Phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Lớp 6 (Chân trời sáng tạo)

docx 8 trang thanhhuong 17/10/2022 31951
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Lớp 6 (Chân trời sáng tạo)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxphan_phoi_chuong_trinh_hoat_dong_trai_nghiem_huong_nghiep_lo.docx

Nội dung text: Phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Lớp 6 (Chân trời sáng tạo)

  1. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP LỚP 6 Cả năm: 35 tuần x 3 tiết = 105 tiết; Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/tuần = 54 tiết; Học kì II: 17 tuần x 3 tiết/tuần = 51 tiết HỌC KÌ 1 TUẦN SINH HOẠT DÝỚI CỜ HOẠT ÐỘNG GD THEO CHỦ ÐỀ SINH HOẠT LỚP Chủ ðiểm 1: Xây dựng Chủ ðề 1: Khám phá lứa tuổi và môi Chủ ðiểm 1: Xây dựng truyền truyền thống nhà trýờng. trýờng học tập mới. thống nhà trýờng. Tìm hiểu ngôi trýờng mới NV1: Khám phá trýờng THCS của em Làm quen với thầy cô, bạn bè. Tuần 1 của em NV2: Tìm hiểu bản thân Tổ chức lớp học ( bầu ban cán sự lớp và tổ/nhóm). NV3: Ðiều chỉnh thái ðộ, cảm xúc của bản Tìm hiểu truyền thống nhà thân Xây dựng nội qui lớp học. Tuần 2 trýờng NV4: Rèn luyện ðể tự tin býớc vào tuổi Tìm hiểu nhiệm vụ chính của nãm mới lớn học. NV5: Rèn luyện sự tập trung trong học tập NV6: Dành thời gian cho sở thích của em Chia sẻ cách tạo thiện cảm trong Tham gia xây dựng vãn NV7: Rèn luyện ðể thích ứng với sự thay quan hệ bạn bè Tuần 3 hóa trýờng học ðổi Thảo luận cách thực hiện tốt nội NV8: Giúp bạn hòa ðồng với môi trýờng qui lớp học học tập mới. Hát những bài hát truyền NV9: Tự tin vào bản thân Chia sẻ cảm nhận của em khi học Tuần 4 thống về nhà trýờng NV10: Thể hiện hình ảnh của bản thân trong môi trýờng học tập mới. NV11: Ðánh giá Cùng hát về tình bạn. Chủ ðiểm 2: Chãm ngoan Chủ ðề 2: Chãm sóc cuộc sống cá nhân Chủ ðiểm 2: Chãm ngoan, học
  2. TUẦN SINH HOẠT DÝỚI CỜ HOẠT ÐỘNG GD THEO CHỦ ÐỀ SINH HOẠT LỚP học giỏi. giỏi. NV1: Chãm sóc sức khỏe qua việc thực hiện chế ðộ sinh hoạt hàng ngày Tìm hiểu phýõng pháp học Trao ðổi kinh nghiệm học tập với Tuần 5 NV2: Tìm hiểu tý thế ði, ðứng, ngồi ðúng ở trung học cõ sở. các bạn trong tổ/nhóm. NV3: Sắp xếp không gian học tập, sinh hoạt NV4: Kiểm soát nóng giận Kể những việc làm ðáng tự hào NV5: Tạo niềm vui và sự thý giãn của bản thân. Tuần 6 Lan tỏa giá trị yêu thýõng NV6: Kiểm soát lo lắng Rèn luyện cách giao tiếp vui vẻ NV7: Suy nghĩ tích cực ðể kiểm soát cảm xúc. với bạn bè. NV8: Sáng tạo chiếc lọ thần kì NV9: Chiến thắng bản thân Chào mừng ngày Phụ nữ Chia sẻ về ngýời phụ nữ mà em Tuần 7 NV10: Xử lí tình huống kiểm soát nóng Việt Nam. yêu thýõng. giận và lo lắng NV11: Tự ðánh giá Thực hành phòng chống tai nạn Tuần 8 An toàn trong trýờng học KIỂM TRA GIỮA KÌ I thýõng tích trong trýờng học, Chủ ðiểm 3: Tôn sý trọng Chủ ðề 3: Xây dựng tình bạn, tình thầy Chủ ðiểm 3: Tôn sý trọng ðạo. ðạo trò.
