Giáo án Hoạt động trải nghiệm sáng tạo 6 (Chân trời sáng tạo) - Phần Sinh hoạt lớp

docx 86 trang thanhhuong 18/10/2022 60723
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hoạt động trải nghiệm sáng tạo 6 (Chân trời sáng tạo) - Phần Sinh hoạt lớp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docxgiao_an_hoat_dong_trai_nghiem_sang_tao_6_chan_troi_sang_tao.docx

Nội dung text: Giáo án Hoạt động trải nghiệm sáng tạo 6 (Chân trời sáng tạo) - Phần Sinh hoạt lớp

 1. TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO PHẦN SINH HOẠT LỚP Ngày soạn: Ngày dạy: CHỦ ĐIỂM 1: XÂY DỰNG TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƢỜNG TUẦN 1 - SINH HOẠT LỚP I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng: - Sơ kết tuần và xây dựng kế hoạch tuần mới - Bầu ban cán sự lớp và tổ/ nhóm. - Nêu được những hành động, lời nói đã thể hiện để thiết lập quan hệ thân thiện với bạn bè, thầy cô; - Thể hiện được tình cảm yêu thương, thân thiện với bạn bè, thầy cô. 2. Năng lực: - Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề - Năng lực riêng: giải quyết các vấn đề nảy sinh trong hoạt động và trong quan hệ với người khác 3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1. Đối với GV - Nội dung liên quan buổi sinh hoạt lớp. - Kế hoạch tuần mới 2. Đối với HS: - Bản sơ kết tuần - Kế hoạch tuần mới. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn b. Nội dung: HS ổn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp. c. Sản phẩm: Thái độ của HS d. Tổ chức thực hiện:
 2. - GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Chuẩn bị a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn. b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS d. Tổ chức thực hiện: - GVCN và ban cán sự lớp theo luận về tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị: + Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của tổ, lớp. + Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt + Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề + Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm. Hoạt động 2: Sơ kết tuần a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS. d. Tổ chức thực hiện: - GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần: + Các tổ báo cáo tổng kết + Ban cán sự lớp tổng kết chung. - Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm tổng kết. Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn a. Mục tiêu: bình bầu được cán sự lớp và làm quen tạo mối quan hệ thân thiện với thầy cô, bạn bè. b. Nội dung: bầu cán sự lớp và làm quen với bạn bè, thầy cô c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề d. Tổ chức thực hiện: * Tổ chức cho HS làm quen với thầy cô, bạn bè trong lớp - GVCN giới thiệu về các thầy cô giáo bộ môn - GV tổ chức cho HS trong lớp làm quen với nhau bằng trò chơi “Tôi là ai” * Bầu cán sự lớp và tổ/nhóm: chọn ra những bạn có trách nhiệm, cẩn thận, có khả năng quản lí tốt,
 3. Hoạt động 4: Kết thức sinh hoạt a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới. d. Tổ chức thực hiện: - GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ - Nhận xét về tiết SHL - Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo. + Chúng ta mong muốn và cố gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong trường. + Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực hiện tốt trong tuần tới. + Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường để không vi phạm và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo. Ngày soạn: Ngày dạy: Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn TUẦN 2 - SINH HOẠT LỚP I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng: - Sơ kết tuần và xây dựng kế hoạch tuần mới. - Ghi nhớ được các nội quy nhà trường và nội quy lớp học; - Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện cam kết nội quy lớp học, trường học; - Nêu được những hành động, lời nói đã thể hiện để thiết lập quan hệ thân thiện với bạn bè, thầy cô; - Xác định được nhiệm vụ năm học. - Thể hiện được tình cảm yêu thương, thân thiện với bạn bè, thầy cô. 2. Năng lực: - Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề - Năng lực riêng: giải quyết các vấn đề nảy sinh trong hoạt động và trong quan hệ với người khác 3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1. Đối với GV - Nội dung liên quan buổi sinh hoạt lớp.
