Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn môn Khoa học tự nhiên (Hoá) Lớp 6 (Cánh diều) - Phụ lục I - Năm học 2021-2022

docx 4 trang thanhhuong 17/10/2022 14660
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn môn Khoa học tự nhiên (Hoá) Lớp 6 (Cánh diều) - Phụ lục I - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxke_hoach_day_hoc_cua_to_chuyen_mon_mon_khoa_hoc_tu_nhien_hoa.docx

Nội dung text: Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn môn Khoa học tự nhiên (Hoá) Lớp 6 (Cánh diều) - Phụ lục I - Năm học 2021-2022

  1. Phụ lục I KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT) TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: KHTN( HOÁ) LỚP 6 (Năm học 2021 - 2022) I. Đặc điểm tình hình 1. Số lớp: ; Số học sinh: ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có) 2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: .; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: Đại học: ; Trên đại học: Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 1: Tốt: ; Khá: ; Đạt: ; Chưa đạt: 3. Thiết bị dạy học: Môn Hoá (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí nghiệm/thực hành Ghi chú 1 cốc thủy tinh, đũa thủy 01 bộ Bài 2: Một số dụng cụ đo và an toàn trong phòng thực tinh, lọ chứa hóa chất, hành. nhãn, 2 bát sứ, cốc thủy tinh 01 bộ Bài 5: Sự đa dạng các chất 3 ống nghiệm, nút cao su, 01 bộ Bài 7: Oxygen và không khí chậu thủy tinh, . 4 Bát sứ, lọ thủy tinh, thìa 01 bộ Bài 8: Một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông sắt, tranh ảnh dụng
  2. 5 Tranh ảnh 01 bộ Bài 9: Một số lương thực, thực phẩm thông dụng 6 Cốc thủy tinh, thìa, 01 bộ Bài 10: Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch 7 Cốc thủy tinh, thìa, giấy 04 bộ Bài 11: Tách chất ra khỏi hỗn hợp lọc, đèn cồn, 4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) STT Tên phòng Số lượng Phạm vi và nội dung sử dụng Ghi chú 1 Phòng thực hành hóa - 01 Bài thực hành có nội dung thực hành sinh II. Kế hoạch dạy học 1. Phân phối chương trình I. Phân môn hóa học: 24 tiết (+ 4 tiết kiểm tra chung) STT Bài học Số tiết Yêu cầu cần đạt (1) (2) (3) 1 Bài 1: Giới thiệu về khoa 1 - Nêu được khái niệm khoa học tự nhiên. học tự nhiên. - Trình bày được vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống. - Phân biệt được các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên dựa vào đối tượng nghiên cứu. - Phân biệt được một số dụng cụ đo lường thường gặp trong học tập môn Bài 2: Một số dụng cụ đo 1 Hóa. và an toàn trong phòng - Phát biểu được quy định, quy tắc an toàn trong phòng thực hành. thực hành - Nêu được ý nghĩa của các hình ảnh quy định an toàn trong phòng thực hành. - Nhận biết được một số biển báo an toàn. - Nêu được ý nghĩa của các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành. 2 Bài 5: Sự đa dạng của chất 2 Nêu được sự đa dạng của chất: Chất ở xung quanh ta, ở đâu có vật thể là ở đó có chất. - Trình bày được một số đặc điểm cơ bản của ba thể rắn, lỏng, khí.
  3. - Đưa ra được một số ví dụ về đặc điểm cơ bản của ba thể của chất. Bài 7: Oxygen và không 3 - Nêu được một số tính chất của oxygen và thành phần không phí. khí - Nêu được tầm quan trọng của oxi đối với sự sống, sự cháy và quá trình đốt nhiên liệu. - Tiến hành được thí nghiệm đơn giản để xác định thành phần phần trăm thể tích của oxi trong không khí. - Trình bày được vai trò của không khí đối với tự nhiên, sự ô nhiễm không khí. - Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí. Bài 8: Một số vật liệu, 5 - Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng trong cuộc sống và sản xuất. - Biết cách tìm hiểu và rút ra được kết luận về tính chất của một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng. - Nêu được cách sử dụng một số nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững. Bài 9: Một số lương thực – 2 - Trình bày được tính chất và ứng dụng của lương thực, thực phẩm thông Thực phẩm thông dụng dụng. - Biết cách tìm hiểu và rút ra được kết luận về tính chất của mốt số lương thực – thực phẩm thông dụng. Bài 10: Hỗn hợp, chất tinh 3 - HS nêu được khái niệm hỗn hợp, chất tinh khiết. khiết, dung dịch - HS thực hiện một số thí nghiệm để nhận ra dung môi, dung dịch, chất tan và chất không tan. - HS phân biệt được hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất, dung dịch và huyền phù, nhũ tương qua quan sát. - HS nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước. Lấy được ví dụ về sự hòa tan của các chất rắn trong nước.
  4. Bài 11: Tách chất ra khỏi 3 - Trình bày được một số cách đơn giản để tách chất ra khỏi hỗn hợp và hỗn hợp ứng dụng của các cách tách đó. - Sử dụng được một số dụng cụ, thiết bị cơ bản để tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách lọc, cô cạn, chiết. - Chỉ ra được mối liên hệ giữa tính chất vật lí của một số chất thông thường với phương pháp tách chúng ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các chất trong thực tiễn Bài tập + Ôn tập 4 - Được bố trí sau mỗi chủ đề hoặc trước bài kiểm tra định kì 2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ (4 tiết) Các tiết ôn tập và kiểm tra có thể thay đổi tuần để phù hợp với lịch chung của nhà trường và phân phối hệ số điểm của bài kiểm tra định kì cho năm học 2021-2022. Bài kiểm tra, đánh giá Thời gian Thời điểm Yêu cầu cần đạt Hình thức (1) (2) (3) (4) Giữa Học kỳ 1 45 phút Cuối tuần Đáp ứng kiến thức của 3 phân môn: Vật lý, hóa Viết trên giấy 9 học, sinh học (đến hết tuần 9) Cuối Học kỳ 1 45 phút Tuần 18 Đáp ứng kiến thức của 3 phân môn: Vật lý, hóa Viết trên giấy học, sinh học (đến hết tuần 18) Giữa Học kỳ 2 45 phút Cuối tuần Đáp ứng kiến thức của 3 phân môn: Vật lý, hóa Viết trên giấy 26 học, sinh học (đến hết tuần 26) Cuối Học kỳ 2 45 phút Tuần 35 Đáp ứng kiến thức của 3 phân môn: Vật lý, hóa Viết trên giấy học, sinh học (hết tuần 35) TỔ TRƯỞNG , ngày tháng 8 năm 2021 HIỆU TRƯỞNG