Giáo án Khoa học tự nhiên Lớp 6 - Tiết 3, Bài 12: Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống

ppt 15 trang Mẫn Nguyệt 20/07/2023 4400
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khoa học tự nhiên Lớp 6 - Tiết 3, Bài 12: Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptgiao_an_khoa_hoc_tu_nhien_lop_6_tiet_3_bai_12_te_bao_don_vi.ppt

Nội dung text: Giáo án Khoa học tự nhiên Lớp 6 - Tiết 3, Bài 12: Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống

 1. Tiết 3: Bài 12: TẾ BÀO – ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG (TIẾT 3) Mục III. CẤU TẠO CỦA TẾ BÀO ĐỘNG VẬT VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT
 2. Minh họa lát cắt ngang một số bộ phận của cây
 3. BÀI 17: TẾ BÀO (tt) Tìm hiểu các thành phần chính Quan sát hình 12.7, ❖củaCác tế thànhbào phần chính của tế hãy gọi tên các thành bào phần của từng tế bào. 3 a) Tế bào động Hình 12.7. Cấu tạo tế bào b) Tế bào thực vật vật
 4. BÀI 17: TẾ BÀO (tt) ❖Các loại tế bào Dựa vào đặc điểm của nhân, tế bào gồm 2 loại: tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực Hình 17.4. Cấu Hình 17.5. Cấu tạo tạo tế bào nhân tế bào nhân thực 4 sơ
 5. Không bào Lục lạp Thành tế bào Quan sát hình và và đọc thông tin SGK. Lập bảng so sánh sự giống và khác nhau về thành phần cấu tạo giữa tế bào động vật và tế bào thực vật
 6. Không bào Lục Thành tế lạp bào Thành Tế bào động vật Tế bào động vật phần Thành tế bào Màng tế bào Tế bào chất
 7. Không bào Lục Thành tế lạp bào Thành Tế bào động vật Tế bào động vật phần Thành tế Không có Có, giữ hình dạng tế bào bào được ổn định. Màng tế Có Có bào Tế bào Có chứa : ti thể, 1 Có chứa: ti thể, không bào lớn, chất số tế bào có không lục lạp chứa diệp lục.
 8. Màng tế bào: I. Cấu tạo tế bào bao bọc tế bào : chất,tham gia Nhân/vùng vào quá trình nhân: Là nơi trao đổi chất chứa vật chất giữa tế bào và di truyền và là môi trường. trung tâm Tế bào chất: điều khiển các gồm bào hoạt động tương và các sống của tế bào quan, là bào. nơi diễn ra phần lớn các hoạt động Trên màng tế bào có các lỗ nhỏ li trao đổi chất ti. Em hãy dự đoán xem vai trò của tế bào. của những lỗ này là gì?
 9. HS GHI BÀI I. CẤU TẠO TẾ BÀO - Cấu tạo tế bào động vật và thực vật rất phức tạp. Trong đó, có các thành phần chính: màng tế bào, tế bào chất, nhân, thành tế bào, không bào trung tâm và lục lạp.
 10. Bảng so sánh tế bào động vật và thực vật Tế bào động vật Tế bào thực vật Giống nhau Đều có 3 thành phần + Màng: kiểm soát sự di chuyển các chất ra vào tế bào. + Chất tế bào: chứa nhiều bào quan, là nơi diễn ra hoạt động sống của TB. + Nhân: có màng nhân (hoàn chỉnh) bao bọc bảo vệ vật chất di truyền. Khác nhau Không có thành tế bào Có thành tế bào →tế bào có hình dạng xác định Chất tế bào Chất tế bào + Không có lục lạp + Có lục lạp → khả + Không bào nhỏ năng quang hợp của TBTV + Không bào lớn hơn nhiều.
 11. Thành phần nào của tế bào làm cho cây có màu xanh? Lục lạp trong chất tế bào có chứa diệp lục làm cho hầu hết cây có màu xanh và góp phần vào quá trình quang hợp.
 12. II.Nhận biết lục lạp • - Lục lạp mang sắc tố quang hợp có màu xanh lục, gọi là diệp lục. • - Diệp lục hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp nên chất hữu cơ.
 13. Một số loại mô thực vật Cấu tạo, hình dạng các tế bào của cùng một loại mô, các loại mô khác nhau như thế nào? Trong cùng một loại mô các tế bào có cấu tạo, hình dạng giống nhau. Trong các loại mô khác nhau, tế bào có cấu tạo hình dạng khác nhau.
 14. VẬN DỤNG, MỞ RỘNG Yêu cầu: Mỗi tổ xây dựng mô hình tế bào thực vật với các thành phần chủ yếu bằng các vật liệu thông thường trong đời sống như: nhựa, bìa carton, xốp, Thờiđất nặn gian nộp sản phẩm: 1 tuần. Thông tin tham khảo: qW8 lb4Fg