Bài giảng Vật lý 6 Sách Cánh diều - Chủ đề 2: Các phép đo - Phần III: Đo thời gian

pptx 13 trang thanhhuong 10/10/2022 6322
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Vật lý 6 Sách Cánh diều - Chủ đề 2: Các phép đo - Phần III: Đo thời gian", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_vat_ly_6_sach_canh_dieu_chu_de_2_cac_phep_do_phan.pptx
 • docxCD_CD2_BAI3_CAC PHEP DO.docx
 • docxCD_CD2_BAI3_CAC PHEP DO_KWL.docx
 • docxCD_CD2_BAI3_CAC PHEP DO_PHT.docx

Nội dung text: Bài giảng Vật lý 6 Sách Cánh diều - Chủ đề 2: Các phép đo - Phần III: Đo thời gian

 1. CHỦ ĐỀ II: CÁC PHÉP ĐO PHẦN III: ĐO THỜI GIAN
 2. ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN 1. Hình thức: Hoạt động cặp đôi 2. Thời gian: 3 phút 3. Nhiệm vụ: Trả lời các câu hỏi sau H1. Kể tên một số đơn vị dùng để đo thời gian mà em biết. H2. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 1h = phút = giây 2,5h = phút = giây 1 ngày = giờ = phút 40 giây = phút
 3. ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN ✓ 1 phân = 15s ✓ giây (s) ✓ 1 khắc = 15 phút ✓ 1 phút (min) = 60s ✓ 1 canh = 2 giờ ✓ 1 giờ (h) = 60 phút ✓ Tuần trăng ✓ 1 ngày đêm = 24 giờ ✓ Năm âm lịch ✓ Tuần ✓ Tháng ✓ Năm dương lịch ✓ Thập niên ✓ Thế kỉ
 4. DỤNG CỤ ĐO THỜI GIAN 1. Hình thức: Hoạt động cặp đôi 2. Thời gian: 3 phút 3. Nhiệm vụ: Trả lời các câu hỏi sau H3. Gọi tên dụng cụ dùng đo thời gian. H4. Kể tên một số dụng cụ dùng đo thời gian mà em biết.
 5. DỤNG CỤ ĐO THỜI GIAN CỔ 1 3 4 5 2
 6. DỤNG CỤ ĐO THỜI GIAN HIỆN ĐẠI 3 1 5 2 4 6
 7. ĐCNN CỦA DỤNG CỤ ĐO 1 2 3 ĐCNN: 1s ĐCNN: 0,2s ĐCNN: 0,01s
 8. ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ CỦA DỤNG CỤ ĐO THỜI GIAN 1 2 3
 9. TÌM HIỂU CÁC BƯỚC ĐO THỜI GIAN Nhiệm vụ: Bước 1: Trả lời các câu H1, H2 cá nhân phần bước 1 trong PHT bài 6: ĐO THỜI GIAN. Bước 2: Hoạt động nhóm theo bàn để trả lời câu hỏi H3 trong bước 1 và hoàn thiện bước 2 trong PHT bài 6: ĐO THỜI GIAN.
 10. CÁC BƯỚC ĐO THỜI GIAN BẰNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ Khi đo thời gian của một hoạt động, ta cần: ✓Ước lượng khoảng thời gian cần đo. ✓ Nhấn nút Reset (thiết lập) để đưa đồng hồ bấm giây về số 0 trước khi tiến hành đo. ✓ Nhấn nút star (bắt đầu) để bắt đầu tính thời gian. ✓ Nhấn nút stop (kết thúc) đúng thời điểm để kết thúc sự kiện.
 11. THỰC HÀNH ĐO THỜI GIAN 1. Hình thức: HS làm việc theo nhóm theo bàn. 2. Nội dung: Đo thời gian học sinh di chuyển từ cuối lớp đến bục giảng. 3. Nhiệm vụ: • HS thực hành và hoàn thiện bước 3 trong PHT bài 6: ĐO THỜI GIAN. • Báo cáo kết quả thực hành.
 12. CỦNG CỐ 1. Hình thức: HS làm việc cá nhân. 2. Nhiệm vụ: 2.1. Viết 3 nội dung con ấn tượng nhất trong giờ học vào mục con đã học được trong PHT KWL. 2.2. Tóm tắt nội dung bài học dưới dạng sơ đồ tư duy.
 13. NHIỆM VỤ VỀ NHÀ 1. Hình thức: HS làm việc cá nhân. 2. Nhiệm vụ: CHẾ TẠO ĐỒNG HỒ MẶT TRỜI. Yêu cầu sản phẩm : có thể xác định được thời điểm từ 8h sáng đến 15h chiều vào ngày nắng (sự chênh thời gian so với đồng hồ điện tử là <15 phút) 3. Link tham khảo: Hướng dẫn làm đồng hồ mặt trời - Xchannel – YouTube