Bài giảng Vật lý 6 Sách Cánh diều - Chủ đề 2 - Bài 4: Đo nhiệt độ - Phiếu học tập

docx 1 trang thanhhuong 10/10/2022 4461
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Vật lý 6 Sách Cánh diều - Chủ đề 2 - Bài 4: Đo nhiệt độ - Phiếu học tập", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbai_giang_vat_ly_6_sach_canh_dieu_chu_de_2_bai_4_do_nhiet_do.docx

Nội dung text: Bài giảng Vật lý 6 Sách Cánh diều - Chủ đề 2 - Bài 4: Đo nhiệt độ - Phiếu học tập

  1. PHIẾU HỌC TẬP I. Kết quả đo nhiệt độ bằng nhiệt kế y tế TT Họ tên Nhiệt độ TT Họ tên Nhiệt độ II. Những kiến thức học được trong giờ học.