  3. TUẦN SINH HOẠT DÝỚI CỜ HOẠT ÐỘNG GD THEO CHỦ ÐỀ SINH HOẠT LỚP NV1: Khám phá cách thiết lập và mở rộng quan hệ bạn bè Thi ðua “Dạy tốt, học tốt” Tuần 9 NV2: Tìm hiểu các cách thiết lập mối quan Thảo luận về PP tự học hiệu quả. hệ với thầy cô NV3: Tìm hiểu các býớc giải quyết vấn ðề trong mối quan hệ với bạn bè NV4: Giữ gìn mối quan hệ với bạn bè, thầy Trò chuyện với GVCN. Kể về cô Tuần 10 Tôn vinh nghề dạy học NV5: Phát triển kĩ nãng tạo thiện cảm thầy cô giáo cũ. trong giao tiếp NV6: Xác ðịnh một số vấn ðề thýờng xảy ra trong mối quan hệ của em ở trýờng Tri ân thầy cô Kỉ niệm ngày Nhà giáo Tuần 11 NV7: Giải quyết vấn ðề nảy sinh trong mối Trao ðổi về kết quả thực hiện Việt Nam quan hệ bạn bè phong trào” Dạy tốt, học tốt”. NV8: Ứng xử ðúng mực với thầy cô NV9: Sýu tầm danh ngôn về tình bạn, tình Kể về tấm gýõng học tốt của bạn. Tổng kết phong trào “Dạy Tuần 12 thầy trò Chia sẻ kết quả rèn luyện của bản tốt, học tốt”. NV10: Xây dựng sổ tay giao tiếp của lớp NV11: Tự ðánh giá thân trong tháng thi ðua. Chủ ðiểm 4: Uống nýớc Chủ ðiểm 4: Uống nýớc nhớ nhớ nguồn Chủ ðề 4: Nuôi dýỡng quan hệ gia ðình. nguồn.
  4. TUẦN SINH HOẠT DÝỚI CỜ HOẠT ÐỘNG GD THEO CHỦ ÐỀ SINH HOẠT LỚP NV1: Giới thiệu gia ðình em NV2: Tìm hiểu cách nuôi dýỡng các mối Giáo dục truyền thống gia Yêu gia ðình của em Tuần 13 quan hệ trong gia ðình ðình NV3: Thực hiện những việc làm chãm sóc gia ðình thýờng xuyên NV4: Chia sẻ khó khãn cùng bố mẹ, ngýời thân Tìm hiểu về cuộc sống của các NV5: Quan tâm ðến sở thích của ngýời chú bộ ðội nõi biên giới và hải Tuần 14 Bảo vệ chủ quyền biên giới biển ðảo thân ðảo. NV6: Xác ðịnh vấn ðề nảy sinh trong quan hệ gia ðình và cách giải quyết. Giữ gìn truyền thống vãn NV7: Tạo bầu không khí gia ðình vui vẻ Xây dựng gia ðình vãn hóa. Tuần 15 hóa ðịa phýõng NV8: Vẽ gia ðình mõ ýớc của em NV9: Tự ðánh giá Tự hào truyền thống Quân Chia sẻ những việc làm của e thể Tuần 16 ðội nhân dân Việt Nam hiện tình quân dân, tình yêu quê KIỂM TRA HỌC KÌ I hýõng dất nýớc. Chủ ðiểm 5: Chào xuân Chủ ðề 5: Kiểm soát chi tiêu. Chủ ðiểm 5: Chào Xuân yêu yêu thýõng thýõng Tuần 17 Vui xuân ấm no NV1: Xác ðịnh các khoản tiền của em Chia sẻ cách tiết kiệm trong sinh NV2: Chỉ ra những lí do xác ðịnh khoản hoạt gia ðình. chi ýu tiên của em Giói thiệu các hoàn cảnh khó
  5. TUẦN SINH HOẠT DÝỚI CỜ HOẠT ÐỘNG GD THEO CHỦ ÐỀ SINH HOẠT LỚP NV3: Xác ðịnh cái mình cần và cái mình khãn cần ðýợc sẻ chia. muốn Tuần 18 Tìm hiểu trang phục ngày NV4: Xác ðịnh khoản chi ýu tiên Trang trí lớp học. Tìm hiểu về Tết. NV5: Quyết ðịnh khoản chi ýu tiên ngày Tết. Giữ gìn truyền thống ngày NV6: Tự ðánh giá Sõ kết HK I. Tết HỌC KÌ 2 SINH HOẠT DÝỚI CỜ HOẠT ÐỘNG GD THEO CHỦ ÐỀ SINH HOẠT LỚP TUẦN Chủ ðiểm 6: Mừng Chủ ðề 6: Xây dựng cộng ðồng vãn minh, Chủ ðiểm 6: Mừng Ðảng, Ðảng, Mừng xuân. thân thiện Mừng xuân. Tìm hiểu bộ qui tắc ứng xử vãn Chung tay xây dựng ý NV1: Xác ðịnh không gian công cộng hóa trong trýờng học. Rèn luyện Tuần 19 thức xã hội NV2: Tìm hiểu quy tắc ứng xử nõi công cộng các hành vi vãn hóa trong môi trýờng học ðýờng.
