Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn môn Khoa học tự nhiên Lớp 6 (Cánh diều) - Phụ lục I - Năm học 2021-2022

docx 13 trang thanhhuong 17/10/2022 12700
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn môn Khoa học tự nhiên Lớp 6 (Cánh diều) - Phụ lục I - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docxke_hoach_day_hoc_cua_to_chuyen_mon_mon_khoa_hoc_tu_nhien_lop.docx

Nội dung text: Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn môn Khoa học tự nhiên Lớp 6 (Cánh diều) - Phụ lục I - Năm học 2021-2022

 1. Phụ lục I KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT) TRƯỜNG THCS . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ KH TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MÔN HỌC KHTN (Năm học 2021- 2022) I. Đặc điểm tình hình 1. Số lớp: ; Số học sinh: ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: Đại học: ; Trên đại học: Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 1: Tốt: ; Khá: ; Đạt: ; Chưa đạt: 3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục): STT Thiết bị dạy học Số Các bài thí nghiệm/thực hành Ghi chú lượng 1 - Kính lúp, Kính hiển vi, Tiêu bản 01 bộ Bài 2: Một số dụng cụ đo và an toàn - cốc thủy tinh, đũa thủy tinh, lọ chứa hóa trong phòng thực hành. chất, nhãn, - Bộ dụng cụ đo chiều dài, thời gian, khối lượng, nhiệt độ 2 Bộ dụng cụ đo chiều dài, thời gian, khối 04 bộ Chủ đề 2: Các phép đo lượng, nhiệt độ 3 bát sứ, cốc thủy tinh 01 bộ Bài 5: Sự đa dạng các chất 1 Theo Thông4 tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
 2. 5 nhiệt kế, cốc thủy tinh 01 bộ Bài 6: Tính chất và sự chuyển thể của chất 6 ống nghiệm, nút cao su, chậu thủy tinh, . 01 bộ Bài 7: Oxygen và không khí 7 Bát sứ, lọ thủy tinh, thìa sắt, tranh ảnh 01 bộ Bài 8: Một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng 8 Cốc thủy tinh, thìa, 01 bộ Bài 10: Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch 9 Cốc thủy tinh, thìa, giấy lọc, đèn cồn, 04 bộ Bài 11: Tách chất ra khỏi hỗn hợp 10 Phiếu phân loại thực vật, Kính hiển vi, mẫu 01 bộ Bài 21: Thực hành phân chia các nhóm vật thực vật 11 Vợt bắt sinh vật,găng tay,lọ nhựa,hộp nuôi 01 bộ Bài 25: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên sâu bọ nhiên 12 Lam kính,la men,đĩa petri, kim mũi mác, 01 bộ Bài 12:Tế bào-đơn vị cơ bản của sự giấy thấm, lọ đựng, kính hiển vi sống Bài 13:Từ tế bào đến cơ thể. 13 Tranh ảnh, Máy chiếu( TiVi) 01 bộ Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên. Bài 9: Một số lương thực, thực phẩm thông dụng Bài 14:Phân loại thế giới sống. Bài 17,18,19:Đa dạng nguyên sinh vật,đa dạng nấm,đa dạng thực vật . Bài 21:Đa dạng động vật không xương sống. Bài 23:Đa dạng động vật có xương sống Bài 24:Đa dạng sinh học Chủ đề 11: Chuyển động nhìn thấy của Mặt trời, Mặt trăng. Hệ Mặt trời và
 3. ngân hà. 4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) STT Tên phòng Số Phạm vi và nội dung sử dụng Ghi chú lượng 1 Phòng học bộ môn: 01 Thực hành/ Thí nghiệm môn học Hóa - Sinh 2 Phòng học bộ môn: Lí 01 Thực hành/ Thí nghiệm môn học - CN II. Kế hoạch dạy học2 1. Phân phối chương trình - Tổng số tiết: 140 - HK I: 18 tuần x 4 tiết = 72 tiết. - HK II: 17 tuần x 4 tiết = 68 tiết. STT Bài học (1) Số tiết Yêu cầu cần đạt (2) ( 3) HỌC KÌ I 1 Bài 1: Giới thiệu về khoa 3 – Nêu được khái niệm Khoa học tự nhiên. học tự nhiên – Trình bày được vai trò của Khoa học tự nhiên trong cuộc sống. 2 Bài 2: Một số dụng cụ đo 3 – Trình bày được cách sử dụng một số dụng cụ đo thông thường khi học và an toàn trong phòng tập môn Khoa học tự nhiên (các dụng cụ đo chiều dài, thể tích, ). học thực hành – Biết cách sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học. – Nêu được các quy định an toàn khi học trong phòng thực hành. – Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành. – Đọc và phân biệt được các hình ảnh quy định an toàn phòng thực hành. 3 Bài 3: Đo chiều dài, khối 5 – Lấy được ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai 2 Đối với tổ 14ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn
