Kế hoạch giáo dục của giáo viên môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Lớp 6 (Công văn 5512) - Phụ lục III - Năm học 2021-2022

doc 5 trang thanhhuong 17/10/2022 9480
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giáo dục của giáo viên môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Lớp 6 (Công văn 5512) - Phụ lục III - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docke_hoach_giao_duc_cua_giao_vien_mon_hoat_dong_trai_nghiem_hu.doc

Nội dung text: Kế hoạch giáo dục của giáo viên môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Lớp 6 (Công văn 5512) - Phụ lục III - Năm học 2021-2022

  1. Phụ lục III KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN (Kèm theo Công văn số5512 /BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT) TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN MÔN HỌC/ HOẠT ĐỘNG GD: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNNGHIỆPLỚP 6 (Năm học 2021 - 2022) I. Kế hoạch dạy học 1. Phân phối chương trình Cả năm 35 tuần (105 tiết) Học kì I: 18 tuần (54 tiết) Học kì 2: 17 tuần (51 tiết) (Trong đó: SH dưới cờ 1 tiết/tuần; SH lớp 1tiết/tuần; HĐGD theo chủ đề 1 tiết/tuần) Bài học: Tài liệu, Thiết Sinh hoạt Thời Địa điểm Chủ đề Hoạt động giáo Sinh hoạt lớp Số tiết bị dạy học STT dưới cờ điểm dạy học dục theo chủ đề (35 tiết) (35 tiết) (35 tiết) 1 Tháng 9: 1.Truyền thống 1. Lễ khai 1. Xây dựng nội 4 Tuần Máy chiếu(Tivi) Lớp học, Em với nhà trường giảng năm học quy lớp học 1,2,3,4 Tài liệu, sách phòng học bộ nhà 2. Lớp học của 2. Tìm hiểu 2. Giới thiệu giáo khoa môn môn, sân thể trường em truyền thống truyền thống nhà HĐTN Khối 6 dục
  2. 3. Điều chỉnh nhà trường trường bản thân phù 3. Đăng kí tuần 3. Xây dựng cam hợp với môi học tốt, tháng kết thi đua của tổ, trường học tập học tốt lớp mới 4.Phòng chống 4. XD quy tắc ứng 4. Em và các bạo lực học xử để tạo môi bạn đường trường lớp học thân thiện, an toàn 2 Tháng 10: 1. Em đã lớn 1. Chăm ngoan 1. Em đã lớn hơn 3 Tuần Máy chiếu(Tivi) Lớp học, Khám hơn học giỏi 2.Đức tính đặc 5,6,7 Tài liệu, sách phòng học bộ phá bản 2. Đức tính đặc 2. Kể truyện về trưng của bạn, của giáo khoa môn môn, sân thể thân trưng của em tấm gương đạo tôi HĐTN Khối 6 dục 3. Sở thích, khả đức HCM 3.Thể hiện sở năng của em 3. Chúng ta thích, khả năng 4. Những giá trị cùng tài giỏi của bản thân của bản thân 4. Tình bạn 4. Giá trị của tôi, giá trị của bạn 3 Tháng 11: 1. Tự chăm sóc 1. Khỏe và đẹp 1. Tự chăm sóc 3 Tuần Máy chiếu(Tivi) Lớp học, Trách bản thân 2. Vì sức khỏe bản thân 8,9,10 Tài liệu, sách phòng học bộ nhiệm với 2. Ứng phó với học đường 2. Chia sẻ và thực giáo khoa môn môn bản thân thiên tai 3.Tham gia hiện kế hoạch HĐTN Khối 6 giao thông an chăm sóc bản thân toàn 3. Tự hào về bản 4. Ứng phó với thân trong 1 số các tình huống tình huống thiên nguy hiểm tai 4. Đảm bảo an toàn trong 1 số tình huống thiên tai. 4 Tháng 12: 1. Góc học tập 1. Nhiệm Vụ 1. Sắp xếp góc học 3 Tuần Máy chiếu(Tivi) Phòng học
