Giáo án Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề 3: Xây dựng tình bạn, tình thầy trò

docx 14 trang thanhhuong 12/10/2022 36751
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề 3: Xây dựng tình bạn, tình thầy trò", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docxgiao_an_hoat_dong_trai_nghem_huong_nghiep_6_chan_troi_sang_t.docx

Nội dung text: Giáo án Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề 3: Xây dựng tình bạn, tình thầy trò

 1. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO . TRƯỜNG THCS . GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHỆM, HƯỚNG NGHIỆP 6 LỚP: Người dạy: Thời gian: từ tuần 9 đến tuần 12 Chủ đề 3 XÂY DỰNG TÌNH BẠN, TÌNH THẦY TRÒ I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức: Nói được cách thiết lập và giữ gìn quan hệ thày trò, bạn bè và cách giải quyết vấn đề 2. Về năng lực - Thiết lập được các mối quan hệ với bạn, thầy cô và biết gìn giữ tình bạn, tình thầy trò - Xác định và giải quyết được một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ bạn bè. - Góp phần: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo 3. Về phẩm chất Nhân ái, trách nhiệm II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU 1. Giáo viên: + Sách giáo viên môn Hoạt động trải nghiệm, Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, SBT, máy chiếu + Đồ dùng dạy học (giấy nhớ các màu, giấy A0, bút dạ, băng dính .) + Các bài hát về chủ đề tình bạn, tình thầy trò 2. Học sinh: + Chuẩn bị trước các nhiệm vụ trong sách giáo khoa + Thẻ màu, bút màu, giấy A4, kéo, keo, băng dính + Sổ tay giao tiếp của lớp + Sưu tầm các câu danh ngôn III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
 2. I.MỞ ĐẦU 0. Hoạt động mở đầu: Giới thiệu chủ đề và định hướng nội dung Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS hứng thú với chủ để, thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng tình bạn, tình thầy trò; thấy được sự cần thiết thực hiện những việc làm cụ thể để xây dựng các mối quan hệ và cải thiện mối quan hệ hiện tại. Nội dung: HS nắm được các nội dung cơ bản cần thực hiện trong chủ đề Sản phẩm: + Sổ tay giao tiếp của lớp + Sưu tầm các câu danh ngôn Tổ chức thực hiện Thực hiện nội dung 1 và 2 trang 67 SGV TIẾT 1-3 II. KHÁM PHÁ – KẾT NỐI KINH NGHIỆM 1. * Hoạt động 1 : Khám phá cách thiết lập và mở rộng quan hệ bạn bè Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS ý thức được tẩm quan trọng của việc chủ động tạo dựng và mở rộng mối quan hệ bạn bè, biết lên kế hoạch cụ thề đề cải thiện và mở rộng mối quan hệ bạn bè hiện có. Nội dung: cách thiết lập và mở rộng quan hệ bạn bè Sản phẩm: biết thực hiện hành vi nói và làm để làm quen với bạn mới; NV 1 SBT trang 30 Tổ chức thực hiện Thực hiện hoạt động 1 và 2 của HĐ 1 trang 67 và 68 SGV
 3. 2. * Hoạt động 2: Tìm hiểu các cách thiết lập mối quan hệ với thẩy cô Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS xác đính được thời điểm, hình thức thích hợp để giao tiếp với thầy cô, bước đầu chủ động trong việc xây dựng mối quan hệ thầy trò. Nội dung: cách thiết lập và mở rộng quan hệ với thầy cô Sản phẩm: biết thiết lập và mở rộng quan hệ với thầy cô như thế nào; NV 2 SBT trang 20 Tổ chức thực hiện
