản thân SH lớp; 2 đã xây dựng:Những việc đã thực hiện Đánh giá giữa kì I được,những việc còn gặp khó khăn. SH dưới cờ 1 Tham gia giao thông an toàn. HĐGD theo CĐ 1 Ứng phó với thiên tai. 11 Tự bảo vệ bản thân với 1 số tình huống SH lớp 1 thiên tai cụ thể SH dưới cờ 1 Ứng phó với các tình huống nguy hiểm. HĐGD theo CĐ 1 Ưng phó với thiên tai (tiếp). 12 Đảm bảo an toàn trong 1 số tình huống SH lớp 1 nguy hiểm và thiên tai SH dưới cờ 1 Diễn đàn “Nhiệm vụ đội viên”. HĐGD theo CĐ 1 Góc học tập của em. Rèn Chia sẻ về những việc em đã tham gia , luyện 13 những điều đã học được và cảm nhận của bản thân khi tham gia diễn đàn bản SH lớp 1 thân “Nhiệm vụ đội viên”; Những việc em đã làm và cảm nhận của em khi sắp xếp góc học tập gọn gàng ngăn nắp.
  4. SH dưới cờ 1 Giao lưu “Vẻ đẹp đội viên”. - Sắp xếp được góc học tập, nơi HĐGD theo CĐ 1 Sắp xếp nơi ở của em. sinh hoạt cá nhân gọn gàng, ngăn nắp. 14 Chia sẻ về những việc em đã làm, những thói quen chưa tốt đã thay đổi để nơi ở - Điều chỉnh được bản thân phù SH lớp 1 của em gọn gàng ngăn nắp; Tham gia hợp với hoàn cảnh giao tiếp. sinh hoạt văn nghệ trong lớp. - Xác định được những khoản chi SH dưới cờ 1 Giao tiếp trên mạng xã hội. ưu tiên khi số tiền mình hạn chế. HĐGD theo CĐ 1 Giao tiếp phù hợp. Chia sẻ về những điều nên và không nên khi giao tiếp trên mạng xã hội; Những 15 điều em thể hiện trong giao tiếp để SH lớp 1 khích lệ người khác tự tin và tránh làm người khác tổn thương; Những cách giao tiếp phù hợp và chưa phù hợp còn tồn tại trên lớp. Diễn đàn “Người tiêu dùng thông SH dưới cờ 1 minh”. HĐGD theo CĐ 1 Chi tiêu hợp lí. 16 Chia sẻ về những việc em đã thực hiện sử dụng tiền hợp lí và thói quen chi tiêu SH lớp 1 chưa tiết kiệm em đã thay đổi; Chuẩn bị tham gia triển lãm tranh ảnh, chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”. SH dưới cờ 1 Yêu thương và chia sẻ. - Nêu và thực hiện được những Em với Động viên và chăm sóc người thân trong lời nói, hành động thể hiện sự 17 HĐGD theo CĐ 1 gia đình gia đình. động viên, chăm sóc những người SH lớp 1 Tình cảm gia đình thân trong gia đình.
  5. Giải quyết một số vấn đề thường gặp - Nêu được những việc nhà em SH dưới cờ 1 trong gia đình. cần chủ động, tự giác thực hiện Giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong trong gia đình. Thể hiện được sự 18 HĐGD theo CĐ gia đình. chủ động, tự giác làm việc nhà. SH lớp. 2 - Tham gia giải quyết được một Đánh giá cuối kì I Kỹ năng giải quyết một số vấn đề số vấn đề nảy sinh trong quan hệ thường gặp trong gia đình. gia đình 2. Phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 Học kì 2 Chủ đề Tuần Loại hình HĐ Số tiết Nội dung thực hiện Yêu cầu cần đạt SH dưới cờ 1 Hội chợ quê. HĐGD theo CĐ 1 Em làm việc nhà. - Nêu và thực hiện được những Chia sẻ về những việc nhà em đã chủ lời nói, hành động thể hiện sự 19 động, tự giác làm; nhận xét của gia đình động viên, chăm sóc những người SH lớp 1 về những việc nhà đã tham gia; kế thân trong gia đình. Em với hoạch rèn luyện để khắc phục và thực - Nêu được những việc nhà em gia đình hiện những việc nhà bản thân ngại làm. cần chủ động, tự giác thực hiện (tt) SH dưới cờ 1 Khéo tay - hay làm. trong gia đình. Thể hiện được sự HĐGD theo CĐ 1 Em làm việc nhà (tiếp). chủ động, tự giác làm việc nhà. - Tham gia giải quyết được một 20 Chia sẻ về những việc em đã thực hiện và cảm xúc khi tham gia ngày hội Khéo số vấn đề nảy sinh trong quan hệ SH lớp 1 tay – hay làm; những việc nhà em đã gia đình chủ động, tự giác làm. SH dưới cờ 1 Mừng Đảng mừng Xuân. -Nêu và thực hiện được những Em với HĐGD theo CĐ 1 Thiết lập quan hệ với cộng đồng. việc cần làm để thiết lập được các cộng 21 Tổ chức hát, múa theo chủ đề mừng mối quan hệ với cộng đồng. Thể đồng SH lớp 1 Đảng, mừng Xuân. hiện đuọc sụ sẵn sàng giúp đõ,
