Kế hoạch dạy thêm môn Ngữ văn Lớp 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Năm học 2021-2022

doc 7 trang thanhhuong 18/10/2022 13601
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy thêm môn Ngữ văn Lớp 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docke_hoach_day_them_mon_ngu_van_lop_6_ket_noi_tri_thuc_voi_cuo.doc

Nội dung text: Kế hoạch dạy thêm môn Ngữ văn Lớp 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Năm học 2021-2022

  1. KẾ HOẠCH DẠY THÊM NĂM HỌC: 2021 - 2022 MÔN : NGỮ VĂN. KHỐI LỚP 6 Nội dung kiến Tuần Buổi Tiết Tên bài Yêu cầu cần đạt HTTCDH thức Tuần 1 1 1.2.3 Giới thiệu SGK - Kết cấu sách giáo - Giới thiệu về sách giáo khoa ngữ văn Dạy học trên (28/9/2020- Ngữ văn 6 và khoa ngữ văn 6. 6. lớp. 03/10/2020) hướng dẫn HS - Cách soạn các - Hướng dẫn HS cách soạn văn đối với cách soạn văn. kiểu bài trong từng kiểu bài: đọc hiểu, viết, nói-nghe. chương trình ngữ - Chủ động ôn tập kiến thức. văn 6 - Năng lực: tự chủ, tự học, năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực nghe, nói, đọc viết. - Phẩm chất: Tự trọng, trung thực, chăm chỉ, tự tin, có tinh thần vượt khó. Tuần 2 2 4.5.6 Ôn tập phần văn - Giá trị nội dung - Khắc sâu kiến thức về các văn bản: Dạy học trên (05/10/2020- bài 1 và nghệ thuật của Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài), lớp. 10/10/2020) các văn bản bài 1: Nếu cậu muốn có một người bạn (Ê- Tôi và các bạn. xu-pe-ri), Bắt nạt (Nguyễn Thế Hoàng - Luyện tập. Linh). - Rèn kĩ năng làm bài tập đọc hiểu. - HS hiểu và trân trọng tình bạn - Năng lực: tự chủ, tự học, năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực nghe, nói, đọc viết, đọc hiểu văn bản, cảm thụ văn học. - Phẩm chất: Tự trọng, trung thực, 1
  2. chăm chỉ, tự tin, có tinh thần vượt khó. Tuần 3 3 7.8.9 Ôn tập tiếng Việt - Kiến thức về từ - Khắc sâu kiến thức về: từ đơn, từ Dạy học trên (12/10/2020- bài 1. đơn, từ phức, nghĩa phức, nghĩa của từ, biện pháp so sánh. lớp. 17/10/2020) của từ, biện pháp - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập so sánh. tiếng Việt. - Luyện tập. - Chủ động ôn tập kiến thức. - Năng lực: tự chủ, tự học, năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực nghe, nói, đọc viết. - Phẩm chất: Tự trọng, trung thực, chăm chỉ, tự tin, có tinh thần vượt khó. Tuần 4 4 10 Ôn tập và rèn kĩ - Kiến thức về yêu - Khắc sâu kiến thức về: yêu cầu và Dạy học trên (19/10/2020- 11 nắng viết: Kể lại cầu và cách làm cách làm bài kể lại một trải nghiệm lớp. 24/10/2020) 12 một trải nghiệm bài kể lại một trải của em. của em nghiệm của em. - Vận dụng kiến thức vào làm bài văn - Luyện tập. kể lại một trải ghiệm của em. - Chủ động ôn tập kiến thức. - Năng lực: tự chủ, tự học, năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực nghe, nói, đọc viết, năng lực tạo lập văn bản. - Phẩm chất: Tự trọng, trung thực, chăm chỉ, tự tin, có tinh thần vượt khó. Tuần 5 5 13 Ôn tập phần văn - Giá trị nội dung - Khắc sâu kiến thức về các văn bản: Dạy học trên (26/10/2020- 14 bài 2 và nghệ thuật của Chuyện cổ tích về loài người (Xuân lớp. 31/10/2020) 15 các văn bản bài 2: Quỳnh), Mây và sóng (Ta-go), Bức 2
  3. Gõ cửa trái tim. tranh của em gái tôi (Ta duy Anh) - Luyện tập. - Rèn kĩ năng làm bài tập đọc hiểu. - HS hiểu và trân trọng tình cảm gia đình. - Năng lực: tự chủ, tự học, năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực nghe, nói, đọc viết, đọc hiểu văn bản, cảm thụ văn học. - Phẩm chất: Tự trọng, trung thực, chăm chỉ, tự tin, có tinh thần vượt khó. Tuần 6 6 16 Ôn tập tiếng Việt - Kiến thức về biện - Khắc sâu kiến thức về: biện pháp so Dạy học trên (02/11/2020- 17 bài 2 pháp so sánh, nhân sánh, nhân hóa, điệp ngữ, ẩn du, dấu lớp. 07/11/2020) 18 hóa, điệp ngữ, ẩn ngoặc kép. du, dấu ngoặc kép. - Vận dụng các đơn vị kiến thức vào - Luyện tập. làm bài tập vụ thể. - Chủ động ôn tập kiến thức. - Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. - Năng lực: tự chủ, tự học, năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực nghe, nói, đọc viết. - Phẩm chất: Tự trọng, trung thực, chăm chỉ, tự tin, có tinh thần vượt khó. Tuần 7 7 19 Ôn tập phần văn - Giá trị nội dung - Khắc sâu kiến thức về các văn bản: Dạy học trên (09/11/2020- 20 bài 3 và nghệ thuật của Cô bé bán diêm (An-đéc-xen), Gió lớp. 14/11/2020) 21 các văn bản bài 3: lạnh đầu mùa (Thạch Lam), Con chào Yêu chương và mào (Mai Văn Phấn). 3