 4. - Nội quy lớp học - Kế hoạch tuần mới 2. Đối với HS: - Bản sơ kết tuần - Kế hoạch tuần mới. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn b. Nội dung: HS ổn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp. c. Sản phẩm: Thái độ của HS d. Tổ chức thực hiện: - GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Chuẩn bị a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn. b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS d. Tổ chức thực hiện: - GVCN và ban cán sự lớp theo luận về tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị: + Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của tổ, lớp. + Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt + Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề + Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm. Hoạt động 2: Sơ kết tuần a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS. d. Tổ chức thực hiện: - GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần: + Các tổ báo cáo tổng kết + Ban cán sự lớp tổng kết chung. - Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm tổng kết.
 5. Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn a. Mục tiêu: - Ghi nhớ được các nội quy nhà trường và nội quy lớp học; - Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện cam kết nội quy lớp học, trường học; - Nêu được những hành động, lời nói đã thể hiện để thiết lập quan hệ thân thiện với bạn bè, thầy cô; - Xác định được nhiệm vụ năm học b. Nội dung: GVCN phổ biến nội dung và HS kí cam kết; đưa ra nhiệm vụ năm học. c. Sản phẩm: HS kí cam kết thực hiện nội quy, nhiệm vụ năm học d. Tổ chức thực hiện: * GV phổ biến về nội quy nhà trường, nội quy lớp học - GV yêu cầu lớp trưởng đọc nội quy nhà trường, nội quy lớp học. * Tổ chức cho HS xây dựng cam kết thực hiện nội quy nhà trường, nội quy lớp học - GV khuyến khích HS cùng nhau xây dựng các quy định trong nội quy lớp học. - Các tổ thảo luận biện pháp thực hiện và xây dựng cam kết thực hiện nội quy nhà trường, nội quy lớp học. - Xây dựng nhiệm vụ năm học mới để cùng cố gắng phấn đấu đạt thành tích tốt. Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới. d. Tổ chức thực hiện: - GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ - Nhận xét về tiết SHL - Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo. + Chúng ta mong muốn và cố gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong trường. Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn + Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực hiện tốt trong tuần tới.
 6. + Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường để không vi phạm và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo. Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN 3 - SINH HOẠT LỚP I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng: - Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới - Cách thực hiện tốt nội quy lớp học - Nêu được việc làm tạo thiện cảm trong quan hệ bạn bè, - Xác định vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ vạn bè và nêu những cách giải quyết mâu thuẫn với bạn theo hướng tích cực, thân thiện. 2. Năng lực: - Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề - Năng lực riêng: giải quyết các vấn đề nảy sinh trong hoạt động và trong quan hệ với người khác 3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1. Đối với GV - Nội dung liên quan buổi sinh hoạt lớp. - Kế hoạch tuần mới 2. Đối với HS: - Bản sơ kết tuần Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn - Kế hoạch tuần mới. - Các biện pháp thực hiện tốt nội quy lớp học III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp b. Nội dung: HS ổn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp. c. Sản phẩm: Thái độ của HS d. Tổ chức thực hiện: - GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Chuẩn bị
 7. a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn. b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS d. Tổ chức thực hiện: - GVCN và ban cán sự lớp theo luận về tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị: + Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của tổ, lớp. + Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt + Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề + Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm. Hoạt động 2: Sơ kết tuần a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS. d. Tổ chức thực hiện: - GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần: Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn + Các tổ báo cáo tổng kết + Ban cán sự lớp tổng kết chung. - Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm tổng kết. Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề a. Mục tiêu: - Chia sẻ được cách tạo thiện cảm trong quan hệ bạn bè - Đưa ra cách thực hiện tốt nội quy lớp học. b. Nội dung: các tổ nhóm tổ chức xây dựng nội quy lớp học và cách thực hiện nội quy đó. c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề d. Tổ chức thực hiện: * Tổ chức cho HS xây dựng quy tắc ứng xử để tạo môi trường lớp học an toàn, thân thiện, tạo thiện cảm trong quan hệ bạn bè - Yêu cầu HS làm việc theo tổ để thảo luận, thực hiện nhiệm vụ: Xác định những quy tắc ứng xử để tạo môi trường lớp học an toàn, thân thiện, tạo thiện cảm trong quan hệ bạn bè.
