Bài giảng Ngữ văn 6 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 6: Chuyện kể về những người anh hùng - Phần: Nói và nghe

ppt 8 trang thuynga 26/08/2022 8460
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Ngữ văn 6 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 6: Chuyện kể về những người anh hùng - Phần: Nói và nghe", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ngu_van_6_sach_ket_noi_tri_thuc_bai_6_chuyen_ke_ve.ppt

Nội dung text: Bài giảng Ngữ văn 6 (Sách Kết nối tri thức) - Bài 6: Chuyện kể về những người anh hùng - Phần: Nói và nghe

  1. Video Con rồng cháu tiên[Kể chuyện] Con rồng cháu tiên.mp4
  2. PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ Nhóm: . Mức độ Tiêu chí Chưa đạt Đạt Tốt 1. Chọn được Chưa biết lựa chọn truyền Có truyền thuyết để kể Câu chuyện hay và ấn câu chuyện thuyết. nhưng chưa hay. tượng. hay, có ý nghĩa 2. Nội dung ND sơ sài, chưa có đủ chi Nội dung câu chuyện đầy Nội dung câu chuyện đầy câu chuyện tiết để người nghe hiểu câu đủ các chi tiết quan trọng. đủ các chi tiết quan trọng phong phú, hấp chuyện. và có sự chuyển ý giữa dẫn các sự việc. 3. Nói to, rõ Nói nhỏ, khó nghe; nói lắp, Nói to nhưng đôi chỗ lặp Giọng kể thay đổi linh ràng, truyền ngập ngừng lại hoặc ngập ngừng một hoạt, có lúc trang nghiêm, cảm. vài câu. có lúc truyền cảm, hào sảng, trầm lắng 4. Sử dụng yếu Điệu bộ thiếu tự tin, mắt Điệu bộ tự tin, mắt nhìn Điệu bộ rất tự tin, mắt tố phi ngôn ngữ chưa nhìn vào người nghe; vào người nghe; nét mặt nhìn vào người nghe; nét phù hợp. nét mặt chưa biểu cảm biểu cảm phù hợp với nội mặt sinh động. hoặc biểu cảm không phù dung câu chuyện. hợp. 5. Mở đầu và Không chào hỏi/ và không Có chào hỏi/ và có lời kết Chào hỏi/ và kết thúc bài kết thúc hợp lí có lời kết thúc bài nói. thúc bài nói. nói một cách hấp dẫn.
  3. TRƯỚC KHI NÓI 1. Chuẩn bị nội dung - Xác định mục đích nói và người nghe. 2. Tập luyện - Tập nói một mình. - Luyện nói theo nhóm đôi.
  4. LUYỆN TẬP Bài tập 1: Thảo luận về các đặc điểm của truyền thuyết và hoàn thiện bảng theo mẫu sau: STT Các yếu tố Đặc điểm 1 Chủ đề 2 Nhân vật 3 Cốt truyện 4 Lời kể 5 Yếu tố kì ảo
  5. LUYỆN TẬP Bài tập 2: Viết đoạn văn tưởng tượng cách kết thúc khác của truyền thuyết Thánh Gióng và kể lại trước lớp. Trong đó có sử dụng dấu chấm phẩy và nêu tác dụng.