  4. chia sẻ - Rèn kĩ năng làm bài tập đọc hiểu. - Luyện tập. - HS hiểu và trân trọng tình yêu thương và sự sẻ chia trong cuôc sống. - Năng lực: tự chủ, tự học, năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực nghe, nói, đọc viết, đọc hiểu văn bản, cảm thụ văn học. - Phẩm chất: Tự trọng, trung thực, chăm chỉ, tự tin, có tinh thần vượt khó. Tuần 8 8 22 Ôn tập tiếng Việt - Kiến thức về mở - Khắc sâu kiến thức về: Mở rộng Dạy học trên (16/11/2020- 23 bài 3 rộng thành phần thành phần câu, cụm danh từ, cụm lớp. 21/11/2020) 24 câu, cụm danh từ, động từ, cụm tính từ. cụm động từ, cụm - Vận dụng các đơn vị kiến thức vào tính từ. làm bài tập. - Luyện tập. - Chủ động ôn tập kiến thức. - Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. - Năng lực: tự chủ, tự học, năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực nghe, nói, đọc viết. - Phẩm chất: Tự trọng, trung thực, chăm chỉ, tự tin, có tinh thần vượt khó. Tuần 9 9 25 Ôn tập và rèn kĩ - Kiến thức về yêu - Khắc sâu kiến thức về: yêu cầu và Dạy học trên (23/11/2020- 26 nắng viết: Kể lại cầu và cách làm cách làm bài kể lại một trải nghiệm lớp. 28/11/2020) 27 một trải nghiệm bài kể lại một trải của em. của em nghiệm của em. - Vận dụng kiến thức vào làm bài văn - Luyện tập. kể lại một trải ghiệm của em. 4
  5. - Chủ động ôn tập kiến thức. - Năng lực: tự chủ, tự học, năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực nghe, nói, đọc viết, năng lực tạo lập văn bản. - Phẩm chất: Tự trọng, trung thực, chăm chỉ, tự tin, có tinh thần vượt khó. Tuần 10 10 28 Ôn tập phần văn - Giá trị nội dung - Khắc sâu kiến thức về các văn bản: Dạy học trên (30/11/2020- 29 bài 4 và nghệ thuật của Chùm ca dao về quê hương, đất nước, lớp. 05/12/2020) 30 các văn bản bài 4: Chuyện cổ nước mình (Lâm Thị Mỹ Quê hương yêu Dạ), Cây tre Việt Nam (Thép Mới). dấu. - Rèn kĩ năng làm bài tập đọc hiểu. - Luyện tập. - HS thêm êu quý, tự hào về quê hương, đất nước. - Năng lực: tự chủ, tự học, năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực nghe, nói, đọc viết, đọc hiểu văn bản, cảm thụ văn học. - Phẩm chất: Tự trọng, trung thực, chăm chỉ, tự tin, có tinh thần vượt khó. Tuần 11 11 31 Ôn tập tiếng Việt - Kiến thức về từ - Khắc sâu kiến thức về: từ đa nghĩa, Dạy học trên (07/12/2020- 32 bài 4 đa nghĩa, từ đồng từ đồng âm, biện pháp hoán dụ, thành lớp. 12/12/2020) 33 âm, biện pháp hoán ngữ. dụ, thành ngữ. - Vận dụng các đơn vị kiến thức vào - Luyện tập. làm bài tập. - Chủ động ôn tập kiến thức. - Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của 5
  6. tiếng Việt. - Năng lực: tự chủ, tự học, năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực nghe, nói, đọc viết. - Phẩm chất: Tự trọng, trung thực, chăm chỉ, tự tin, có tinh thần vượt khó. Tuần 12 12 34 Ôn tập và rèn kĩ - Cấu trúc của một - Khắc sâu kiến thức về: yêu cầu và Dạy học trên (14/12/2020- 35 năng viết: Viết đề thi học kì và các cách làm đoạn văn thể hiện cảm xúc lớp. 19/12/2020) 36 đoạn văn thể kiến thức liên về một bài thơ lục bát. hiện cảm xúc về quan. - Rèn kĩ nắng viết đoạn văn thể hiện một bài thơ lục - Luyện tập. cảm xúc về một bài thơ lục bát. bát. - Chủ động ôn tập kiến thức. - Năng lực: tự chủ, tự học, năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực nghe, nói, đọc viết, năng lực tạo lập văn bản. - Phẩm chất: Tự trọng, trung thực, chăm chỉ, tự tin, có tinh thần vượt khó. Tuần 12 13 37 Ôn tập phần văn - Giá trị nội dung - Khắc sâu kiến thức về các văn bản: Dạy học trên (14/12/2020- 38 bài 5. Giới thiệu và nghệ thuật của Cô Tô (Nguyễn Tuân), Cửu Long lớp. 19/12/2020) 39 về đề thi học kì các văn bản bài 5: giang ta ơi (Nguyên Hồng). và một số đề thi Những nẻo đường - Rèn kĩ năng làm bài tập đọc hiểu. học kì các năm. xứa sở. - Giới thiệu về kết cấu của một đề thi - Cấu trúc của một học kì và chữa một số đề thi học kì đề thi học kì và các các năm. kiến thức liên - Biết cách làm bài kiểm tra cuối kì. quan. - Chủ động ôn luyện. 6
  7. - Luyện tập. - Năng lực: tự chủ, tự học, năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực nghe, nói, đọc viết, cảm thụ văn học. - Phẩm chất: Tự trọng, trung thực, chăm chỉ, tự tin, có tinh thần vượt khó. Bảo Yên, ngày tháng 9 năm 2021 BGH DUYỆT KẾ HOẠCH NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH Nguyễn Thị Ni Na 7