 4. lượng và thời gian một số hiện tượng. – Nêu được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo khối lượng, chiều dài, thời gian. – Dùng thước, cân, đồng hồ để chỉ ra một số thao tác sai khi đo và nêu được cách khắc phục một số thao tác sai đó. – Đo được chiều dài, khối lượng, thời gian bằng thước, cân, đồng hồ (thực hiện đúng thao tác, không yêu cầu tìm sai số). 4 Bài 4: Đo nhiệt độ 4 – Phát biểu được: Nhiệt độ là số đo độ “nóng”, “lạnh” của vật– Nêu được cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius. – Nêu được sự nở vì nhiệt của chất lỏng được dùng làm cơ sở để đo nhiệt độ. – Hiểu được tầm quan trọng của việc ước lượng trước khi đo; ước lượng được khối lượng, chiều dài, thời gian, nhiệt độ trong một số trường hợp đơn giản. – Đo được nhiệt độ bằng nhiệt kế (thực hiện đúng thao tác, không yêu cầu tìm sai số). 5 Bài 5: Sự đa dạng của chất 2 – Nêu được sự đa dạng của chất (chất có ở xung quanh chúng ta, trong các vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh ). 6 Bài 6: Tính chất và sự 3 – Trình bày được một số đặc điểm cơ bản ba thể (rắn; lỏng; khí) thông chuyển thể của chất qua quan sát. – Đưa ra được một số ví dụ về một số đặc điểm cơ bản ba thể của chất. Nêu được một số tính chất của chất (tính chất vật lí, tính chất hoá học). – Nêu được khái niệm về sự nóng chảy; sự sôi; sự bay hơi; sự ngưng tụ, đông đặc. – Tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển thể (trạng thái) của chất. – Trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể (trạng thái): nóng chảy, đông đặc; bay hơi, ngưng tụ; sôi. 7 Bài 7: Oxygen và không 3 – Nêu được một số tính chất của oxygen (trạng thái, màu sắc, tính tan, ).
 5. khí – Nêu được tầm quan trọng của oxygen đối với sự sống, sự cháy và quá trình đốt nhiên liệu. – Nêu được thành phần của không khí (oxygen, nitơ, carbon dioxide (cacbon đioxit), khí hiếm, hơi nước). – Tiến hành được thí nghiệm đơn giản để xác định thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí. – Trình bày được vai trò của không khí đối với tự nhiên. – Trình bày được sự ô nhiễm không khí: các chất gây ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm không khí, biểu hiện của không khí bị ô nhiễm. – Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí. 8 Bài 8: Một số vật liệu, 5 – Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu, nhiên liệu và nguyên liệu nguyên liệu thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như: thông dụng + Một số vật liệu (kim loại, nhựa, gỗ, cao su, gốm, thuỷ tinh, ); + Một số nhiên liệu (than, gas, xăng dầu, ); sơ lược về an ninh năng lượng; + Một số nguyên liệu (quặng, đá vôi, ); – Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất (tính cứng, khả năng bị ăn mòn, bị gỉ, chịu nhiệt, ) của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, thông dụng. – Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu. – Nêu được cách sử dụng một số nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững. 9 Bài 9: Một số lương thực – 2 – Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số lương thực, thực phẩm thực phẩm thông dụng thông dụng trong cuộc sống và sản xuất. – Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số lương thực – thực phẩm thông dụng.
