Bài giảng Vật lý 6 Sách Cánh diều - Chủ đề 2 - Bài 3: Các phép đo - Phiếu học tập KWL

docx 1 trang thanhhuong 10/10/2022 14461
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Vật lý 6 Sách Cánh diều - Chủ đề 2 - Bài 3: Các phép đo - Phiếu học tập KWL", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbai_giang_vat_ly_6_sach_canh_dieu_chu_de_2_bai_3_cac_phep_do.docx

Nội dung text: Bài giảng Vật lý 6 Sách Cánh diều - Chủ đề 2 - Bài 3: Các phép đo - Phiếu học tập KWL

  1. PHIẾU HỌC TẬP KWL ĐO CHIỀU DÀI, KHỐI LƯỢNG VÀ THỜI GIAN Họ và tên: .Lớp. 6 Con hãy viết ít nhất mỗi loại 2 điều con đã biết và 2 điều con muốn biết về: độ dài, khối lượng, thời gian và cách đo độ dài, cách đo khối lượng, cách đo thời gian vào bảng dưới đây. Con đã biết Con chưa biết/ con muốn được học Con đã được học