  3. Rèn luyện của em Đội Viên tập gọn gàng 11,12,13, Tài liệu, sách bản thân 2. Sắp xếp nơi ở 2. Vẻ Đẹp đội 2. Sắp xếp nơi ở 14 giáo khoa môn của em viên gọn gàng ngăn nắp HĐTN Khối 6 3. Giao tiếp phù 3. Giao tiếp 3. Biết cách giao hợp trên mạng xã tiếp phù hợp 4. Chi tiêu hợp hội 4. Thay đổi những Tranh ảnh, Phiếu lý 4. Người tiêu thói quen chi tiêu bài tập, Phiếu tự dùng thông chưa hợp lí đánh giá cá nhân minh 5 Tháng 1: 1. Động viên 1. Yêu thương 1. Tình cảm gia 4 Tuần Máy chiếu(Tivi) Phòng học Em với chăm sóc người và chia sẻ đình 15,16,17, Tranh ảnh, Phiếu gia đình thân trong gia 2. Giải quyết 2. Kỹ năng giải 18 bài tập, Phiếu tự đình một số vấn đề quyết vấn đề đánh giá cá nhân 2. Giải quyết thường gặp 3. Chủ động tự một số khúc trong gia đình giác làm việc nhà mắc trong gia 4. Thể hiện những đình kỹ năng khéo léo 3. Em làm việc của mình nhà 6 Tháng 2: 1. Thiết lập quan 1. Mừng đảng, 1. 1, Mừng đảng, 4 Tuần Máy chiếu(Tivi) Phòng học Em với hệ với cộng Mừng xuân Mừng xuân. 19,20,21, Tranh ảnh, Phiếu cộng đồng đồng 2. Hưởng ứng Những hoạt động 22 bài tập, Phiếu tự 2. Em tham gia chương trình chung với thôn đánh giá cá nhân Phòng học hoạt động thiện nhân đạo ( lá xóm 3 Tuần Tranh ảnh, Phiếu nguyện lành đùm lá 2. Tham gia hoạt 23,24,25 bài tập, Phiếu tự 3. Hành vi có rách) động thiện nguyện đánh giá cá nhân văn hóa nơi 3. Vẽ tranh 3. Thực hiện hành công cộng tuyên truyền “ vị có văn hóa nơi 4. Truyền thống Vì một cộng công cộng quê em đồng văn 4. Giới thiệu lễ hội minh” và phong tục văn
  4. 4. Ngày hội hóa quê em văn hóa dân gian 7 Tháng 3: 1. Khám phá 1. Giới thiệu di 1. Giới thiệu cảnh 3 Tuần Máy chiếu(Tivi) Phòng học Em với cảnh quan thiên sản thế giới tại quan thiên nhiên 26,27,28 Tranh ảnh, Phiếu thiên nhiên việt nam của quê hương đất bài tập, Phiếu tự nhiên và 2. Bảo tồn cảnh 2. Làm sản nước đánh giá cá nhân môi quan thiên nhiên phẩm sáng tạo 2. Triển lãm và trường 3. Ứng phó với từ phế liệu giới thiệu sáng tạo biến đổi khí hậu 3. Chung tay từ vật liệu tái chế làm giảm biến 3. Tác động của đổi khí hậu biến đổi khí hậu 4. Chung tay đối với sức khỏe bảo vệ động con người vật quý hiếm 4. Tuyên truyền và bảo vệ các loài động vật 8 Tháng 4: 1. Thế giới nghề 1. Tìm hiểu thế 1. Tìm hiểu thế 4 Tuần Máy chiếu(Tivi) Phòng học Khám nghiệp quang ta giới nghề giới nghề nghiệp 29,30,31, Tranh ảnh, Phiếu phá thế 2. Khám phá nghiệp 2. Tìm 2. Tìm hiểu về 32 bài tập, Phiếu tự giới nghề nghề truyền hiểu làng nghề nghề truyền thống đánh giá cá nhân nghiệp thống của nước truyền thống 3. Thu hoạch về ta 3. Ngày hội hoạt động trải 3. Trải nghiệm trải nghiệm nghiệm nghề nghề truyền hường nghiệp truyền thống thống 4.Ngày hội tư 4. Phát triển làng vấn hướng nghề truyền thống nghiệp ở địa phương 9 Tháng 5: 1. Em với nghề 1. Hiểu bản 1. Kế hoạch rèn 3 Tuần Máy chiếu(Tivi) Phòng học, Hiểu bản truyền thống thân – chọn luyện bản thân 33,34,35 Tranh ảnh, Phiếu làng nghề thân chọn 2. Em tập làm đúng nghề theo yêu cầu của bài tập, Phiếu tự
  5. đúng nghề truyền 2. Hành trang nghề truyền thống đánh giá cá nhân nghề thống vì ngày mai 2. Tham quan và 3. Trổ tài chế lập nghiệp giới thiệu một số biến món ăn 3. Tổng kết sản phẩm nghề truyền thống năm học truyền thống 3. Tổng kết năm học. Cam kết thực hiện kì nghỉ hè bổ ích, vui vẻ, an toàn. TỔ TRƯỞNG ngày tháng năm (Ký và ghi rõ họ tên) GIÁO VIÊN (Ký và ghi rõ họ tên)