Bài giảng Ngữ văn 6 (Chân trời sáng tạo) - Bài 3: Vẻ đẹp quê hương - Trò chơi: Ai nhanh ai đúng

ppt 22 trang thuynga 26/08/2022 21662
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Ngữ văn 6 (Chân trời sáng tạo) - Bài 3: Vẻ đẹp quê hương - Trò chơi: Ai nhanh ai đúng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_ngu_van_6_chan_troi_sang_tao_bai_3_ve_dep_que_huon.ppt

Nội dung text: Bài giảng Ngữ văn 6 (Chân trời sáng tạo) - Bài 3: Vẻ đẹp quê hương - Trò chơi: Ai nhanh ai đúng

 1. 1) Cặp câu thơ lục bát mỗi dòng có mấy tiếng? a. 1 dòng 6 tiếng , 1 dòng 8 tiếng luân phiên. b. 1 dòng 5 tiếng , 1 dòng 7 tiếng luân phiên. c. 1 dòng 4 tiếng , 1 dòng 6 tiếng luân phiên. d. 1 dòng 6 tiếng , 1 dòng 7 tiếng luân phiên.
 2. 2) Tiếng bằng là tiếng : a. Có thanh sắc, hỏi, ngã ,nặng, kí hiệu là B . b. Có thanh sắc, hỏi, ngã ,nặng, kí hiệu là T . c. Có thanh huyền và thanh ngang( không dấu ), kí hiệu B . d. Có thanh huyền và thanh ngang( không dấu ), kí hiệu T .
 3. 3) Tiếng trắc là tiếng : a. Có thanh sắc, hỏi, ngã ,nặng, kí hiệu là B . b.Có thanh sắc, hỏi, ngã ,nặng, kí hiệu là T . c. Có thanh huyền và thanh ngang( không dấu ), kí hiệu B . d. Có thanh huyền và thanh ngang( không dấu ), kí hiệu T .
 4. 4)Ý kiến nào sau đây đúng với thể thơ lục bát : a.Tiếng thứ 6 của câu 6 hiệp vần với tiếng thứ 6 câu 8. b.Tiếng thứ 8 của câu 8 hiệp vần với tiếng thứ 6 câu tiếp theo. c.Cả hai
 5. 5) Luật bằng, trắc trong thơ lục bát là: a. Các tiếng lẻ: 1, 3, 5, 7 tự do, các tiếng chẵn 2, 4, 6, 8 theo luật ( B, T, B, B). b. Các tiếng lẻ: 1, 3, 5, 7 tự do, các tiếng chẵn 2, 4, 6, 8 theo luật ( B, T, B, T). c. Các tiếng lẻ: 1, 3, 5, 7 tự do, các tiếng chẵn 2, 4, 6, 8 theo luật ( T, T, B, B). d. Các tiếng lẻ: 1, 3, 5, 7 tự do, các tiếng chẵn 2, 4, 6, 8 theo luật ( B, B, T,T).
 6. 6) Cách ngắt nhịp phổ biến trong thơ lục bát là: a.Chủ yếu là nhịp chẵn: nhịp 2/2/2, 2/4, 4/2, 2/2/2/2, 4/4, 2/4/2 b. Chủ yếu là nhip lẻ : nhịp 3/3, 3/1/2/2 c.Cả hai đáp án trên đều đúng . d.Cả hai đáp án trên đều sai.
 7. Em có cảm nhận như thế nàoCụm về những từ “vẻ cảnhđẹp quê đẹp của quêhương” hương? khiến em nghĩ đến điều gì?
 8. PHỐ HÀNG TRE
 9. PHỐ HÀNG MẮM
 10. PHỐ HÀNG THAN
 11. CỐM BÁNH TRƯNG TRANH KHÚC
 12. GỐM BÁT TRÀNG LỤA HÀ ĐÔNG
 13. SÔNG BẠCH ĐẰNG
 14. NÚI LAM SƠN
 15. LÊ LỢI
 16. HÒN VỌNG PHU ĐẦM THỊ NẠI