 8. - Khuyến khích các tổ thể hiện kết quả thảo luận của tổ mình dưới các hình thức khác nhau như bảng quy tắc, sơ đồ tư duy hoặc tranh, áp phích, - GV yêu cầu lớp trưởng tổng hợp các nội dung mà các tổ nêu ra. - Cùng HS bổ sung, điều chỉnh thành quy tắc ứng xử chung của lớp. * HS chia sẻ kết quả thực hiện hoạt động vận dụng sau giờ học - GV khích lệ HS chia sẻ với lớp về: + Những cách giải quyết mâu thuẫn với bạn theo hướng tích cực, thiện chí đã thực hiện được để tạo thiện cảm trong mối quan hệ bạn bè. + Những cách thực hiện nội quy lớp học của HS? - GV nhận xét chung cách thực hiện tốt nội quy lớp học mà lớp đề ra. Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới. d. Tổ chức thực hiện: - GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ - Nhận xét về tiết SHL - Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo. + Chúng ta mong muốn và cố gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong trường. + Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực hiện tốt trong tuần tới. + Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường để không vi phạm và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo. Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN 4 - SINH HOẠT LỚP I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng: - Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới - Chia sẻ cảm nhận khi học môi trường mới, biết giữ gìn tình bạn, tình thầy trò 2. Năng lực: - Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề
 9. - Năng lực riêng: giải quyết các vấn đề nảy sinh trong hoạt động và trong quan hệ với người khác Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn 3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1. Đối với GV - Nội dung liên quan buổi sinh hoạt lớp. - Kế hoạch tuần mới 2. Đối với HS: - Bản sơ kết tuần - Kế hoạch tuần mới. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp b. Nội dung: HS ổn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp. c. Sản phẩm: Thái độ của HS d. Tổ chức thực hiện: - GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Chuẩn bị a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn. b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS d. Tổ chức thực hiện: - GVCN và ban cán sự lớp theo luận về tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị: + Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của tổ, lớp. + Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt + Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề + Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm. Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn Hoạt động 2: Sơ kết tuần
 10. a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS. d. Tổ chức thực hiện: - GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần: + Các tổ báo cáo tổng kết + Ban cán sự lớp tổng kết chung. - Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm tổng kết. Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề a. Mục tiêu: cảm nhận khi học môi trường mới và biết giữ gìn tình bạn, tình thầy trò. b. Nội dung: c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề d. Tổ chức thực hiện: * GV tổ chức cho HS chia sẻ cảm nhận khi học trong môi trường học tập mới: - Những điều cảm thấy vui vẻ - Những khó khăn còn gặp phải trong môi trường học tập mới. * HS chia sẻ cảm nhận. GV tổng kết và đưa ra biện pháp giải quyết * Cả lớp cùng hát bài: Cho bạn cho tôi sáng tác Lam Trường. Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới. d. Tổ chức thực hiện: - GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn - Nhận xét về tiết SHL - Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo. + Chúng ta mong muốn và cố gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong trường. + Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực hiện tốt trong tuần tới. + Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường để không vi phạm và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
 11. Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn Ngày soạn: Ngày dạy: CHỦ ĐIỂM 2: CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI TUẦN 5 - SINH HOẠT LỚP I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng: - Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới - Trao đổi kinh nghiệm học tập cùng bàn và giúp bạn cùng tiến. 2. Năng lực: - Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề - Năng lực riêng: + Thực hiện kế hoạch cá nhân và linh hoạt điều chỉnh khi cần để đạt mục tiêu + Biết khích lệ động viên người khác cùng nhau hoàn thành. 3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1. Đối với GV - Nội dung liên quan buổi sinh hoạt lớp. - Kế hoạch tuần mới 2. Đối với HS: - Bản sơ kết tuần - Kế hoạch tuần mới. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn b. Nội dung: HS ổn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp. c. Sản phẩm: Thái độ của HS d. Tổ chức thực hiện: - GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Chuẩn bị a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn. b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị
