Giáo án Khoa học tự nhiên Lớp 6 - Tiết 1, Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể

ppt 12 trang Mẫn Nguyệt 20/07/2023 5120
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khoa học tự nhiên Lớp 6 - Tiết 1, Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptgiao_an_khoa_hoc_tu_nhien_lop_6_tiet_1_bai_13_tu_te_bao_den.ppt

Nội dung text: Giáo án Khoa học tự nhiên Lớp 6 - Tiết 1, Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể

  1. BÀI 13: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ (5 TIẾT) MỤC I. SINH VẬT ĐƠN BÀO VÀ ĐA BÀO TIẾT 1-SINH VẬT ĐƠN BÀO
  2. KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong tế bào? Cấu tạo Chức năng Màng tế bào: là lớp màng mỏng Kiểm soát sự di chuyển Tế bào chất: là chất keo lỏng, chứa Diễn ra các hoạt động sống của tế các bào quan bào Nhân tế bào: Có màng nhân bao Là trung tâm điều khiển hầu hết các bọc chất di truyền hoạt động của tế bào 2
  3. 1. SINH VẬT ĐƠN BÀO Các sinh vật đơn bào chỉ gồm một tế bào. Em hãy cho biết: Sinh vật đơn bào thực hiện các hoạt động sống như thế nào? 3
  4. Hoạt động sống của sinh vật đơn bào Trao đổi chất (Lấy và tiêu hóa thức ăn) Hô hấp Sinh vật đơn bào thực hiện các hoạt đông sống trong Vận động khuôn khổ một tế bào Sinh sản Phản ứng các kích thích từ môi trường bên ngoài 4
  5. ▪ Nhiều sinh vật như người và cây xanh được cấu tạo từ hàng triệu cho đến hàng tỉ tế bào nhưng có những sinh vật chỉ gồm một tế bào. ▪ Vậy chúng có đặc điểm gì khác nhau? 6
  6. ✗ Một số hình ảnh về sinh vật đơn bào 8
  7. Mở rộng ✗ Trùng giày là sinh vật đơn bào sống phổ biến trong nước. ✗ Cơ thể trùng giày thực hiện đầy đủ các hoạt động sống của một sinh vật. 10
  8. Phân biệt sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào theo gợi ý trong bảng 13.1 (HS GHI BÀI) Bảng 13.1 Tiêu chí Sinh vật đơn bào Số lượng tế bào 1 tế bào Số loại tế bào Một loại Cấu tạo từ tế bào Tế bào nhân nhân sơ hay tế bào sơ hoặc nhân nhân thực thực
  9. HS GHI BÀI