 6. – Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất của một số lương thực – thực phẩm. 10 Bài 10: Hỗn hợp, chất tinh 3 – Nêu được khái niệm hỗn hợp, chất tinh khiết. khiết, dung dịch – Thực hiện được thí nghiệm để biết dung môi, dung dịch là gì; phân biệt được dung môi và dung dịch. – Phân biệt được hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất. – Quan sát một số hiện tượng trong thực tiễn để phân biệt được dung dịch với huyền phù, nhũ tương. – Nhận ra được một số khí cũng có thể hoà tan trong nước để tạo thành một dung dịch; các chất rắn hoà tan và không hoà tan trong nước. – Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hoà tan trong nước 11 Bài 11: Tách chất ra khỏi 3 – Trình bày được một số cách đơn giản để tách chất ra khỏi hỗn hợp và hỗn hợp ứng dụng của các cách tách đó. – Sử dụng được một số dụng cụ, thiết bị cơ bản để tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách lọc, cô cạn, chiết. – Chỉ ra được mối liên hệ giữa tính chất vật lí của một số chất thông thường với phương pháp tách chúng ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các chất trong thực tiễn. 12 Ôn tập giữa kỳ I 3 13 Kiểm tra giữa kỳ I 1 - Nắm vững các kiến thức ôn tâp 14 Bài 12: Tế bào- Đơn vị 6 – Nêu được khái niệm tế bào, chức năng của tế bào. của sự sống – Nêu được hình dạng và kích thước của một số loại tế bào. 15 Bài 13: Từ tế bào đến cơ 5 – Trình bày được cấu tạo tế bào và chức năng mỗi thành phần (ba thành thể phần chính:màng tế bào, chất tế bào, nhân tế bào); nhận biết được lục lạp là bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở cây xanh. 16 Bài 14: Phân loại thế giới 3 – Thông qua hình ảnh, nêu được quan hệ từ tế bào hình thành nên mô, cơ sống quan, hệ cơ quan và cơ thể (từ tế bào đến mô, từ mô đến cơ quan, từ cơ
 7. quan đến hệ cơ quan, từ hệ cơ quan đến cơ thể). Từ đó, nêu được các khái niệm mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể. Lấy được các ví dụ minh hoạ. – Nhận biết được cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào thông qua hình ảnh. Lấy được ví dụ minh hoạ (cơ thể đơn bào: vi khuẩn, tảo đơn bào, ; cơ thể đa bào: thực vật, động vật, ). 17 Bài 15: Khóa lưỡng phân 2 Nêu được sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống. – Thông qua ví dụ nhận biết được cách xây dựng khoá lưỡng phân và thực hành xây dựng được khoá lưỡng phân với đối tượng sinh vật. – Dựa vào sơ đồ, nhận biết được năm giới sinh vật. Lấy được ví dụ minh hoạ cho mỗi giới. – Dựa vào sơ đồ, phân biệt được các nhóm phân loại từ nhỏ tới lớn theo trật tự: loài, chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới. – Lấy được ví dụ chứng minh thế giới sống đa dạng về số lượng loài và đa dạng về môi trường sống. 18 Bài 16: Virus và vi khuẩn 4 – Quan sát hình ảnh và mô tả được hình dạng và cấu tạo đơn giản của virus (gồm vật chất di truyền và lớp vỏ protein) và vi khuẩn. – Phân biệt được virus và vi khuẩn (chưa có cấu tạo tế bào và đã có cấu tạo tế bào). – Dựa vào hình thái, nhận ra được sự đa dạng của vi khuẩn. – Nêu được một số bệnh do virus và vi khuẩn gây ra. Trình bày được một số cách phòng và chống bệnh do virus và vi khuẩn gây ra. – Nêu được một số vai trò và ứng dụng virus và vi khuẩn trong thực tiễn. – Vận dụng được hiểu biết về virus và vi khuẩn vào giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn (ví dụ: vì sao thức ăn để lâu bị ôi thiu và không nên ăn thức ăn ôi thiu. biết cách làm sữa chua, ).