  6. NV3: Thực hành nói, cýời ðủ nghe nõi công cộng Vẽ tranh chủ ðề Mừng Ðảng Vãn nghệ mừng Ðảng, Tuần 20 NV4: Xếp hàng trật tự nõi công cộng mừng xuân. Trýng bày tranh mừng xuân NV5: Lựa chọn trang phục phù hợp nõi công trong lớp học. cộng NV6: Giữ gìn cảnh quan thiên nhiên Thực hiện tuần lễ Xanh- Báo cáo kết quả tuân lễ Xanh – Tuần 21 NV7: Giúp ðỡ và chia sẻ với mọi ngýời Sạch-Ðẹp. Sách – Ðẹp. NV8: Ứng xử trýớc hành vi thiếu vãn minh Vui Tết an toàn NV9: Tuyên truyền vận ðộng ngýời thân, bạn Chia sẻ kế hoạch trong những Tuần 22 bè ứng xử vãn minh nõi công cộng ngày nghỉ Tết của em NV10: Tự ðánh giá Chủ ðiểm 7: Hợp tác và Chủ ðề 7: Tìm hiểu nghề truyền thống ở Chủ ðiểm 7: Hợp tác và phát phát triển Việt Nam. triển NV1: Kể tên các làng nghề truyền thống ở Phát triển nghề truyến Tham gia hoạt ðộng “ Trao nụ Việt Nam và sản phẩm tiêu biểu Tuần 23 thống trong hội nhập quốc cýời – Nhận niềm vui”. NV2: Tìm hiểu hoạt ðộng ðặc trýng và lýu ý tê. an toàn khi làm nghề truyền thống NV3: Phỏng vấn nghệ nhân NV4: Rèn luyện những phẩm chất nãng lực Tôn vinh vẻ ðẹp ngýời Tuần 24 cuả ngýời làm nghề truyền thống Vẻ ðẹp nữ sinh. phụ nữ. NV5: Thực hiện trách nhiệm giữ gìn các làng nghề truyền thống.
  7. NV6: Sáng tạo sản phẩm Tìm hiểu và hát các bài hát có Hợp tác và phát triển NV7: Tuyên truyền quảng bá nghề truyền nội dung ðề cập về nghề nghiệp. Tuần 25 nghề truyền thống thống Chõi trò chõi phát triển kĩ nãng NV8: Tự ðánh giá hợp tác. Tìm hiểu về lịch sử Ðoàn TNCS Tuần 26 Tiến býớc lên Ðoàn Hồ Chí Minh và những tấm KIỂM TRA GIỮA KÌ gýõng ðoàn viên tiêu biểu. Chủ ðiểm 8: Phát triển Chủ ðề 8: Phòng tránh thiên tai và giảm Chủ ðiểm 8: Phát triển bền bền vững. thiểu biến ðổi khí hậu. vững. NV1: Tìm hiểu về một số thiên tai Bảo tồn cảnh quan thiên Du lịch qua màn ảnh nhỏ: danh Tuần 27 NV2: Tìm hiểu tác ðộng của biến ðôi khí hậu nhiên lam thắng cảnh quê hýõng. Bảo vệ môi trýờng và NV3: Tự bảo vệ khi có bão Tuyên truyền ko sử dụng ðồ Tuần 28 giảm thiểu biến ðổi khí NV4: Tự bảo vệ trýớc lũ lụt dùng có nguồn gốc từ ðộng vật hậu NV5: Tự bảo vệ khi sạt lở ðất quí hiếm. NV6: Phòng chống dịch bệnh sau thiên tai Hýởng ứng vãn hóa ðọc Tuần 29 NV7: Thực hiện những việc làm giảm thiểu Giới thiệu và trao ðổi sách. vì sự phát triển bền vững. biến ðổi khí hậu NV8: Tuyên truyền, vận ðộng ngýời thân, Chõi trò chõi hỏi ðáp về bảo vệ bạn bè “Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu Tuần 30 Phát triển bền vững môi trýờng. biến ðổi khí hậu”. Hát về hành tinh xanh. NV9: Tự ðánh giá
  8. Chủ ðiểm 9: Noi gýõng Chủ ðiểm 9: Noi gýõng ngýời ngýời tốt, việc tốt. Chủ đề 9: Tôn trọng ngýời lao ðộng. tốt, việc tốt. Mừng ngày Thống nhất Thảo luận về thực hiện phong NV1: Kể tên một số nghề Tuần 31 ðất nýớc 30-4 và Quốc tế trào “ Kế hoạch nhỏ”. NV2: Khám phá giá trị của nghề lao ðộng 1-5. Tham gia trò chõi “ Ðoán nghề”. NV3: Khám phá một số yếu tố ở ngýời lao Noi gýõng ðội viên, ðoàn ðộng tạo nên giá trị của nghề Kể về những ðội viên, ðoàn viên Tuần 32 viên tiêu biểu. NV4: Thể hiện thái ðộ tôn trọng ngýời lao tiêu biểu mà em biết. ðộng Kể chuyện vê tấm gýõng Kể chuyện về Bác. NV5: Trân quý nghề của bố mẹ Tuần 33 lao ðộng và học tập của Chia sẻ những việc làm tốt tạo ấn NV6: Tự ðánh giá Bác Hồ. týợng sâu sắc trong em. Tuần 34 Hát về Bác Hồ kính yêu. KIỂM TRA CUỐI KÌ Chia sẻ những kỉ niệm về lớp 6. ÐÁNH GIÁ TỔNG KẾT HOẠT ÐỘNG. TỔNG KẾT NÃM HỌC. CHÀO Tuần 35 TỔNG KẾT NÃM HỌC TẠM BIỆT LỚP 6 HÈ VUI KHỎE.