 12. c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS d. Tổ chức thực hiện: - GVCN và ban cán sự lớp theo luận về tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị: + Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của tổ, lớp. + Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt + Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề + Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm. Hoạt động 2: Sơ kết tuần a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS. d. Tổ chức thực hiện: - GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần: + Các tổ báo cáo tổng kết + Ban cán sự lớp tổng kết chung. - Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm tổng kết. Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn a. Mục tiêu: chia sẻ kinh nghiệm học tập và giúp bạn cùng tiến. b. Nội dung: các nhóm chia sẻ và giúp bạn cùng tiến c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề d. Tổ chức thực hiện: * GV yêu cầu HS trao đổi theo tổ về các kinh nghiệm, phương pháp học tập với bạn bè theo hình thức sơ đồ tư duy và lấy ví dụ áp dụng các phương pháp đó. - HS chia sẻ. - Giúp bạn trong lớp cùng tiến. GV phân công các bạn học khá giỏi giúp đỡ các bạn còn tiếp thu chậm để bạn tiến bộ. Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới. d. Tổ chức thực hiện: - GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ
 13. - Nhận xét về tiết SHL - Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo. + Chúng ta mong muốn và cố gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong trường. + Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực hiện tốt trong tuần tới. + Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường để không vi phạm và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo. Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN 6 - SINH HOẠT LỚP I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng: - Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới - Kể được những việc làm đáng tự hào về bản thân - Rèn luyện cách nói chuyện vui vẻ với bạn bè. 2. Năng lực: - Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề - Năng lực riêng: + Thực hiện kế hoạch cá nhân và linh hoạt điều chỉnh khi cần để đạt mục tiêu + Biết khích lệ động viên người khác cùng nhau hoàn thành. 3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1. Đối với GV - Nội dung liên quan buổi sinh hoạt lớp. - Kế hoạch tuần mới 2. Đối với HS: - Bản sơ kết tuần - Kế hoạch tuần mới. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp b. Nội dung: HS ổn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.
 14. Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn c. Sản phẩm: Thái độ của HS d. Tổ chức thực hiện: - GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Chuẩn bị a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn. b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS d. Tổ chức thực hiện: - GVCN và ban cán sự lớp theo luận về tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị: + Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của tổ, lớp. + Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt + Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề + Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm. Hoạt động 2: Sơ kết tuần a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS. d. Tổ chức thực hiện: - GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần: + Các tổ báo cáo tổng kết + Ban cán sự lớp tổng kết chung. - Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm tổng kết. Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn a. Mục tiêu: kể được những việc làm đáng tự hào và biết nói chyện vui vẻ với bạn bè b. Nội dung: HS chia sẻ những việc làm cụ thể. c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề d. Tổ chức thực hiện:
 15. - GV yêu cầu HS kể những việc làm đáng tự hào của bản thân mình đã thực hiện. - HS kể tên, GV và HS khác tuyen dương, khích lệ. - Chia sẻ cách nói chuyện vui vẻ, hài hước, hào đồng với bạn bè trong lớp. - Qua đó, em học được những gì từ việc các bạn chia sẻ? - GV tổng kết và chốt lại. Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới. d. Tổ chức thực hiện: - GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ - Nhận xét về tiết SHL - Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo. + Chúng ta mong muốn và cố gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong trường. + Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực hiện tốt trong tuần tới. + Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường để không vi phạm và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo. Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN 7 - SINH HOẠT LỚP I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng: - Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới - Thể hiện tình cảm với người phụ nữ em yêu thương - Biết quan tâm, thể hiện tình cảm với cô giáo và các bạn nữ. 2. Năng lực: - Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề - Năng lực riêng: + Thực hiện kế hoạch cá nhân và linh hoạt điều chỉnh khi cần để đạt mục tiêu + Biết khích lệ động viên người khác cùng nhau hoàn thành. 3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 16. 1. Đối với GV - Nội dung liên quan buổi sinh hoạt lớp. - Kế hoạch tuần mới 2. Đối với HS: - Bản sơ kết tuần - Kế hoạch tuần mới. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp b. Nội dung: HS ổn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp. Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn c. Sản phẩm: Thái độ của HS d. Tổ chức thực hiện: - GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Chuẩn bị a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn. b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS d. Tổ chức thực hiện: - GVCN và ban cán sự lớp theo luận về tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị: + Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của tổ, lớp. + Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt + Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề + Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm. Hoạt động 2: Sơ kết tuần a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS. d. Tổ chức thực hiện: - GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần: + Các tổ báo cáo tổng kết + Ban cán sự lớp tổng kết chung.