 8. 19 Bài 17: Đa dạng nguyên 2 - Nhận biết được một số đối tượng nguyên sinh vật thông qua quan sát sinh vật hình ảnh, mẫu vật (ví dụ: trùng roi, trùng đế giày, trùng biến hình, tảo silic, tảo lục đơn bào, ). – Dựa vào hình thái, nêu được sự đa dạng của nguyên sinh vật. – Nêu được một số bệnh do nguyên sinh vật gây nên. Trình bày được cách phòng và chống bệnh do nguyên sinh vật gây ra. – Thực hành quan sát và vẽ được hình nguyên sinh vật dưới kính lúp hoặc kính hiển vi 20 Bài 18: Đa dạng nấm 2 – Nhận biết được một số đại diện nấm thông qua quan sát hình ảnh, mẫu vật (nấm đơn bào, đa bào. Một số đại diện phổ biến: nấm đảm, nấm túi, ). Dựa vào hình thái, trình bày được sự đa dạng của nấm. – Trình bày được vai trò của nấm trong tự nhiên và trong thực tiễn (nấm được trồng làm thức ăn, dùng làm thuốc, ). – Nêu được một số bệnh do nấm gây ra. Trình bày được cách phòng và chống bệnh do nấm gây ra. 21 Ôn tập học kì 1 3 22 Kiểm tra cuối học kì I 1 - Nắm vững các kiến thức ôn tâp HỌC KÌ II 24 Bài 19: Đa dạng thực vật 4 Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, mẫu vật, phân biệt được các nhóm thực vật: Thực vật không có mạch (Rêu); Thực vật có mạch, không có hạt (Dương xỉ); Thực vật có mạch, có hạt (Hạt trần); Thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín). 25 Bài 20: Vai trò của thực 4 Trình bày được vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên: làm vật trong đời sống và trong thực phẩm, đồ dùng, bảo vệ môi trường (trồng và bảo vệ cây xanh trong tự nhiên thành phố, trồng cây gây rừng, ). 26 Bài 21: Thực hành phân 2 – Quan sát hình ảnh, mẫu vật thực vật và phân chia được thành các nhóm chia các nhóm thực vật thực vật theo các tiêu chí phân loại đã học. 27 Bài 22: Đa dạng động vật 6 Nhận biết được các nhóm động vật không xương sống dựa vào quan sát
 9. không xương sống hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Ruột khoang, Giun; Thân mềm, Chân khớp). Gọi được tên một số con vật điển hình. 28 Bài 23: Đa dạng động vật 6 – Nhận biết được các nhóm động vật có xương sống dựa vào quan sát có xương sống hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú). Gọi được tên một số con vật điển hình. – Nêu được một số tác hại của động vật trong đời sống. 29 Bài 24: Đa dạng sinh học 2 - Nêu được vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn (làm thuốclàm thức ăn, chỗ ở, bảo vệ môi trường, ). - Giải thích được vì sao cần bảo vệ đa dạng sinh học Bài 25: Tìm hiểu sinh vật 5 – Thực hiện được một số phương pháp tìm hiểu sinh vật ngoài thiên ngoài thiên nhiên nhiên: quan sát bằng mắt thường, kính lúp, ống nhòm; ghi chép, đo đếm, nhận xét và rút ra kết luận. – Nhận biết được vai trò của sinh vật trong tự nhiên (Ví dụ, cây bóng mát, điều hòa khí hậu, làm sạch môi trường, làm thức ăn cho động vật, ). – Sử dụng được khoá lưỡng phân để phân loại một số nhóm sinh vật. – Quan sát và phân biệt được một số nhóm thực vật ngoài thiên nhiên. – Chụp ảnh và làm được bộ sưu tập ảnh về các nhóm sinh vật (thực vật, động vật có xương sống, động vật không xương sống). – Làm và trình bày được báo cáo đơn giản về kết quả tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên. 30 Ôn tập giữa học kì II 3 31 Kiểm tra giữa học kì II 1 - Nắm vững các kiến thức ôn tâp 32 Bài 26: Lực và tác dụng 5 – Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo. của lực – Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có điểm đặt tại vật chịu tác dụng lực, có độ lớn và theo hướng của sự kéo hoặc đẩy. – Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm: thay đổi tốc độ, thay đổi hướng
