Giáo án Toán Lớp 6 - Bài 13: Bội và ước của số nguyên

docx 2 trang minhanh17 10/06/2024 380
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 6 - Bài 13: Bội và ước của số nguyên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_lop_6_bai_13_boi_va_uoc_cua_so_nguyen.docx
  • docBAN THUYET MINH BOI VA UOC CUA SO NGUYEN.doc

Nội dung text: Giáo án Toán Lớp 6 - Bài 13: Bội và ước của số nguyên

  1. SẢN PHẨM DỰ THI Môn dạy: TOÁN - Lớp 6 Bài 13: BỘI VÀ ƯỚC CỦA SỐ NGUYÊN I. Mục tiêu 1. Về kiến thức: Học sinh ghi nhớ các khái niệm bội và ước của một số nguyên, khái niệm “chia hết cho”. 2. Về kĩ năng: Học sinh biết cách tìm bội và ước của các số nguyên. 3. Về thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận khi làm bài. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Chuẩn bị của giáo viên: Máy chiếu, tranh ảnh, máy tính kết nối mạng. 2. Chuẩn bị của học sinh: Máy tính có kết nối mang, đọc trước bài học. Củng cố kiến thức bội và ước. III. phương pháp Đàm thoại, động não, phát hiện và giải quyết vấn đề, luyện tập, thực hành. IV. Đồ dùng dạy học Dạy và học bằng CNTT (máy tính, điện thoại thông minh, ) V. Các hoạt động dạy học 1. Ôn lại kiến thức cũ : Ôn lại kiến thức về cách tìm bội và ước của số tự nhiên. - HS làm bài tập tương tác Bài tập 1: Hoàn thành nội dung sau: Cho a, b N và b 0. Nếu có số tự nhiên q sao cho a = b.q thì a cho b. Ta còn nói a là của b và b là của a. Bài tập 2 : Chọn câu trả lời đúng: A/ Trong tập số tự nhiên, 4 có các bội là 4; 8; 12; B/ Trong tập số tự nhiên, 8 có các bội là 8; 4; 2; 1 C/ Trong tập số tự nhiên, 6 có các bội là 0; 6; 12; D/ Trong tập số tự nhiên, 10 có các bội là 5; 2; 1 Bài tập 3 : Chọn câu trả lời đúng: A/ Trong tập số tự nhiên, 4 có các bội là 4; 8; 12; B/ Trong tập số tự nhiên, 8 có các bội là 8; 4; 2; 1 C/ Trong tập số tự nhiên, 6 có các bội là 0; 6; 12; D/ Trong tập số tự nhiên, 10 có các bội là 5; 2; 1 2. Bài mới:
  2. *Giáo viên giới thiệu bài và giới thiệu mục tiêu bài học. 1. Khái niệm bội và ước của một số nguyên. Mục tiêu : Học sinh ghi nhớ các khái niệm bội và ước của một số nguyên, khái niệm “chia hết cho”. Cách tiến hành: -Trong tập số nguyên ta cũng có khái niệm bội và ước. Học sinh dựa vào khái niệm bội và ước của số tự nhiên và kiến thức trong sách giáo khoa hoàn thành nội dung các bài tập tìm bội và ước của tự nhiên và số nguyên. - Làm bài tập tương tác. 2. Tính chất bội và ước của một số nguyên. Mục tiêu : Học sinh ghi nhớ các tính chất để vận dụng vào làm các bài tập. Cách tiến hành : - Giáo viên giải thích các tính chất của bội và ước của một số nguyên. a) a  b và b  c a  c (Tính chất bắc cầu) Ví dụ: 12  6 và 6  2 12  2 b) a  b a.m  b (m Z) Ví dụ: 15  5 6.15  5 c) a  c và b  c (a + b)  c và (a b)  c Ví dụ: 10  2 và 4  2 (10 + 4)  2 và (10 4)  2 - Làm tập tương tác. 3. Củng cố : Mục tiêu : Học sinh vận dụng khái niệm và tính chất cách tìm bội và ước của số nguyên để làm các bài tập. Cách tiến hành : - Giáo viên tóm tắt lại nội dung chính bài học. - Học sinh làm bài tập.