  6. Hưởng ứng chương trình nhân đạo “Lá chia sẻ vói những nguời có hoàn SH dưới cờ 1 lành đùm lá rách” cảnh khó khăn. HĐGD theo CĐ 1 Em tham gia hoạt động thiện nguyện. - Lập và thục hiện đuọc kế hoạch 22 Cả lớp thực hiện hoạt động thiện hoạt động thiện nguyện tại địa SH lớp 1 nguyện theo kế hoạch. Tổng kết và đánh phuong; biết vận động nguòi thân giá hoạt động. và bạn bè tham gia các hoạt động Vẽ tranh tuyên truyền “Vì một cộng thiện nguyện ở noi cu trú. SH dưới cờ 1 đồng văn minh sạch sẽ” - Thể hiện đuọc hành vi văn hoá nơi công cộng. HĐGD theo CĐ 1 Hành vi có văn hóa nơi công cộng. - Giói thiệu được một số truyền 23 Chia sẻ những hành vi có văn hóa mà thống của địa phuong. em đã thực hiện nơi công cộng; những SH lớp 1 - Tham gia hoạt động giáo dục hành vi mà em đã thay đổi theo hướng theo chủ đề của Đội Thiếu niên tích cực. Tiền phong Hồ Chí Minh và nhà SH dưới cờ 1 Ngày hội văn hóa dân gian. trường. HĐGD theo CĐ 1 Truyền thống quê em. 24 SH lớp Giới thiệu lễ hộ hoặc phong tục tập 1 quán quê em SH dưới cờ 1 Giới thiệu di sản thế giới tại Việt Nam - Thể hiện được cảm xúc, hứng HĐGD theo CĐ 1 Khám phá cảnh quan thiên nhiên. 25 thú với khám phá cảnh quan Giới thiệu cảnh quan của quê hương, Em với SH lớp 1 thiên nhiên. thiên đất nước - Thực hiện được những việc làm nhiên Ngày hội Stem: Làm sản phẩm sáng tạo cụ thể để bào tồn cảnh quan SH dưới cờ 1 và môi từ vật liệu tái chế. thiên nhiên. trường 26 HĐGD theo CĐ Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. - Chi ra được những tác động cùa SH lớp 2 Triển lãm và giới thiệu sản phẩm sáng biến đổi khí hậu đến sức khoẻ Đánh giá giữa kì II tạo từ vật liệu tác chế con người.
  7. Diễn đàn tuyên truyền “Chung tay giảm - Tuyên truyền, vận động người SH dưới cờ 1 thiểu biến đổi khí hậu”. thân, bạn bè có ý thức thực hiện 27 HĐGD theo CĐ 1 Ứng phó với biến đổi khí hậu. các việc làm giàm thiểu biến đổi Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu. SH lớp 1 sức khỏe con người -Vận động người thân, bạn bè Diễn dàn “Chung tay bảo vệ động vật không sứ dụng các đồ dùng có SH dưới cờ 1 quí hiếm” nguồn gốc từ động vật quý hiếm. 28 HĐGD theo CĐ 1 Ứng phó với biến đổi khí hậu (tiếp). SH lớp Tuyên truyền bảo về động vật quý hiếm 1 và giảm thiểu biến đổi khí hậu SH dưới cờ 1 Tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp 29 HĐGD theo CĐ 1 Thế giới nghề nghiệp quanh ta. - Trình bày được giá trị cùa các nghề trong xã hội và có thái độ SH lớp 1 Tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp tôn trọng đối với lao động nghề SH dưới cờ 1 Tìm hiểu về các làng nghề truyền thống. nghiệp khác nhau. Khám - Nêu đuọc một số nghề truyền 30 HĐGD theo CĐ 1 Khám phá nghề truyền thống ở nước ta. phá thế thống ở Việt Nam. giới SH lớp 1 Tìm hiểu về nghề truyền thống - Nêu được hoạt động đặc trung, nghề SH dưới cờ 1 Ngày hội trải nghiệm hướng nghiệp. những yêu cầu co bàn, trang nghiệp 31 HĐGD theo CĐ 1 Trải nghiệm nghề truyền thống. thiết bị, dụng cụ lao động cùa SH lớp 1 Thu hoạch về HĐTN nghề truyền thống các nghề truyền thống. SH dưới cờ 1 Ngày hội tư vấn hướng nghiệp. - Nêu đuọc yêu cầu về an toàn khi HĐGD theo CĐ 1 Trải nghiệm nghề truyền thống (tiếp). sừ dụng công cụ lao động trong 32 các nghề truyền thống. Phát triển nghề truyền thống ở địa SH lớp 1 phương. Hiểu 33 SH dưới cờ 1 Hiểu bản thân – Chọn đúng nghề - Nhận biết và nêu được một số
  8. bản HĐGD theo CĐ 1 Em với nghề truyền thống. đặc điểm cùa bàn thân phù hợp thân- Tham quan , giới thiệu sản phẩm nghề hoặc chưa phù họp với công việc SH lớp 1 Chọn truyền thống do chính các em làm. của nghề truyền thống. đúng Diễn đàn “Hành trang vì ngày mai lập SH dưới cờ 1 nghề nghiệp” 34 HĐGD theo CĐ Em tập làm nghề truyền thống. SH lớp 2 Kế hoạch rèn luyện của bản thân theo Đánh giá cuối kì II yêu cầu của nghề truyền thống SH dưới cờ 1 Tổng kết năm học HĐGD theo CĐ 1 Trổ tài chế biến món ăn truyền thống. Tổng kết năm học. Lập kế hoạch hoạt SH lớp 1 động hè. Cam kết thục hiện kì nghỉ hè vui bổ ích