 10. chuyển động, biến dạng vật. – Đo được lực bằng lực kế lò xo, đơn vị là niu tơn (Newton, kí hiệu N) (không yêu cầu giải thích nguyên lí đo). 33 Bài 27: Lực tiếp xúc và 2 – Nêu được: Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực có lực không tiếp xúc sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực tiếp xúc. – Nêu được: Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực không tiếp xúc 35 Bài 28: Lực ma sát 4 – Nêu được: Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật; khái niệm về lực ma sát trượt; khái niệm về lực ma sát nghỉ. – Sử dụng tranh, ảnh (hình vẽ, học liệu điện tử) để nêu được: Sự tương tác giữa bề mặt của hai vật tạo ra lực ma sát giữa chúng. – Nêu được tác dụng cản trở và tác dụng thúc đẩy chuyển động của lực ma sát. – Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông đường bộ. – Thực hiện được thí nghiệm chứng tỏ vật chịu tác dụng của lực cản khi chuyển động trong nước (hoặc không khí). 36 Bài 29: Lực hấp dẫn 4 – Nêu được các khái niệm: khối lượng (số đo lượng chất của một vật), lực hấp dẫn (lực hút giữa các vật có khối lượng), trọng lượng của vật (độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật). – Thực hiện thí nghiệm chứng minh được độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo
 11. 37 Bài 30: Các dạng năng 4 – Từ tranh ảnh (hình vẽ, hoặc học liệu điện tử) hiện tượng trong khoa học lượng hoặc thực tế, lấy được ví dụ để chứng tỏ năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực. – Phân loại được năng lượng theo tiêu chí. – Nêu được: Vật liệu giải phóng năng lượng, tạo ra nhiệt và ánh sáng khi bị đốt cháy gọi là nhiên liệu. – Nêu được sự truyền năng lượng trong một số trường hợp đơn giản trong thực tiễn. 38 Bài 31: Sự chuyển hóa 4 – Lấy ví dụ chứng tỏ được: Năng lượng có thể chuyển từ dạng này sang năng lượng dạng khác, từ vật này sang vật khác. – Nêu được định luật bảo toàn năng lượng và lấy được ví dụ minh hoạ. – Nêu được: Năng lượng hao phí luôn xuất hiện khi năng lượng được chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác. 39 2 Lấy được ví dụ về một số loại năng lượng tái tạo thông dụng. Bài 32: Nhiên liệu và năng Đề xuất được biện pháp để tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động hằng lượng tái tạo ngày. 40 4 – Giải thích được một cách định tính và sơ lược: từ Trái Đất thấy Mặt Bài 33: Hiện tượng mọc và Trời mọc và lặn hằng ngày. lặn của Mặt Trời – Nêu được Mặt Trời và sao là các thiên thể phát sáng; Mặt Trăng, các hành tinh và sao chổi phản xạ ánh sáng Mặt Trời. 41 Bài 34: Các hình dạng 4 Thiết kế mô hình thực tế (hoặc vẽ hình) để giải thích được một số hình nhìn thấy của Mặt Trăng dạng nhìn thấy của Mặt Trăng trong Tuần Trăng. 42 2 – Mô tả được sơ lược cấu trúc của hệ Mặt Trời, nêu được các hành tinh Bài 35: Hệ Mặt Trời và cách Mặt Trời các khoảng cách khác nhau và có chu kì quay khác nhau. Ngân Hà – Sử dụng tranh ảnh (hình vẽ hoặc học liệu điện tử) chỉ ra được hệ Mặt Trời là một phần nhỏ của Ngân Hà.phần nhỏ của Ngân Hà. 44 Bài tập + Ôn tập 3 Kiến thức chủ đề 7,8,9,10,11 45 Kiểm tra cuối HK2 1 2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
 12. STT Chuyên đề Số tiết Yêu cầu cần đạt (1) (2) (3) 1 2 (1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục. (2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề. (3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt. 3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ (4 tiết) Các tiết ôn tập và kiểm tra có thể thay đổi tuần để phù hợp với lịch chung của nhà trường và phân phối hệ số điểm của bài kiểm tra định kì cho năm học 2021-2022. Bài kiểm tra, đánh Thời gian Thời Yêu cầu cần đạt Hình thức giá (1) điểm (3) (4) (2) Giữa Học kỳ 1 45 phút Cuối tuần Đáp ứng kiến thức của 3 phân môn: Vật lý, Viết trên giấy 9 hóa học, sinh học (đến hết tuần 9) Cuối Học kỳ 1 45 phút Tuần 18 Đáp ứng kiến thức của 3 phân môn: Vật lý, hóa học, sinh học (đến hết tuần 18) Giữa Học kỳ 2 45 phút Cuối tuần Đáp ứng kiến thức của 3 phân môn: Vật lý, 26 hóa học, sinh học (đến hết tuần 26) Cuối Học kỳ 2 45 phút Tuần 35 Đáp ứng kiến thức của 3 phân môn: Vật lý, hóa học, sinh học (hết tuần 35) (1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá. (2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá. (3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).
 13. (4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập. III. Các nội dung khác (nếu có): TỔ TRƯỞNG ., ngày tháng năm 20 (Ký và ghi rõ họ tên) HIỆU TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên)