Giáo án Khoa học tự nhiên Lớp 6 - Bài 12: Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống - Tiết 46: Thực hành quan sát tế bào

ppt 24 trang Mẫn Nguyệt 20/07/2023 400
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Khoa học tự nhiên Lớp 6 - Bài 12: Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống - Tiết 46: Thực hành quan sát tế bào", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptgiao_an_khoa_hoc_tu_nhien_lop_6_bai_12_te_bao_don_vi_co_so_c.ppt

Nội dung text: Giáo án Khoa học tự nhiên Lớp 6 - Bài 12: Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống - Tiết 46: Thực hành quan sát tế bào

 1. Bài 12: TẾ BÀO – ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG
 2. Tiết 46:
 3. VI. MỤC TIÊU, DỤNG CỤ, MẪU VẬT VÀ CÁCH TIẾN HÀNH MỤC TIÊU: - Mô tả được hình ảnh tế bào lớn và tế bào nhỏ thông qua quan sát tế bào lớn bằng mắt thường và quan sát hình ảnh chụp tế bào nhỏ qua kính lúp, kính kiển vi quang học.
 4. CÁCH TIẾN HÀNH QUAN SÁT TẾ BÀO TRỨNG CÁ
 5. CÁCH TIẾN HÀNH QUAN SÁT TẾ BÀO VẨY HÀNH
 6. QUAN SÁT CÁCH TIẾN HÀNH QUA PHIM
 7. KẾT QUẢ QUAN SÁT
 8. MỘT SỐ TẾ BÀO QUAN SÁT DƯỚI KÍNH HIỂN VI
 9. MỘT SỐ TẾ BÀO QUAN SÁT DƯỚI KÍNH HIỂN VI
 10. MỘT SỐ TẾ BÀO QUAN SÁT DƯỚI KÍNH HIỂN VI
 11. MỘT SỐ TẾ BÀO QUAN SÁT DƯỚI KÍNH HIỂN VI
 12. MỘT SỐ TẾ BÀO QUAN SÁT DƯỚI KÍNH HIỂN VI
 13. MỘT SỐ TẾ BÀO QUAN SÁT DƯỚI KÍNH HIỂN VI
 14. MỘT SỐ TẾ BÀO QUAN SÁT DƯỚI KÍNH HIỂN VI
 15. MỘT SỐ TẾ BÀO QUAN SÁT DƯỚI KÍNH HIỂN VI
 16. MỘT SỐ TẾ BÀO QUAN SÁT DƯỚI KÍNH HIỂN VI
 17. H: Tại sao khi tách trứng cá chép cần phải làm nhẹ tay? - Khi tách trứng cá cần phải làm nhẹ nhàng bởi vì tế bào biểu bì của trứng rất mỏng.
 18. H: Tại sao khi tách tế bào vẩy hành, phải tách một lớp thật mỏng? - Bởi vì để có thể dễ quan sát được tế bào biểu bì vảy hành
 19. HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC Ở NHÀ