 4. Thực hiện hoạt động 1 và 2 của HĐ 2 trang 68 và 69 SGV CÁC GIỜ SINH HOẠT - Chủ điểm sinh hoạt của tháng/tuần - Nội dung sinh hoạt lớp - Rèn luyện các cách thiết lập quan hệ trong các hoạt động
 5. III. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 3. Hoạt động 3: Tim hiểu các bước giải quyết vấn đề trong mối quan hệ với bạn bè Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS bình tĩnh, bước đầu biết cách phát hiện vấn đề cá nhân gặp phải trong mối quan hệ với bạn bè và tìm cách giảỉ quyết. Nội dung: cách giải quyết vấn đề trong mối quan hệ với bạn bè Sản phẩm: nhớ được 4 bước giải quyết vấn đề; NV 3 SBT trang 21 Tổ chức thực hiện Thực hiện hoạt động 1 và 2 của HĐ 3 trang 69 và 70 SGV TIẾT 4-6 4. * Hoạt động 4 : Giữ gìn quan hệ với bạn bè, thầy cô Mục tiêu: Nội dung: cách giữ gìn quan hệ với thầy cô Sản phẩm: thực hiện cách giữ gìn quan hệ với thầy cô; NV 4 SBT trang 22 Tổ chức thực hiện Thực hiện hoạt động 1 và 2 của HĐ 4 trang 70 và 71 SGV
 6. 5. * Hoạt động 5 : Phát triển kĩ năng tạo thiện cảm trong giao tiếp Mục tiêu: Nội dung: kĩ năng tạo thiện cảm trong giao tiếp Sản phẩm: thực hiện kĩ năng lắng nghe; NV 5 SBT trang 22, 23 Tổ chức thực hiện Thực hiện hoạt động 1,2 và 3 của HĐ 5 trang 71 và 72 SGV
 7. CÁC GIỜ SINH HOẠT - Chủ điểm sinh hoạt của tháng/tuần - Nội dung sinh hoạt lớp - Rèn luyện các kĩ năng giữ gìn quan hệ và tạo thiện cảm trong giao tiếp khi tham gia các hoạt động 6.* Hoạt động 6 : Giải quyết những tình huống nảy sinh trong trường học NV6,7) Mục tiêu: Nội dung: kĩ năng giải quyết vấn đề Sản phẩm: giải quyết được các tình huống nảy sinh trong quan hệ; NV 6&7 SBT trang 23, 24 Tổ chức thực hiện TIẾT Thực hiện hoạt động 1,2 và 3 của HĐ 6 trang 73 và 74 SGV 7-9
 8. IV. VẬN DỤNG – MỞ RỘNG 7.* Hoạt động 7 : Ứng xử đúng mực với thầy cô Mục tiêu: Nội dung: kĩ năng ứng xử Sản phẩm: ứng xử đúng mực với thầy cô; NV 8 SBT trang 23, 24 Tổ chức thực hiện Thực hiện hoạt động 1,2 và 3 của HĐ 7 trang 75 và 76 SGV
 9. CÁC GIỜ SINH HOẠT - Chủ điểm sinh hoạt của tháng/tuần - Nội dung sinh hoạt lớp - Rèn luyện các các kĩ năng giải quyết vấn đề và ứng xử trong các hoạt động 8.* Hoạt động 8: Chia sẻ danh ngôn và sổ tay giao tiếp Mục tiêu: TIẾT Nội dung: kĩ năng ứng xử 10-12 Sản phẩm: sổ tay danh ngôn và giao tiếp ; NV 9,10 SBT trang 25, 26 Tổ chức thực hiện Thực hiện hoạt động 1,2 của HĐ 8 trang 77. 78 SGV
 10. V. ĐÁNH GIÁ 9.* Hoạt động 9: Cho bạn cho tôi Mục tiêu: Nội dung: đánh giá đồng đẳng Sản phẩm: kết quả đánh giá ; NV 11 SBT trang 19 Tổ chức thực hiện Thực hiện hoạt động 1 và 2 của HĐ 9 trang 78 SGV 10.* Hoạt động 10: Khảo sát cuối chủ đề (NV11) Mục tiêu:
 11. Nội dung: đánh giá cá nhân và cả lớp Sản phẩm: kết quả đánh giá; NV 11 SBT trang 18,19 Tổ chức thực hiện Thực hiện hoạt động 1 và 2 của HĐ 10 trang 78, 79 SGV DẶN DÒ - CHUẨN BỊ CHỦ ĐỀ MỚI CÁC GIỜ SINH HOẠT - Chủ điểm sinh hoạt của tháng/tuần - Nội dung sinh hoạt lớp - Rèn luyện các các kĩ năng ứng xử trong các hoạt động