 17. - Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm tổng kết. Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề a. Mục tiêu: Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn - Nêu được những hành động, lời nói đã thực hiện để động viên, chăm sóc người phụ nữ mà em yêu thương; - Chủ động, tự giác động viên, chăm sóc người phụ nữ mà em yêu thương. b. Nội dung: GV tổ chức cho HS chia sẻ trong lớp. c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề d. Tổ chức thực hiện: - GV tổ chức cho HS làm việc theo tổ để chia sẻ: + Những điều em học hỏi được sau khi tham gia triển lãm tranh, ảnh về chủ đề “Người phụ nữ yêu thương”. + Những hành động, lời nói em đã thực hiện để động viên, chăm sóc mẹ, bà trong gia đình. + Cảm xúc của em và mọi người trong gia đình khi thực hiện và nhận được sự động viên, chăm sóc. - Đại diện các tổ trình bày kết quả thảo luận của tổ mình. GV lưu ý HS chỉ nêu những điều khác với các điều tổ trước đã trình bày. - Lớp trưởng tổng hợp các nội dung mà các tổ nêu ra. - GV cùng HS bổ sung, điều chỉnh thành hành động, lời nói chuẩn mực của HS đối với những người phụ nữ trong gia đình và các bạn nữ trong lớp. - Tổ chức cho HS hát về mẹ, về người phụ nữ giữa các tổ trong lớp. - Nhận xét chung. Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới. d. Tổ chức thực hiện: - GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ - Nhận xét về tiết SHL Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn - Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.
 18. + Chúng ta mong muốn và cố gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong trường. + Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực hiện tốt trong tuần tới. + Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường để không vi phạm và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo. Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn Ngày soạn: Ngày dạy: TUẦN 8 - SINH HOẠT LỚP I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng: - Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới - Thể hiện được thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở gia đình cũng như ở trường - Biết được những quy định an toàn trong trường học. 2. Năng lực: - Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề - Năng lực riêng: + Thực hiện kế hoạch cá nhân và linh hoạt điều chỉnh khi cần để đạt mục tiêu + Biết khích lệ động viên người khác cùng nhau hoàn thành. 3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1. Đối với GV - Nội dung liên quan buổi sinh hoạt lớp. - Kế hoạch tuần mới 2. Đối với HS: - Bản sơ kết tuần - Kế hoạch tuần mới. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn
 19. b. Nội dung: HS ổn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp. c. Sản phẩm: Thái độ của HS d. Tổ chức thực hiện: - GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Chuẩn bị a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn. b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS d. Tổ chức thực hiện: - GVCN và ban cán sự lớp theo luận về tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị: + Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của tổ, lớp. + Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt + Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề + Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm. Hoạt động 2: Sơ kết tuần a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS. d. Tổ chức thực hiện: - GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần: + Các tổ báo cáo tổng kết + Ban cán sự lớp tổng kết chung. - Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm tổng kết. Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn a. Mục tiêu: -Trình bày được những việc đã làm để sắp xếp góc học tập gọn gàng, ngăn nắp. - Thiết kế góc học tập gọn gàng, ngăn nắp của mình. - Biết nội quy an toàn trong trường học. b. Nội dung: GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp. c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề d. Tổ chức thực hiện:
 20. GV tổ chức cho HS chia sẻ về: - Những việc em đã làm và cảm nhận của em khi sắp xếp góc học tập gọn gàng, ngăn nắp. - GV yêu cầu HS thiết kế góc học tập gọn gàng, ngăn nắp của mình ở nhà. - Thảo luận về những nội quy an toàn trong trường học và cùng nhau thực hiện để đảm bảo an toàn cho bản thân khi ở trường. Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới. d. Tổ chức thực hiện: - GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ - Nhận xét về tiết SHL - Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo. + Chúng ta mong muốn và cố gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong trường. + Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực hiện tốt trong tuần tới. + Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường để không vi phạm và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo. Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tailieugiaovien.edu.vn Ngày soạn: Ngày dạy: CHỦ ĐIỂM 3: TÔN SƢ TRỌNG ĐẠO TUẦN 9 - SINH HOẠT LỚP I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng: - Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới - Biết được các phương pháp tự học hiệu quả - Thi đua học tốt. 2. Năng lực: - Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề - Năng lực riêng: